11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Sayfa 65-78 Cevapları Yıldırım Yayınları

Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 110-133 Cevapları

11.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı  Sayfa 65-78 Cevapları Yıldırım Yayınları

Yıldırım yayınları tarafından basılan 11.sınıf Türk edebiyatı ders kitabı cevaplarını kaldığımız yerden yayımlıyoruz. Lise 3 Türk edebiyatı kitap cevaplarının bu bölümünde 65.sayfa ile 78.sayfa arasında yer alan etkinlik sorularının cevaplarını, anlama yorumlama sorularının çözümlerini, değerlendirme sorularının cevaplarını, ünite sonu sorularının cevaplarını bulabilirsiniz. 11 edebiyat dersinde Tanzimat dönemi edebiyatı roman ,hikaye, şiir ve tiyatro gibi konular bulunmaktadır. Tanzimat edebiyatının genel özellikleri de bulunmaktadır. Sayfa 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ,75 ,76 ,77, 78 cevaplarıcemalaksoy.org sitesinde bulabilirsiniz. Yıldırım yayınları ders kitabı cevaplarını paylaşmata devam edeceğiz.

Göstermeye Bağlı Metinler( Tiyatro)

Sayfa 65

Hazırlık

1)Namık Kemal tiyatroyu halkı eğitmek için bir araç olarak görmektedir.

2) Halkın geçmişten beri yaşatıp günümüze ulaştırdığı sözlü edebiyat türleridir. Modern tiyatro ise batı edebiyatından Trük edebiyatına geçmiş bir edebi türdür.

Sayfa 69

1.Etkinlik

1) Tanzimat dönemi Türk toplumunun aile, gelenek, töre ve hayat anlayışı gibi kültürel nitelikleri, zihniyet özellikleri ele alınmıştır.

2a) Kumru Hanım’ı seven Müştak Bey’in mahallenin ileri gelenlerini kız istemeye göndermesi, arkadaşlarının bir huyu ile evin büyük kızı ve Kumru’nun ablası olan çirkin kızın gelin olarak getirilmesi, bu yanlışlık karşısında şaşkına dönen Müştak Bey’in durumu düzeltmek için çaba harcaması

2b) Olay örgüsü gerçeklikle ilişkilidir. O dönemin toplum yapısını yansıtmaktadır.

2.Etkinlik

Şair Evlenmesi metin dönemin sosyal hayatı ile ilgili izlenimler edinmemize yardımcı olmaktadır fakat tarihi belge niteliği taşımaz.

3.Etkinlik

Müştak Bey: Kumru Hanım’ın aşığı, aşka susamış, körü körüne hareket eden bilgili bir insan

Kumru Hanım: Müştak Bey’in sevgilisi, çok genç ve güzel bir hanımefendi, O da Müştak Bey’i sevmektedir.

Sakine Hanım: Kumru Hanım’ın büyük kız kardeşi, yaşlı, çirkin

Hikmet Efendi: Müştak Bey’in iyi dostlarından

Ziba Dudu: Evlenmeye aracılık yapan kılavuz kişi, çok geveze laf taşıyan

Habbe Kadın: Müştak Bey’in yengesi, çok aceleci, panik

Ebullaklaka: Sakine Hanım’ın nikahını kıyan imam, çok düzenbaz, çıkarcı, dünü dünya işlerine alet eden

3) Mekan, mahalle ve gelinin odası ile sınırlıdır.

4) Zaman, Tanzimat yıllarına ait bir zaman dilimi anlatılmaktadır.

5) Kişiler, mekan, zaman 19.yüzyıl Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel ortamını yansıtacak şekilde bir araya getirilmiştir. Bazı kusurları vardır. Kişilerin konuşmaları yüzeyseldir. Basitliğe kaçılmıştır.

6)Tema, görücü usulüyle evlilik

7) Görücü usulü evlilik, geleneksel bir tercih olarak Osmanlı toplumunda önemli bir yere sahiptir. Yazar, bu gerçekliği eleştirmek amacıyla eserini kaleme almıştır.

8) Metinden alınan cümleler, Şinasi’nin doğrudan geleneksel tiyatronun söyleyiş özelliklerinden yararlandığını gösterir.

4.Etkinlik

Şair Evlenmesi, Türk edebiyatında yazılmış ilk tiyatro eseridir.

Sayfa 73

5.Etkinlik

1a) Olay örgüsü: Halil Bey’in öksüz kalan yeğeni Ata’yı kendi evine alarak büyütmesi, tıbbiyede okutması, Halil Bey’in Ata ile yaşıt olan kızı Şefika ile Ata arasında başlayan yakınlığın aşka dönüşmesi, Annesinin Şefika’yı ilerlemiş yaşta ve zengin bir adamla evlendirmek istemesi, Şefika’nın kısa süre içinde verem olması, Ata’nın gerçeği öğrenmesi, İki talihsiz gencin ölmesi

b) Olay örgüsü Tanzimat toplumunda birçok ailenin maddi sıkıntılara düştüğü, buna bağlı olarak zengin kişilerle ilişkilerin önem kazandığı gerçeğini ortaya koymaktadır.

Sayfa 74

6.Etkinlik

Metin kurmaca bir niteliğe sahip olduğundan yazıldığı döneme ışık tutan bir belge niteliği taşımaz.

7.Etkinlik

Halil Bey: Şefika’nın babası, Ata’nın amcası, şefkatli, anlayışlı, dürüst

Tahire Hanım: Şefika’nın annesi, hırslı, kızını düşünmeyen bir kadın

Ata Bey: Halil Bey’in kardeşinin oğlu 19 yaşında, tıbbiyede okur

Şefika Hanım: 16 yaşında güzel bir kız, ailesinin borçlarından kurtulması için aşkından vazgeçecek kadar cesur

2) Metinde kişiler kurmaca olsa da dönemin çeşitli insan tiplerini yansıtmaktadırlar. Günümüzde de rastlayabiliriz.

3) Metinde anlatılan zaman Tanzimat dönemidir. Metinde mekan öğesi olarak konak ön plana çıkmaktadır. Zaman mekan uyumu vardır.

4) Metnin yapı unsurları arasında uyum vardır.

8.Etkinlik

Mekanın olaylar ve kişiler üzerindeki etkisi sahnedeki dekor ve düzen betimlenmiştir. Şair Evlenmesi ve Zavallı Çocuk mekan betimlemesi yapılmamıştır.

9.Etkinlik

Temayı Şefika ve Ata’nın ilişkisi açısından ele alırsak aşk, Tahire Hanım’ın aileyi borç yükünden kurtarma umudunu dikkate alırsak mantık ve gerçeklik ön plana çıkmaktadır.

5) Teması aşk, dönemin sosyal ve kültürel koşulları içerisinde ele alınmıştır.

6a) Gençlerin duygularını önemsemek, onlara kendi geleceklerini tayin etme hakkını tanımak gerektiği düşüncesini sezdirmektedir.

10.Etkinlik

Şair Evlenmesi: Açık, sade bir dille yazılmış, yöresel söyleyişlere yer verilmiş, geleneksel tiyatronun söyleyiş özelliklerini yansıtmaktadır.

Zavallı Çocuk: Edebi ve özenli bir dil var, toplumun eğitimli kültürlü, seçkin ailelerine ait anlatım var, yöresel söyleyiş yoktur.

Sayfa 75

6) Aşkın mutluluğa dönüşmesi yolunda engeller yönüyle benzerlik görülebilir. Şair Evlenmesi’nde aşkın önündeki karşı güç töreler, Zavallı Çocuk da ise  maddi kaygılardır.

7) Vatan şairdir, ilk edebi ilk tarihi romanı yazmıştır, romantizmden etkilenmiştir, tiyatrolarıyla halkı eğitmeyi amaçlamıştır.

Anlama Yorumlama

12.Etkinlik

Şair Evlenmesi modern Türk tiyatrosunun ilk örneği sayılır. Geleneksel Türk tiyatrosunun anlatım özelliklerinden yararlanılmıştır. Zavallı Çocuk, geleneksel tiyatrodan ayrılır.

Sayfa 76

Değerlendirme

1)DYD

2)Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal, sahnelenmek- okunmak, klasisizm

3)E

4)B

Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri

Sayfa 77

2.Etkinlik

Tanzimat: Tema, vatan, millet, yanlış batılılaşma,  çarpık ilişkiler, aşk gibi sosyal bireysel temalar. Ağır ve süslü bir dil. Kişiler, üst kesimden kişiler, kişiler arasında yaşanan kuşak çatışması. Mekan; İstanbul, zengin ailelerin konakları. Zaman; 19. Yüzyıl

Günümüz Edebiyatı: Tema; modern insanın duygu ve düşüncelerini etkileyen sosyal ve bireysel temalar. Dil; halkın anlayacağı sade bir dil. Kişiler; toplumun her kesiminden kişiler. Mekan; çeşitli mekanlar.  Zaman; sınırlı değil.

Tanzimat dönemi edebiyatını etkileyen düşünce akımları: pozitivizm, aydınlanma felsefesi, romantizm, realizm

2) Tanzimat şiirinde dil ağır ve süslüdür. Roman, hikaye gibi düz yazılarda ise daha sade bir dil tercih edilmiştir. Tanzimat nesrinde edebiyat dilinin halkın konuşma diline  yaklaştığını söyleyebiliriz.

Anlama Yorumlama

2) Günümüz edebiyatına önemli bir miras bırakmıştır. Tanzimat’la birlikte başlayan özgür toplum özgür irade günümüze değin sosyologların, edebiyatçıların gündemdeki yerini korumuştur. Namık Kemal’in düşünceleri Atatürk’ün yoluna ışık tutmuştur.

Değerlendirme

1)DYD

2) Ahmet Vefik Paşa, Karabibik- köy

3)E

4) makale, tiyatro, roman, hikaye, gazete

Ünite Sonu Değerlendirme

1)DYDD

2) kulak- göz- Zemzeme- Demdeme, Namık Kemal- Harabat, Sahra- Abdülhak Hamit Tarhan, Zehra, Talim-i Edebiyat

3)E

4)C

5)C

6) Türk edebiyatında modernleşme Tanzimat dönemiyle başlar. Günümüz edebiyatında öne çıkan türlerin çoğu ilk kez Tanzimat’la birlikte görülmüştür. Yeniliğe açılan ilk kapıdır.

11.Sınıf Ders Kitabı Cevaplarına Ulaşmak İçin>>> TIKLAYINIZ.

Cevap Ver