12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

2016-2017 eğitim öğretim yılı Türk edebiyatı dersi 12. sınıf yazılı soruları ve cevaplarıcemalaksoy.org sitesinden indirebilirsiniz. Lise 4 Türk edebiyatı 1. dönem 1.yazılı sınav sorularımızın cevap anahtarını aşağıdaki indirme butonuna tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Yazılı sınav sorularını kullanmak isteyen arkadaşlar da indirme butonuna tıklayarak sınavın pdf formatına ulaşabilir. Doğru-yanlış, boşluk doldurma, klasik, çoktan seçmeli ve eşleştirmeli soru tarzlarına göre hazırlanmıştır. Cemal Aksoy

1)Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı sanatçılarından biri değildir?

A)Nurullah Ataç

B)Namık Kemal

C)Necip Fazıl Kısakürek

D)Cahit Sıtkı Tarancıcemalaksoy.org

E)Özdemir Asaf

2)Gazete çevresinde gelişen öğretici metinlerden beş tane yazınız.

3)Aşağıdaki eser-tür eşleştirmesini doğru olarak yapınız.

Karalama Defteri (   )                           a. Gezi yazısı

Günce  (   )                                         b. Roman

Çankaya  (   )                                               c. Deneme

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (   )              d. Hatıra

Tuna Kıyıları (   )                                  e. Günlük

4) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı ilkelerden biri değildir?

A) Milli egemenlik

B) Vatan ve millet sevgisi

C) Gelenekçilik

D) Milli birlik

E) Bağımsız düşünce

5) Aşağıdaki boşluklara, açıklamalara göre uygun metin türünü yazınız. (Eleştiri, roman, hikaye, deneme, röportaj, biyografi, otobiyografi, fıkra, sohbet)

 

I. Yazarın serbestçe seçtiği bir konu üzerinde  kesin hükümlere varmadan, düşüncelerini anlattığı yazı türüdür.(…………..)

II. Bir sanat eserini çeşitli yönleri ile tarafsız bir şekilde değerlendirmektir. (……………..)

III. Tanınmış kişilerin yaşamını bütün yönleriyle inceleyerek  okuyucuya bilgi vermeyi amaçlayan yazılardır.                ( …………………….)

IV. Gazete ve dergilerde yayımlanan, güncel, siyasi, toplumsal sorunların kanıtlama amacı duyulmadan yazılmasıdır. ( …………………….)

6) Aşağıda verilen bilgiler doğru ise(D) yanlış ise (Y) yazınız.

• (   )Batı edebiyatında ilk deneme yazarı Montaigne’dir.

• (   )Fıkra da makale gibi gazete aracılığı ile ortaya çıkan bir yazı türüdür.

• (   )Fıkra türü yazılar Türk edebiyatına Milli Edebiyat Döneminde girmiştir.

• (  )Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının ilk dönem eserleri değişen siyasi, sosyal ve kültürel değerlerin izlerini taşır.

• (  )Gezi yazıları, gezilip görülen yerlere dair bilgi vermek, o yerlerin güzelliklerini, geleneklerini anlatmak amacıyla yazılır.

•(   ) Anıda süslü, sanatlı bir anlatım, akıcı bir üslup kullanılmalıdır.

7)Cumhuriyet Dönemi öğretici metinlerinde işlenen temalardan üç tane yazınız.

8)      – Köy ve kent insanının sorunlarına yer verilmiştir.

– Tiyatro eserlerinde mili konular işlenmiştir.

– Kurtuluş Savaşı başlıca konudur.

– Edebiyatta yeni üsluplar, olayların geçtiği yeni mekanlar, yerler görülmeye başlanmıştır.

– Atatürk devrimlerinin yaygınlaştırılması ve savunuculuğu aydınlarla edebiyatçılara yüklenmiştir.

Yukarıda bazı özellikleri verilen edebiyat dönemini yazınız.

9)Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Anadolu coğrafyası eserlerde yoğun olarak işlenmiştir.

B)Sade bir dil kullanılmıştır.

C)Batı edebiyatı yakından takip edilmiştir.

D)Atatürk ilke ve inkılapları eserlere yansıtılmıştır.

E)Gazel, kaside, mesnevi nazım şekilleriyle şiirler yazılmıştır.

10)Cumhuriyet Dönemi öğretici metin yazarlarından üç tanesini yazınız.

         Cemal Aksoy

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

2016-2017 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Sorularına ve Cevap Anahtarına Ulaşmak İçin İndir Butonuna Tıklayınız.

İNDİR