12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

12.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1.    Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.   ( 10 puan )Türk edebiyatında ……………Şinasi…………………… Batılı anlamda ilk fabl yazarıdır.Olayları bir bilim adamı anlayışı ile inceleyen, hayatın güzel ve çirkin taraflarını, neden ve niçinlerini anlatan roman türüne ………natüralist………………………… denir.Halkın hayal gücünden doğan, olağanüstü olaylardan meydana gelen, zaman ve mekan kavramları belli olmayan edebi türe …………masal………………. denir.

Tiyatroda perde içinde kişilerin girip çıkmasıyla oluşan daha küçük bölümlere ……sahne………………………… denir.      Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç;Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç!Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile,Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle.Yukarıdaki dizeler ………………divan……………… şiir geleneğine aittir.

2.         Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.      ( 10 puan )( D   ) Türk edebiyatında fabl türünün ilk örneği XV. Yy şairi Şeyhi’nin “Harname” adlı eseridir.(  D  ) Memduh Şevket Esendal, olay hikayesinin Türk edebiyatındaki temsilcisidir.( Y   ) Edebiyatımızın ilk romanı Şemsettin Sami’nin Araba Sevdası adlı eserdir.( D   ) İnsanların başından geçen sevinçli ve gülünç olayları canlandıran tiyatrolara komedi denir.(  D  )  Bizde Mehmet Rauf’un “Eylül” ilk örnektir. Peyami Safa’nın “Matmazel Noralya’nın Koltuğu”,           “Bir Tereddütün Romanı “, “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu “  psikolojik roman türündendir.

Aşağıdaki   cümleyi  öğelerine ayırınız.               ( 10 puan )Bunca güzel insanın, ikinci sınıf roman kahramanları gibi hayattan sessiz sedasız koparılıp alınması ağrına gidiyordu bu kuşak yazarlarının ( belirtisiz nesne, yüklem, özne)

Aşağıdaki cümleleri yapısına  göre inceleyiniz.  ( 15 puan )Çalıkuşu, Damga, Acımak, Bir Kadın Düşmanı, Dudaktan Kalbe romanları Reşat Nuri Güntekin’ e aittir.(basit)Seni görünce mutlu oluyorum.(birleşik)Yaşlı kadın buraya kadar geldi, sizi sordu. (sıralı)5.

 

Aşağıda verilen tanımlarla türleri doğru olarak eşleştiriniz. (10p)

Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerinin iki grup arasında tartışılmasıdır, bir anlamda konuşma yarışmasıdır.(E)

A. Konferans

Toplumun tümünü yakından ilgilendiren bir konunun dinleyiciler huzurunda, bir başkanın yönetiminde değişik düşüncelere sahip yetkili kişilerce çeşitli yönlerden tartışılması ve incelenmesidir.(C)

B. Açık oturum

Bir konuya açıklık kazandırmak veya bir konuda bilgi vermek amacıyla bilim, teknik, sanat, edebiyat, siyaset ve fikir adamlarının yaptıkları hazırlıklı konuşmalardır.  (A)

C. Panel

Bir konunun karara varmaktan çok çeşitli yönlerden aydınlatılması için sayıca az bir topluluk önünde, sohbet havasında geçen tartışmalar denir. (B) 

D. Bilgi şöleni

Sanat ve bilim alanında uzmanlaşmış kişilerin bir konu üzerinde tartışmaktan çok, konuyu çeşitli yönlerden açıklığa kavuşturmak için yaptıkları konuşmalardır. Davetli dinleyicilerin bulunduğu bu toplantının sonunda alınan kararlar bilimsel değer taşıdığı için basılarak kamuoyuna duyurulur.     (D)

E. Münazara

 

6. Aşağıdaki dörtlükte altı çizili kelimelerin türlerini belirtiniz.    (  10 p )

Tekrar yaşayacağız ümitli sabahları,(sıfat)

Bulacağız dünyanın o en güzel yerini.  (isim, zarf)

Ebedî bir sahilde yeniden tadacağız, biz (fiil, zamir)

Kol kola sükûn dolu akşam gezmelerini…

7. Aşağıdaki cümlelerde imla hataları bulunan kelimeleri tespit ederek bu kelimelerin doğru şekillerini cümlelerin   altlarına yazınız.    (10 p )Solonda konsolos Refik Bey’in arkadaşları oturuyordu.(KonsolosBaşkalarına  kızıpta  bize bağırmaya  hakkın  yok. (kızıp da)Göz göze geldiğimizde ne demek istediğini anlamışdım.(anlamıştımKuzey Anadolu Fay hattı batılı uzmanlarca inceleniyor.   (Hattı) 

     8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan anlatım bozuklarının nedenlerini  bularak cümlelerin doğru şekillerini yazınız.                                                                 Baloya güzel bir elbise ve pahalı mücevherler takarak gelmişti. (güzel elbiseler giyerek, eylemsi eksikliği)Belediye tarafından yaptırılan dört katlı binanın inşaatı bitirildi ve  hizmete  girdi. (bina hizmete girdi, özne eksikliği)Çukurova'nın toprağı insanı diriltir, umut verir. (insana, dolaylı tümleç eksikliği)Bu kuralların gerekli olduğunu biliyorum; ama uygulayamıyorum.(kuralları, nesne eksikliğiBütün sahipsiz hayvanlar toplanıp şehir dışına götürecek. (götürülecek, çatı uyuşmazlığı)

9. Aşağıdaki cümlelerde parantez içi boşluklara uygun noktalama işaretleri koyunuz.( 5 puan )

   Yoo (, ) bu kadarı da fazla (! ) Tartışın (, ) eleştirin (, ) kusurlarını bulup çıkarın ( 😉 ama hiç kimsenin kişiliğine saldırmayın.                                                                                                                                     Ahmet AYLANÇ

Cevap Ver