11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 90-91-92 Cevapları Lider Yayınları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 90-91-92 Cevapları Lider Yayınları

Mensur Şiir

Sayfa 90

Hazırlık Çalışması

 

Şiir

Düzyazı

Yapı yönünden

Alt alta sıralanmış ölçülü ve ölçüsüz belli bir nazım birimi esas alınarak yazılır. kendine özgü biçim özellikleri vardır. Yapıyı oluşturan birimler arasında ses ahengi vardır.

Cümle ve paragraf birimleriyle yazılır. cümleler birbiri ardınca sıralanır. Cümleler arasında ses ahengi yoktur.

Konu, Tema yönünden

Şiirde genellikle soyut konular ya da somut olayların insan ruhunda bıraktığı duygu ve düşünceler dile getirilir. Hayal ve duyguya dönük temalar sıkça ele alınır.

Düşünceler ya da olaya dayalı konular ele alınır. Ele alınan konu gerçek olabileceği gibi kurmaca da olabilir.

Söyleyiş, dil ve anlatım yönünden

Ele alınan tema, imgeler, sanatlar ve çağrışım yüklü kelimelerle zenginleştirilir. Kelimeler yan ve mecaz anlamlarda kullanılır. Coşkulu, akıcı, heyecan ve duygu yükül bir söyleyiş vardır.

Anlatım düzdür. Sanatlara, imgelere yer verilmez. Düşünceler veya olaylar belli bir anlatım planına göre sırayla aktarılır. Öğretici düzyazılarda kelimeler gerçek anlamda, sanatsal düzyazılarda ise yan anlamlarıyla kullanılır. Söyleyişte coşku yoktur.

 

2)Bir düzyazıya, cümleler arasında ses ahengi kurma yoluyla şiirsel bir özellik kazandırabiliriz. Düzyazının şiirsellik kazanması yapısal olarak mümkün olmasa da anlatım ve söyleyiş bakımından mümkündür.cemalaksoy.org

Sayfa 91

Metin- İnceleme

Metnin Teması: ,Hayat Mıdır?: geçinme çabası

Baran-ı Bahar: Mutsuzluk

2)Metinlerin dil ve anlatım özellikleri:

Hayat Mıdır?: Düzyazı biçiminde sıralanmış cümlelerde ses benzerlikleri ve iç uyaklar söyleyişe ahenk ve coşku katmıştır. Kelimeler yan ve mecaz anlamlarda kullanılmıştır.

Baran-ı Bahar: Düzyazı biçiminde sıralanmış cümlelerde ses benzerlikleri ve iç uyaklar söyleyişe ahenk ve coşku katmıştır. Kelimeler yan ve mecaz anlamlarda kullanılmıştır.

Metinde anlatılanlar ve metnin uyandırdığı düşünceler:cemalaksoy.org

Hayat Mıdır?: Kimseye muhtaç olmadan, mutlu ve huzurlu yaşam için zor koşullarda mücadele etmek, çalışmak düşüncesi öne çıkıyor.

Baran-ı Bahar: Emellerine, hayallerine kavuşamayan ve kavuşmaktan ümidini kesmiş bir insanın tabiata bakıp imrenmesi söz konusudur. Tabiatta kıştan sonra bahar gelir fakat umudunu yitirmiş insanların içinde hep kış vardır.

Metinde Anlatılanlar

Hayat Mıdır?: Hayatta kalmak, insanca yaşamak için çalışmak gerektiği anlatılmaktadır.

Baran-ı Bahar: Yazar, ruhundaki kederin, acıların bitmek bilmediğini, baharı olmayan bir kışa benzediğini anlatmaktadır.

Metne şiirsellik kazandıran dil ve anlatım özellikleri:

Hayat Mıdır?: Metinde imgelere, söz sanatlarına, ses ahenklerine yer verilmesi şiirsel bir anlatımı ortaya çıkarıyor.cemalaksoy.org

Baran-ı Bahar: Metinde imgelere, söz sanatlarına, ses ahenklerine yer verilmesi şiirsel bir anlatımı ortaya çıkarıyor.

Metinde anlatılanlar günümüzde geçerli mi?

Hayat Mıdır?: Hayatın zor koşullarıyla mücadele etmek, çalışmak ve geçimini sağlamak günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

Baran-ı Bahar: İnsanın hiçbir zaman mutlu olamayacağı, hep üzgün ve kederli kalacağı düşüncesi günümüzde de karşılaşılan durumlardan biridir.

Anlama Yorumlama

3. Etkinlik

 

Benzerlikler

Farklılıklar

Şiir

Bir duyguyu, düşünceyi, iletiyi aktarır. Belli bir konu veya tema ele alınır. Anlatım ve ifade malzemesi dildir.

Şiirde kullanılan birimler dize, dörtlük, bent; düzyazı ve mensur şiirde kullanılan birimler ise cümle ve paragraftır. Şiir ve mensur şiir ses ahengine sahiptir. Şiir ve mensur şiirde imgeler, sanatlar kullanılır. Düzyazıda imge ve sanatlara yer verilmez.

Mensur şiir

düzyazı

Sayfa 92

Ölçme ve Değerlendirme

1)DYD

2)Kelimeler yan ve mecaz anlamları ön plana çıkmıştır. Cümleler içinde ses benzerlikleri vardır. Duygu ve soyutluk vardır. Coşkulu, akıcı bir anlatımı vardır. İmge, hayal ve çağrışımlara yer verilmiştir. Edebi sanatlara başvurulmuştur.

3)C

2014-2015 Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93-98-99-101-102-103-104 İçin Tıklayınız.

11 YORUMLAR

  1. […] 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 90-91-92 Cevapları Lider Yayınları Ada Matbaa (Gökçen Berke) Yayınları 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 92-106 Cevapları Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 79-89 Cevapları Lider Yayıncılık Lise 3 Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 69-78 Cevapları Lider Yayınları Nova Basın Yayıncılık Türk Edebiyatı 10. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 82-91 Cevapları Ada Matbaa Dil ve Anlatım 9. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 89-91 Cevapları […]

Cevap Ver