11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Sayfa 18 Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Sayfa 18 Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Sayfa 18 Cevapları

1)Okuduğumuz metin dört birim(paragraf) halinde yazılmıştır.

2)Metnin yazılış amacı okuyucuyu aydınlatmak, bilgilendirmektir.

3)Merkezi otorite kendi ihtiyaçlarını daha önceden Takvim-i Vekayi, Ceride-i Havadis, gibi resmi ve yarı resmi gazetelerle halka duyurmaktaydı. Ancak ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkarılmasına izin verme konusunda devlet devlet yönetimi tereddüt etmiştir. Bunun nedeni, yazarların halkı merkezi otorite dışında farklı siyasi yapılanmalara (demokrasi gibi) yöneltmeleri şüphesiydi. Şinasi, devletin bütünlüğüne ve padişahın otoritesine karşı hiçbir yazı yazmayacaklarını garantisini verdikten sonra gazetesini basmak için izin alabilmiştir.

4)Tanzimat’la birlikte Osmanlı devlet sisteminde ayanlar meclisi kurulmuş ve padişah bazı yetkilerini bu meclise devretmiştir.

6)Tanzimat dönemi öğretici metin(makale) geleneğine uygun olarak yazılmıştır.

7. Etkinlik

Şinasi’nin Fikri ve Edebi Yönü: Çağdaşlarına göre dili daha sadedir. Çok yönlü bir sanatçıdır. Dil konusunda çalışmalar yapmıştır. Gazeteciliğin öncülerindendir. Tiyatromuzun ilk örneklerini yazmıştır. Batı dillerinden çok sayıda eser çevirmiştir. Şiirleri sanat yönünden zayıftır.

Yazar-Eser İlişkisi: Şinasi, topluma yeni düşünceleri tanıtmak, yeni ufuklar açmak ve Batılı düşüncelerini Osmanlı’nın kültür değerleriyle  bağdaştırarak topluma benimsetmek amacıyla Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır. Halkın kolay anlaması için sade ve sanatsız bir dili tercih etmiştir. Cemal Aksoy

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 22 Cevapları İçin Tıklayınız.

Cevap Ver