12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları 2017-2018

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları 2017-2018

Ocak ayında yayınlanan yeni öğretim programına göre 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinde müfredat programında önemli değişiklikler yapılmıştır. 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi öğretim programı dikkate alınarak hazırlanacak olan 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı ünitelendirilmiş yıllık plan hazırlanacaktır. 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı ders konuları da bu müfredat programına göre belirlenmiştir. 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı konuları 2017-2018 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır. 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı yeni müfredat konuları için hazırladığımız bu tanıtım yazısında işlenecek konuları sizlere tanıtacağız. 

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları

12.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2017-2018 konuları için ilk önce üniteleri ele alalım. Bir yıl boyunca işlenecek üniteler ve bu ünitelerin konuları aşağıda açıklanmıştır:

1.Ünite: Hikaye

6 haftada işlenecek bu ünite hikaye konusunu ele almaktadır. 1980 sonrası yazılmış dört hikaye örneği, Küçürek hikaye örnekleri dikkate alınmaktadır. 

2. Ünite: Şiir

8 hafta sürecek bu ünite şiir konusunu işlemektedir. Yedi Meşaleciler topluluğunda şiir, Toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir, Cumhuriyet Döneminde mistik yönelimleri yansıtan bir şiir, Cumhuriyet Dönemi bağımsız şarilerinden üç şiir, Garip şiirinden bir örnek, Mavi Hareketi'nden bir şiir, İkinci Yeni şiirinden bir örnek, Hisar Topluluğu'ndan bir şiir örneği, Cumhuriyet Döneminde dini duyarlılıkları yansıtan bir şiir, Cumhuriyet Döneminde halk şiirinden iki örnecuk, 1980 sonrası türk şiirinden üç örnek ele alınacaktır.

3.Ünite: Senaryo

4 hafta süre ayrılan bu ünitede senaryo konusu ele alınacaktır. Türk edebiyatı eserlerinden sinemaya uyarlanmış eserler üzerinde durulacaktır. 

4.Ünite: Roman ( 2.Dönem)

8 hafta sürecek roman konusu ayrıntılı bir şekilde işlenecektir. 1923-1980 arası farklı duyarlılıklarda yazılmış üç roman örneği incelenecektir. 1980 sonrası yazılmış farklı duyarlılıklarda iki roman örneği ele alınacaktır.

5.Ünite: Tiyatro

5 hafta sürecek tiyatro ünitesinde Cumhuriyet Döneminden (1960 sonrası) bir dram, komedi ve trajedi örneği incelenecektir. yine Cumhuriyet Döneminden (1960 sonrası) bir epik tiyatro ele alınacaktır.

6. Ünite: Deneme

Bu ünite 3 hafta sürecektir. Cumhuriyet Döneminden bir deneme, Batı edebiyatından bir deneme, 1923-1980 Dönemi Türk Edebiyatından bir deneme, 1980 sonrası Türk Edebiyatından bir deneme ele alınacaktır.

7.Ünite: Anı (Hatıra)

Bu ünite 2 hafta sürecektir. Cumhuriyet öncesi Türk edebiyatından iki anı örneği, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından bir anı örneği ele alınacaktır.

Cevap Ver