11.Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125-126-127-128-129

11.Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125-126-127-128-129

Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu

11.Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125

Hazırlık Çalışması

1)Milli edebiyat ve milliyetçi edebiyat hakkında bilgi almak için tıklayınız.

2)Milli Edebiyat Döneminin başladığı yıllarda Osmanlı’nın siyasi ve sosyal koşulları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

3)Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu bir yapıya sahipti ve Fransız İhtilali sonrasında Avrupa’da başlayan milliyetçilik akımlarının etkisiyle Osmanlı içindeki azınlıklar da imparatorluk çatısı altından çıkmaya, bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar.

11.Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 126

Metni-İnceleme

1.Metin-Milli Edebiyat

1)Metnin teması Milli Edebiyat akımıdır.

2)Metinde dil açık ve sadedir.

Kelimelerin gerçek anlamlarına ağırlık verilmiştir.

Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.

Öğretici metinlere özgü ciddi ve resmi bir üslup vardır.

Açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır.

Örnekleme yöntemine başvurulmuştur.

3)Türkçülük hareketi, devlet yönetiminden toplum hayatına, edebiyattan sanata her alanda Türk kültür ve medeniyetinin esas alınmasını öngörür.

3.Metin-Cumhuriyetçilik

1)Cumhuriyet, halkın iradesinin hükümet şeklinde somutlaşmasıdır.

Halkın kendi kendini yönetmesidir.

Toplumun millet bilincine ulaşmasını sağlar.

Düşünce özgürlüğüne, din ve vicdan hürriyetine önem verir.

Milletle devleti birbirinden ayırmaz.

11.Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127

Anlama Yorumlama

1)Bu dönem Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük fikir akımlarının yoğun olarak çatıştığı bir dönemdir.

1911 yılında Selanik’te çıkan Genç Kalemler (Derginin ilk adı Hüsün ve Şiir’dir.) dergisinde Ömer Seyfettin’in imzasız olarak “Yeni Lisan” makalesini yayımlamasıyla başlar.

Milli Edebiyat hareketi öncelikle genel olarak bir dil hareketidir. Türkçenin sadeleştirilmesinin bir dava olarak ele alınması ilk kez bu dergide ortaya konmuştur.

“Milli Edebiyat” terimi ilk defa bu dergide kullanılmıştır.

“Şiir vicdani bir keyfiyettir” düşüncesini benimseyen şairler eserlerinde bireysel konuları işlerler.

Bu dönem sanatçıları divan edebiyatını, Doğu edebiyatının; Tanzimat edebiyatı ve sonrasını ise Batı edebiyatının taklitçisi olmakla suçlarlar.

Şiirde daha çok bireysel konulara yönelen bu dönem sanatçıları, roman ve hikayede sosyal meselelere eğilmişler; milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş Savaşı gibi konuları ele almışlardır.

Konuların İstanbul dışına çıkarılması da bu dönemin belirgin özelliklerindendir. Ayrıca “aşk” bu dönem roman ve hikayelerinin en önemli teması olarak dikkat çeker.cemalaksoy.org

Eserlerde dil, günlük konuşma dilidir.

Yeni Lisan Hareketi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

2)Milliyetçi edebiyat, ilkelerini Türkçülük akımından almıştır.

3)Milli Edebiyat Döneminde sosyal, tarihi, fikri ve ilmi temalar işleyen eserlerde halkın anlayabileceği açık ve sade bir dil kullanılmıştır.

4)Milli Edebiyatçıların halkın değerler dünyasına ve yaşama biçimine yönelmeleri modern toplumun kendini edebiyatla ifade etmesi için bir ön adım olmuştur.cemalaksoy.org

5)Tarihi süreç içinde aynı coğrafyada dil, din, kültür, miras ve ortak değerler ile  birbirine bağlı yaşamış insanların kendi iradeleriyle kurdukları devlet şekli. Ulus devlet anlayışı edebi ve fikri etkinliklerin niteliklerini de belirler. Devletin idare şekli, insanların mensup oldukları milli değerlerin, milli bilincin edebi eserlerde ön plana çıkmasını, önem kazanmasını sağlar.cemalaksoy.org

11.Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128

2.Etkinlik

Milli Edebiyat Dönemini etkileyen fikir akımları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Ölçe ve Değerlendirme Cevapları

1)Milli edebiyat, Osmanlıcılık-İslamcılık-Türkçülüktür, Batıcılık

2)YDD

3)B

4)D

5)E

Ortaöğretim Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Lider Yayıncılık Sayfa 130-131-133-134-135-136-137 Cevapları İçin Tıklayınız.

8 YORUMLAR

  1. […] 11.Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125-126-127-128-129 Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 119-120-121-122-123 Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116-118-119-120-122-123-124-125 Nova Basın Yayınları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları (Terkibibent) 135-136-137-138-139 Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 149-150-151-152-153-154 Ada Matbaa 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 121-124-125-126-127 […]

Cevap Ver