11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 149- 223 Cevapları İçin Tıkla

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları

Ortaöğretim 11. sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarını paylaşmaya devam edeceğiz. Yıldırım yayınları 11. sınıf Türk edebiyatı kitap cevaplarını kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. sınıf Türk edebiyatı kitap cevapları sayfa 141- 146- 147 etkinlik sorularının cevapları, anlama yorumlama sorularının çözümlerini yazımızda bulabilirsiniz. lise 3 Türk edebiyatı kitap cevaplarıcemalaksoy.org sitesinden takip edebilirsiniz.

Sayfa 141

Fecriati Şiiri

Hazırlık

1)”Şiirin doğduğu yer bilinçaltıdır.” Sözü, şiirde duyguların ve yaşantıların önemli bir yere sahip olduğunu anlatmaktadır. Bir şair, çevresindeki her şeyi bilinçaltından gelen algılama biçimiyle değerlendirilir.

3)Şiirde ifadenin çağrışıma açık olması anlamın görünenden farklı alanlara yönelmesidir. Çağrışımın en önemli kaynağı insanın bilinçaltı ve yaşantılarıdır.

4)Verilen şiirlerin her biri insanın iç dünyasındaki duygu ve çağrışımları dile getirmektedir. Şairlerin tercih ettikleri ifade ve temalar insan ve toplumla ilişkilerinden doğar.

Sayfa 142

Çözümleme- İnceleme

1)Uzlette adlı şiir Fecriati topluluğunun bireysel sanat anlayışını yansıtmaktadır. Şiirde dilin ağır ve süslü olması, anlamdan çok biçime ve söyleyişe değer verildiğini gösteriyor. Bu şiir, Fecriati topluluğunun zihniyeti doğrultusunda kaleme alınmıştır.

2)Şiir sone nazım şekliyle yazılmıştır. Sone nazım şekli Fransız edebiyatından Türk edebiyatına Servetüfünun döneminde geçmiştir.

3)Şiirin teması yalnızlıktır. Yalnızlık teması sanatlı bir söyleyişle dile getirilmiştir.

2.Etkinlik

Şiirin ahenk özellikleri:

Si:redif

İ: tam uyak

A: tam uyak

Un: tam uyak

İ: redif

Es: tam uyak

Ar: tam uyak

As: tam uyak

Uzlette şiiri Ahmet Haşim’in Merdiven şiirinde olduğu gibi “öz şiir” çerçevesinde birim, ahenk ve söyleyişi ön plana çıkarmıştır.

Anlama Yorumlama

 

Uzlette

Ömr-i Muhayyel

Ahenk

Ahenk uyak, redif, aliterasyon ve kelime tekrarlarıyla sağlanmıştır.

Yapı

Dize ve bent birimleri kullanılmıştır.

Tema

Bireysel bir tema işlenmiştir.

Dil ve anlatım

Ağır ve süslü bir dil kullanılmış, imge ve mecazlara ağırlık verilmiştir.

 

2)Ortak özellikleri:

Yenilikçidirler.

Halkın edebiyatı tanıyıp sevmesini amaçlamışlardır.

Batılı sanat ve edebiyat anlayışını benimsemişlerdir.

Şiirde klasik biçimlere bağlı kalmışlardır.

“Sanat şahsi ve muhteremdir.” Anlayışına sahiptirler.

Sayfa 144

Değerlendirme Sorularının Cevapları

1)DDY

2)sanat şahsi ve muhteremdir, sembolizm-ahenge, aruz

3)C

4)A

5) Her iki dönemde de aruz ölçüsü kullanılmıştır.

Her iki dönemde de sembolizm etkileri görülür.

İki dönemin sanatçıları da karamsar kişiliklere sahiptirler.

Her iki dönemde de şiir dili ağırdır.

Servetifünun şiirinde en çok aşk, tabiat konuları işlenmiştir. Yalnızlık, insanlardan kaçış, kızıl günbatımları, loş bir ışık gibi konular ve kavramlar göze çarpar.

Sayfa 146- 147

Ünite Sonu Ölçme Değerlendirme Cevapları

1)DYD

2) bir bildiri, Ahmet Haşim- Tahsin Nahit- Emin Bülent, serbest müstezat

3)C

4)A

5)A

6)A

7)D

8)B

9)B

10)C

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Yıldırım Yayınları Sayfa 149- 223 Cevapları İçin Tıkla

Cevap Ver