12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Test Soruları

Dil ve anlatım 12.sınıf yazılı sınav sorularını sizler için hazırladık. Hazırladığımız dil ve anlatım 12.sınıf 1.dönem yazılı sorularını aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz bu yazılı sorularını word olarak indirebilir, direkt yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.

 

1-) Sanatsal metinler ve öğretici metinlerle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

A)Sanatsal metinlerde nesnel, öğretici metinlerde öznel bir dil hâkimdir.

B)Öğretici metinlerde sözcüklerin temel ve yan anlamları, sanatsal metinlerde mecaz anlamları tercih edilir.

C)Sanatsal metinler kurmaca bir gerçeği ele alırken öğretici metinler gerçek yaşamdan beslenir.

D)Sanatsal metinlerde dil ağırlıkla şiirsel, öğretici me- tinlerde göndergesel işlevde kullanılır.

ESanatsal metinlerde estetik haz önemliyken öğretici metinlerde okuyucuyu aydınlatmak önemlidir.

2-) Aşağıdaki metinlerden hangisi ayraç içinde verilen bakış açısıyla yazılmamıştır?

A) Çok üşüyordu. Kapıdan paldır küldür girdi, sobanın yanına koştu. Ellerini sobaya uzattı, ayakta öyle heykel gibi kalakaldı. (gözlemci bakış açısı)

B) Kavak ağacına yaslandı. Güneşli bir bahar günüy- dü. Yıllar önce oynadığı bahçeye baktı, içinden o günlerin güzelliğini geçirdi. Çocukluk günlerinin güzelliği yüzüne bir gülümseme olup yerleşti. (kah- raman bakışaçısı)

C) Bu şehri hiç bu kadar yıkık, bu kadar yangın içinde görmemiştim. İnsanlar telaşla sağa sola koşuyor, karşılaştıkları askerlerden yardım istiyordu. (kahra- man bakış açısı)

D)Etrafına bakmadan yürüdü, çalışanlarının kendi- sine bu kötülüğü nasıl yaptığına anlam veremedi. Nankörler diye bağırmak istedi. Nankörler!.. (ilâhi bakış açısı)

E)Kahvede kimse yoktu. Mavi gömlekli, sakallı, sıska garson, gelen misafiri selamladı. Doldurduğu çayı getirip masaya bıraktı. (gözlemci bakışaçısı)

3-)

Önce naz,sonra söz ve  sonra hile

Sevilen, seveni düşürür dile Seneler asırlar değişse bile

Eski töre bozulmuyor Mihriban

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylene- mez?

A)‘‘aaab’’ şeklinde  kafiyelenmiştir.

B)Zengin uyak kullanılmıştır.

C)Coşku ve heyecana bağlı edebî metindir.

D)Redife örnek olabilecek sözcük vardır.

EHecenin kalıbıylasöylenmiştir.

4-)Olay hikâyeciliğinin kurucusu olarak tanınan ünlü yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Çehov

B)   Maupassant

C)   Dostoyevski

D)   Fenelon

E)   Boccacio

6-)Bir tür küçük öyküdür. Olaya dayalı bir anlatımı vardır. Hayattan alınan küçücük kesitler, hayvanlar ya da bitkiler arasında geçmiş gibi anlatılır. Bugün daha çok çocuk edebiyatında yer alan bu türün toplumu eğitici, kötü davranışlardan caydırıcı özelliği vardır. Bu türün eskiden büyükleri eğitmede de kullanıldığı sanılmaktadır.

Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Efsane          B)   Masal            C) Destan

D)   Fabl               E)Hikâye

7-)Balerin parmak ucunda dimdik duruyor, kurşun

                                               I

asker de tek bacağının üstünde nöbet tutuyordu. Biran

        II                                                                       III

bile gözlerini birbirlerinden ayırmadılar. Ansızın saat

                                 IV

on ikiyi vurdu.

     V

Bu masal metninde numaralanmış sözlerden han- gisinin yazımı yanlıştır?

A)   I.     B)   II.        C)   III.        D)   IV.            E) V.

8-)Olay hikâyesi, durum hikâyesi ve bireyi konu alan hikâyenin öncüleri sırasıyla aşağıdakilerin hangi- sinde verilmiştir?

A) Çehov – Maupassant – Kafka

B) Kafka – Maupassant – Çehov

C) Maupassant – Çehov – Kafka

D) Maupassant – Kafka – Çehov

E) Çehov – Kafka – Maupassant

9-)Olay hikâyeciliğinin edebiyatımızda en tanınmış ismidir. Genç Kalemler dergisinde dilde sadeleşme ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur.

Bu parçada söz edilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Memduh Şevket Esendal

B) Namık Kemal

C) Tarık Buğra

D) Sait Faik Abasıyanık

E) Ömer Seyfettin

10-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) 3 Ağustos bizim için her zaman özeldi.

B) Ceketinin bir düğmesinin olmadığını farketti.

C) Birçok sorunun kaynağı cehalettir.

D) Hiçbir şey istediğimiz gibi gelişmedi.

E) Ragıp Bey son bestesini okuyor.

11-) “O, tarlaları ekmeye; ben, ağaçlarımızı budamaya gi-

derdim.”

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağı- dakilerden hangisidir?

A)Gereksiz sözcük kullanılması

B)Tamlama yanlışlığı

C)Yüklem eksikliği

D)Çatı uyuşmazlığı

E)Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

12-) Bir öykü yazarı yapıtında sokağın fotoğrafını çekmelidir, Aksi hâlde okurlar, yaşamdan kopuk olduğu için yapıtlarına ilgi göstermeyecektir.

Bu parçada “sokağın fotoğrafını çekmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Yaşamın gerçeklerini anlatmak

B)    Belli bir kesimin yaşamını ele almak

C)    Gördüklerini yorumlayarak vermek

D)    Sanatçı kişiliğini yapıtlara yansıtmak

E)    Olaylar karşısında yansız davranmak

13-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznellik söz konusudur?

A) Yahya Kemal'in şiir kitabı bir yılda üç baskı yapmış.

B) Kırk şiirin yer aldığı kitapta sadece "Ok" şiiri hece

vezniyle yazılmıştır.

C) Kitabı basan yayınevi daha önce yazarın diğer kitaplarını

da yayınladı.

D) Rindlerin Akşamı başlıklı şiir, okuyanların duygu

dünyasında derin izler bırakır.

E) Sanatçının düzyazılarından bir kısmı "Aziz İstanbul"

adıyla yayınlanmıştır.

14-) “Çocukken uçurtma şenliklerini hiç sektirmezdim.”

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin

hangisinde vardır?

A) Aralıksız yağan yağmur, su taşkınlarına neden oldu.

B) Uzun bir aradan sonra eski dostlarıyla karşılaşınca

çok sevindi.

C) İşlerini yarıda bırakmayı hiç sevmezdi.

D) Kooperatifin üyeleri, toplantıları kaçırmazdı.

E) Memur, dosyadaki eksikleri tamamlamaya çalışıyordu.

15-) (I) Kültür, bir toplumu ulus durumuna getiren ortak değerler bütünüdür. (II) Onun zaman içinde değişme, gelişme ve yenileşme özelliği vardır. (III) Bu süreçte, toplumlar başka bir kültürün etkisi altında kalabilir. (IV) Bu

etki, ne kadar güçlü olursa olsun, daha çok, bir kültür

aşısı niteliğindedir. (V) Ancak, kültürden ayrı ve kültürün

üstünde bütün dünya uluslarını içine alan ortak bir kültürden söz edilemez.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde

tanımlama yapılmıştır?

  1. I.    B) II.      C) III.     D) IV.      E) V.

16-) (I) Vapur, Karaköy'e varmıştı. (II) İstanbul'a ilk defa gelengençler dışarı bakıyordu. (III) Yanlarındaki koltukta

oturan yaşlı kadın uyuyordu. (IV) Vapur iskeleye yanaşınca

kadını uyandırdılar. (V) Vapurdan inerken yaşlı

kadına yardım ettiler.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinin

yüklemi geçişli bir fiildir?

  1. I.      B) II.     C) III.      D) IV.      E) V.

17-) “Herkes, aynı konuyu sürekli tartışıyordu.”

Yukarıdaki cümlede hangi sözcük türünün örneği yoktur?

A)İsim

B)Sıfat

C)Fiilimsi

D)Fiil

E)Zarf

18-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasının örneği yoktur?

A) Bu işin ucunda çok büyük bir ödül var.

B) Cebinden kalın çerçeveli bir gözlük çıkardı.

C) Onu çoğu zaman bu küçük kulübede görürdük.

D) Karşıdaki dağın eteklerinde öbek öbek çiçekler açmış.

E) Eski sokağımızın cıvıl cıvıl görüntüsünü çok özledim.

19-) Bir gün, alkışlar altında sahneye çıkıp ödül alacağımı hiç

düşünmemiştim. Belki de bu yüzden ödül alacaklar arasında

benim de ismim okununca çok şaşırdım. Bir ışıldak

beni aydınlattı, ardından salonda bir alkış koptu.

Herkes bana bakıyordu. Ağır adımlarla sahneye yürümeye

başladım. Televizyonlarda izlediğim sahneleri

kendim yaşıyordum şimdi.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) İsim cümlesi  B) Sıralı cümle C) Fiil cümlesi

D) Devrik cümle E) Girişik birleşik cümle

20-) Halit Ziya, oldukça üretken bir yazarlık sergilemiştir.

Sekiz romanı dışında, çeviriler yapmış, roman üzerine

kuramsal bir kitap yazmış, mensur şiirler ve öyküler kaleme

almıştır. Anılarını topladığı Kırk Yıl, Saray ve Ötesi

adlı kitaplarıyla edebiyatımıza benzersiz belgeler kazandırmıştır. Onu öykü yazmaya Sami Paşazade Sezai'nin

Küçük Şeyler adlı eseri itmiştir.

Bu parçadan, Halit Ziya ile ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisine ulaşılamaz?

A) Öyküleriyle diğer sanatçıları etkilediğine

B) Romanın kuramsal yönüyle de ilgilendiğine

C) Anılarının edebiyatımız için önemli olduğuna

D) Öykü yazmasında Küçük Şeyler adlı kitabın etkili olduğuna

E) Verimli bir yazı süreci yaşadığına

12. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Test İndir

Cevap Ver