11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 32

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 32

5)Metni oluşturan birimlerin yerlerini değiştirirsek metnin yapı, ahenk, anlam bütünlüğü bozulur.

6)Metinde konuşan kişi, eşini kaybetmiş olmanın verdiği üzüntülü bir ruh hali içindedir. Tabiatı izlerken eşinin hayali ile  karşılaşmayı ümit etmektedir.

7)Şair üst düzey diyebileceğimiz sanatsal bir dil kullanmış olmakla birlikte günlük konuşma dilinin olanaklarından da yararlanmıştır. Şiirde “seher vakti, çocuklar hep uyurdu,  sorardım, bakardım” gibi ifadeler günlük konuşma diline ait olan ifadelerdir.

8)Metinde kullanılan kavram ve kelimeler genellikle bireysel bir duyarlılığı yani ölüm teması dile getirecek şekilde seçilmiştir.

9)Metinde “sis, minare, kuşların uyanması, sararan ağaçlar, melek, bulut, ufuk” gibi kelime ve kavramlar imge değeri olan ifadelerdir.

10)Şair, gördüğü bir köyün üst kısmında  yer alan iki minareyi mezar taşlarına benzetmektedir. Öyle bir benzetmeyle bize eşinin ölmüş olduğu ve bir mezarda yattığı fikrini vermektedir.

11)bireysel duygulara ağırlık verdiği için kendi döneminin sosyal ve siyasi özelliklerinden çok sanat ve dil anlayışını yansıtmaktadır.

12)Metnin teması, yazıldığı dönemde eşini kaybetmiş bir şairin hüznünü yansıtmaktadır.

13)Metnin dize düzeni Ahbülhak Hamit’in şiirde biçim arayışının bir yansımasıdır. Tanzimat şiirinde başlayan konu bütünlüğü bu şiirde biraz daha yerleşmiş, tema şiirin geneline yayılmıştır.

14)Teselli Yahut Tecelli: Ölüm teması işlenmiştir. Tema, karamsar ve hüzünlü bir yaklaşımla ele alınmıştır.

Rabbim Bir Gök Verdi Ki Bizlere: Yaşama sevinci teması işlenmiştir. Temaların ele alınışında Allah’a şükretme, yaşamaktan duyulan memnuniyet ön plandadır.

Bursa’da Zaman: Zaman teması işlenmiştir. Zaman bir imgeye dönüştürülerek ifade edilmiştir.

Ortak Yönleri: Ele alınan temaları bireysel bir bakış açısıyla dile getirmeleri, temanın sosyal boyutuna değinmemeleridir.

15)Romantizm

16)Metinde dile getirilen ölüm gerçekliği metnin yazıldığı dönemin gerçekliklerinden biridir.cemalaksoy.org

11 Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 33 İçin Tıklayınız.

Cevap Ver