11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Lider Yayıncılık Cevapları Sayfa 90

11.Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Lider Yayıncılık Cevapları Sayfa 90

Ortaöğretim 11.sınıf Türk edebiyatı ders kitabı Lider yayıncılık tarafından çıkarılmıştır. Bu ders kitabına ait ders kitabı cevaplarını paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda sayfa 90'da bulunan mensur şiir ile ilgili etkinlik sorularını cevaplandırdık.

Hazırlık Çalışması

 

Şiir

Düzyazı

Yapı yönünden

Alt alta sıralanmış ölçülü ve ölçüsüz belli bir nazım birimi esas alınarak yazılır. kendine özgü biçim özellikleri vardır. Yapıyı oluşturan birimler arasında ses ahengi vardır.

Cümle ve paragraf birimleriyle yazılır. cümleler birbiri ardınca sıralanır. Cümleler arasında ses ahengi yoktur.

Konu, Tema yönünden

Şiirde genellikle soyut konular ya da somut olayların insan ruhunda bıraktığı duygu ve düşünceler dile getirilir. Hayal ve duyguya dönük temalar sıkça ele alınır.

Düşünceler ya da olaya dayalı konular ele alınır. Ele alınan konu gerçek olabileceği gibi kurmaca da olabilir.

Söyleyiş, dil ve anlatım yönünden

Ele alınan tema, imgeler, sanatlar ve çağrışım yüklü kelimelerle zenginleştirilir. Kelimeler yan ve mecaz anlamlarda kullanılır. Coşkulu, akıcı, heyecan ve duygu yükül bir söyleyiş vardır.

Anlatım düzdür. Sanatlara, imgelere yer verilmez. Düşünceler veya olaylar belli bir anlatım planına göre sırayla aktarılır. Öğretici düzyazılarda kelimeler gerçek anlamda, sanatsal düzyazılarda ise yan anlamlarıyla kullanılır. Söyleyişte coşku yoktur.

 

2)Bir düzyazıya, cümleler arasında ses ahengi kurma yoluyla şiirsel bir özellik kazandırabiliriz. Düzyazının şiirsellik kazanması yapısal olarak mümkün olmasa da anlatım ve söyleyiş bakımından mümkündür.cemalaksoy.org

Cevap Ver