11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

S1.”Eylül, Mai ve Siyah, Sergüzeşt, İntibah, Araba Sevadası”

Yukarıdaki romanlardan hangisinin aşığıda başkişisi yoktur?

(Lamia,Dilber,Bihruz Bey,Ali Bey”

Cevap:EYLÜL

S2.Aşağıdaki metinde “ağırlıklı” olarak hangi bakış açısı kullanılmıştır.

Nuri, bildiği bütün duaları birer birer okuyarak atladı havuza. Yüzmeye başladı. Gittikçe güçten düşüyordu. Güç bela karşıya ulaşabildi. Havuzun diğer ucuna varınca derin bir nefes aldı. Rahatlamıştı. Bir süre dinlendi, soluklandı. Çevreyi seyretmeye başladı. 

Cevap:GÖZLEMCİ (MÜŞAHİT)

S3.Aşağıdaki dizeleri metin türü bakımından sınıflandırınız?

YOKLUK OVASI
Yerin üstüne baktım, uykuya dalmışlar; 
Altına baktım, çürüyüp toprak olmuşlar. 
Yokluk ovasında başka ne var ki zaten: 
Daha gelmemişler var, gelip gitmişler var.

                                           Ömer Hayam

Cevap:EDEBİ METİN,COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİN

S4.Talim-i Edebiyat ve Islahat-ı Edebiye adlı eserlerin ortak özelliği nedir?

Cevap:EDEBİ BİLGİLER KİTABI OLMALARI

… Sabah gazetesinde dekadanlar makalesi yayımlanıncaya kadar orta yerde “Dekadanlık” sözü yoktu. “Dekadanlık” sözü olmadığı gibi kimse çıkıp da kendi namına asaleten arkadaşları namına vekâleten: “Biz şöyle bir edebiyat okulu kurduk, bundan sonra şöyle yazacağız, edebiyatı şu yolda ilerleteceğiz vs.” gibi bir iddiada bulunmamıştı.

…Dekadanlar makalesini yazan zat: “Bizde birtakım genç edipler var, bunlar lisanı berbat ediyorlar, yazdıklarından bir şey anlaşılmıyor, bunlara “Dekadan” denir. Çünkü Fransa’da böyle bir edebiyat okulunun taraftarları vardır ki yazdıkları anlaşılmaz ve onlara ”Dekadan” derler.”diyordu.”H.C.Yalçın

S5.Yukarıdaki parçada “Genç edipler” sözüyle kimler anlatılmak isteniyor?

Cevap:SERVET-İ FÜNUNCULAR

S6.Aşağıdaki dizeler hangi edebi akımı anlatmaktadır?

Batan güneşlerin ölgün nigahı
Karartıp soldurmuş o kıblegahı
Mazlum bir ümmetin baht-ı siyahı
Viran kubbesinde gölgeler salmış. (Harap Mabed)

Cevap:SEMBOLİZM

S7.Divan ve Servet-i Fünun eebiyatlarının özellikle hangi alanda ortak özelliğe sahip olduğu söylenebilir?

Cevap:DİL VE ÜSLUP

S8.”Zehra romanının başkahramanı , Zehra kıskançlığıyla ön plana çıkar:Önce babsını,sonra da eşini…” Zehra, analatmaya bağlı edebi metinlerin “kişi”özellikleri dikkate alındığında nasıl adlandırılır?

Cevap:KARAKTER

S9.Sen gidince bak neler oldu

Gül büktü boynunu sustu bülbüller” Dizesinde  hangi sanat yoktur?
A. Teşbih B. İstiare C.Teşhis D. Mübalağa E.Hüsn-i Talil

Cevap:TEŞBİH
                                                                       Cemal AKSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Cevap Ver