11.Sınıf Türk Edebiyatı Sorumluluk Sınavı Soruları

11.Sınıf Türk Edebiyatı  Sorumluluk Sınavı Soruları


 

1)     1.Dönem Tanzimat sanatçılarını yazınız.

Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Paşa


 

2)      İlk resmi gazetenin adını yazınız.

Takvim-i Vekayi


 

3)     Tanzimat edebiyatında etkili olan edebi akımları yazınız.

Klasisizm, romantizm, realizm


 

4)       İlk realist romanı ve yazarını yazınız.

Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem


 

5)    Edebiyat- ı Cedide’nin diğer adı nedir?

Servet-i Fünun Edebiyatı


 

6)      Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü farklıdır?

A)     İntibah

B)      Felatun Beyle Rakım Efendi

C)      Sergüzeşt

D)     Sahra

E)      Eylül 


 

7)      “Sanat, şahsi ve muhteremdir.” Sözü hangi edebi topluluğunun sloganıdır?

Fecr-i Ati Edebiyatı


 

8)     Genç Kalemler Dergisini kimler çıkarmıştır?

Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp


 

9)    Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen üç roman ismi yazınız.

Yaban, Ateşten Gömlek, Küçük Ağa 


 

 10) Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den değildir?

A)     Orhan Veli Kanık

B)      Orhan Seyfi Orhon

C)      Faruk Nafiz Çamlıbel

D)     Enis Behiç Koryürek

E)      Yusuf Ziya Ortaç

             NOT: Her soru 10 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dilerim. cemal aksoy

Cevap Ver