11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayıncılık Sayfa 16

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayıncılık Sayfa 16

Ünite Değerlendirmesi

A) Osmanlı Devleti'nde Yenileşmey Hazırlayan Nedenler için tıklayınız.

Yayımlandıkları dönemde bazı eserlerin yasaklanması ve sansüre uğraması edebiyatın siyasi alanla ilişkisini ortaya koyar.

Yenileşme döneminde Osmanlı'yı etkileyen fikir akımları pozitivizm, rasyonalizm ve modernizmdir.

B) Zihniyet

Sultan Abdülmecit, Mustafa Reşit Paşa, 1839

Karlofça Antlaşması

C) Y, D, D, Y, Y

Ç)

1)C

2) E

3) B

4) A

Cevap Ver