11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık 152-155-156-157-158 Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık  152-155-156-157-158 Cevapları

Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler

Hazırlık Çalışması

  1. Mehmet Akif Ersoy’un sanat anlayışı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

3.Etkinlik

Ait Olduğu Gelenek:

Bırak Beni Haykırayım: Halk şiiri geleneği

Açık Deniz: Saf şiir

Küfe: Halkın yaşam tarzını anlatan şiir geleneği

Nazım Şekli:

Bırak Beni Haykırayım: Koşma

Açık Deniz: Müstezat

Küfe: Manzum hikaye

Nazım türü:

Bırak Beni Haykırayım: Dörtlük

Açık Deniz: Bent

Küfe: Bent

Ritmi Sağlayan Ölçü:

Bırak Beni Haykırayım: Hece ölçüsü

Açık Deniz: Aruz ölçüsü

Küfe: Aruz ölçüsü

Tema:

Bırak Beni Haykırayım: Bağımsızlık

Açık Deniz: Osmanlı özlemi

Küfe: Yoksulluk

Dil ve Anlatım Özellikleri:

Bırak Beni Haykırayım: Açık, sade ve yalın bir dil kullanılmıştır.cemalaksoy.org

Açık Deniz: Çağrışım değeri yüksek kelimelere, imgelere sıkça yer verilmiş, edebi sanatlara başvurulmuştur. Dil oldukça özenli ve edebi bir niteliktedir. Günümüz konuşma diline göre  ağırdır.

Küfe: Dil, o dönemdeki konuşma diline tam olmasa da yakındır. Ancak günümüze göre anlaşılması güçtür. Öyküleyici ve betimleyici  anlatım türlerine başvurulmuştur.

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık  157-158

Milli Edebiyat Dönemi Şiirinin Genel Özellikleri

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)I, IV, V numaralı metinler bir manzumeden alınmıştır. Çünkü bunlarda bir olay örgüsüne bağlı “kişi, yer, zaman” unsurları bulunmaktadır.cemalaksoy.org

2)DDYD

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 167-168 Cevapları İçin Tıklayınız.

9 YORUMLAR

  1. […] 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık 152-155-156-157-158 Cevap… Ortaöğretim 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ada Matbaa Yayınları Sayfa 140-141-142-143-145-146 Cevapları Ortaöğretim 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Forum Sayfa 158-159 Cevapları Ortaöğretim 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sempozyum Sayfa 150-151 Cevapları Ortaöğretim 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Öğün Yayınları Sayfa 162-163-164-165-166 Cevapları Ortaöğretim 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Nova Yayıncılık Sayfa 162 Cevapları […]

Cevap Ver