11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

1)Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(15p)

 Milli Edebiyat döneminde yazı dili olarak ………İstanbul………….. ağzı esas alınmıştır.

Milli Edebiyat döneminde en etkili fikir hareketi ……Türkçülük………….tür.

Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet  …Batıcılık……………….. düşüncesinin en etkili taraftarlarıdır.

Refik Halit KARAY, “………kirpi………………..” takma adıyla güldürü öğeleri içeren hikayeler yazmıştır.

2) Aşağıdaki yargıları doğru yanlış olarak değerlendiriniz. (15p)

Ziya Gökalp öğretici yönleri öne çıkan destansı şiirler yazmıştır. ( D   )

Milli Edebiyat döneminde nazım birimi beyittir.  ( Y    )

Milli Edebiyatçılar sanat için sanat anlayışıyla eser vermişlerdir.  (  Y  )

Milli Edebiyat döneminde şiirde ağırlıklı olarak hece ölçüsü kullanılmıştır. (  D  )

Ahmet HAŞİM, sembolizm akımından etkilenmiştir.   ( D  )

3) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının ilkelerinden biri değildir?(10p)

A) Edebiyat dilini halkın konuştuğu Türkçe haline getirme

B) Halk şiirindeki biçimlerden, milli kaynaklardan yararlanma

C) Konuları yerli hayatlar ve Türk tarihinden seçme

D) Edebiyatımızı İstanbul dışına çıkararak Anadolu’ya yönelme

E) Şiirde aruz ölçüsünü kullanma

4) Aşağıdaki eserlerden  hangisi farklı bir yazara aittir?(10p)

A) Efruz Bey          B) Yüksek Ökçeler               C) Falaka

D) Beyaz Lale        E) Altın Işık

5) Aşağıdaki yazarların bağlı bulundukları edebi toplulukları karşısına yazınız.(15p)

Namık Kemal  Tanzimat

Muallim Naci    Tanzimat 2.dönem

Halit Ziya         Servet-i Fünun

Ahmet Haşim     Fecr-i Ati

Ömer Seyfettin   Milli edebiyat

 

6) Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler dergisinde yayımladığı  Milli Edebiyatın ilkelerini açıkladığı makalesinin adını yazınız.(9p)

 Yeni Lisan Makalesi

 

7)Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmesini doğru bir şekilde yazınız.(14p)

Sürgün                                  Halit  Ziya

İntibah                                   Ziya Paşa

Mai ve Siyah                         Tevfik Fikret

Şermin                                  Refik Halit Karay

Kızıl Elma                               Muallim  Naci

Demdeme                            Namık Kemal

Harabat                                 Ziya Gökalp

 

8)         Uydurma söz yapmayız

             Yapma yola sapmayız

             Türkçeleşmiş, Türkçedir

             Eski köke tapmayız

………………Milli edebiyat……..

             Eyvah! Ne yer, ne yâr kaldı

             Gönlüm dolu âh u zâr kaldı

             Şimdi buradaydı, gitti elden

             Gitti ebede gelip ezelden

……………Tanzimat edebiyatı………..

 

             Bir beyaz lerze, bir dumanlu uçuş

             Eşini gaib eyleyen bir kuş

                               Gibi kar

             Geçen eyyam-ı nevbaharı arar

…………Servet-i Fünun…………..

 

             Hep musıki, biraz daha musıki

             Havalanan bir şey olmalı mısra

             Deli bir gönülden kalkıp gitmeli

             Başka göklere, başka sevdalara

………………………………Fecr-i Ati…………………….

Yukarıdaki şiir parçalarının hangi dönemde yazıldığını boşluklara yazınız.(12p)

Cemal AKSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Cevap Ver