11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Konuları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Konuları

Türk edebiyatı dersi 11. sınıf ders notları ve konularını cemalaksoy.org sitesinden takip edebilirsiniz. 11. sınıf Türk edebiyatı konuları aşağıda listelenmiştir. lise 3 Türk edebiyatı ders müfredatına göre hazırlanan konular hakkında gerekli bilgiye ilgili konuya tıklayarak sahip olabilirsiniz. Özgün olarak hazırlanan 11.sınıf Türk edebiyatı konu anlatımı sayesinde gerekli bilgi donanımına daha rahat ulaşacaksınız. 11.sınıf Türk edebiyatı ders notları sayesinde ayrıca LYS, ÖABT Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği sınavlarında daha başarılı olabilirsiniz.

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Konuları Şunlardır:

I.Ünite: Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat İlişkisi

Yenileşme Dönemi

II. Ünite: Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı

Tanzimat Edebiyatının OLuşumu

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Öğretici Metinler

Tanzimat Döneminde Şiir

Tanzimat Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Metinler

Tanzimat Dönemi Anlatmaya Bağlı Metinler

Hikaye ve Roman

Tanzimat Dönemi Göstermeye Bağlı Metinler

Tiyatro

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının Genel Özellikleri

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının Temsilcileri

III. Ünite: Servetifünun Edebiyatı( Edebiyatı Cedide) ve Fecri Ati Edebiyatı

Serveti Fünun Edebiyatının Oluşumu

Serveti Fünun Edebiyatı Öğretici Metinler

Edebi Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra, Makale

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Şiir, Mensur Şiir

Serveti Fünun Şiiri ve Özellikleri

Serveti Fünun Döneminde OLay Çevresinde Oluşan Metinler

Roman ve Hikaye

Serveti Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri

Serveti Fünun Edebiyatının Temsilcileri

Fecri Ati Şiiri(1909-1911)

IV. Ünite: Milli Edebiyat Dönemi(1911- 1923)

Milli Edebiyat Döneminin OLuşumu

Fikir Akımları

Milli Edebiyat Dönemi Öğretici Metinler

Makale, Deneme, Fıkra, Sohbet, Tarih, Tenkit, Hatıra

Milli Edebiyat Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Şiir

Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir

Saf Şiir Anlayışı, Özellikleri, Temsilcileri

Halkın Yaşayışını Anlatan Manzumeler

Milli EDebiyat Dönemi Şiirinin Genel Özellikleri

Milli Edebiyat Dönemi Olay Çevresinde Oluşan Metinler

Hikaye, Roman

Milli Edebiyat Dönemi Göstermeye Bağlı Metinler

Tiyatro

Milli Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri

lise 3 Türk edebiyatı dersinde işlenmesi gereken konular yukarıdaki gibidir. Bu konularla ilgili konu anlatımına ulaşmak için ilgili konuya tıklayınız. Ayrıca cemalaksoy.org Türk edebiyatı, dil ve anlatım, Türkçe derslerine kaynak sitesinde bu konularla ilgili konu testlerini de bulabilirsiniz.

Cevap Ver