12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları

2016 2017 eğitim öğretim yılı 12. sınıf Türk edebiyatında Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı işlenmektedir. 12.sınıf türk edebiyatı 1.dönem 1.yazılı sınavında cumhuriyet dönemi öğretici metinler, Nurullah Ataç, Peyami Safa, İsmail Habip Sevük gibi yazarlar sorulmaktadır. lise 4 Türk edebiyatı 1.yazılısının cevap anahtarı da mevcuttur.

12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

1)   Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde eser vermemiştir?

a.    N. Fazıl KISAKÜREK b. Peyami SAFA       c. Namık KEMAL

d. Cahit Sıtkı TARANCI   e. Reşat Nuri GÜNTEKİN

2)   Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a.    Sezgicilik, varoluşçuluk ve gerçeküstücülük gibi Batılı akımların etkisi görülür.

b.    Milleti oluşturan değerler farklı yönleriyle edebi metinlerde yer alır.

c.    Bireyin anlatılmasında psikoloji alanında yapılan yeniliklerden faydalanılır.

d.    Bu dönemdeki eserlerin dili Servet-i Fünun döneminde olduğu gibi ağır ve ağdalıdır.

e.    Atatürk ilke ve inkılaplarının eserlere yansıdığı görülmektedir.

3)   Aşağıdaki yargılar doğru ise ( D ), yanlış ise ( Y ) işareti koyunuz.

a.    Cumhuriyet döneminde dil ve zevkte eski gelenek devam ettirilir. (  )

b.    Cumhuriyet döneminde Anadolu coğrafyası ile Anadolu insanının hayatı, zevkleri edebi eserlerde çok fazla işlenmiştir. (  )

c.    Cumhuriyet döneminde psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır. (  )

d.  Cumhuriyet dönemi şiirlerinde ölçü olarak yoğun bir şekilde aruz ölçüsü kullanılmıştır. (   )

4)   Deneme hakkında bildiklerinizi maddeler halinde yazınız. ( 5 madde )

5)   Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi  deneme yazarlarından biri değilidir?

a.    Nurullah ATAÇ         b. Oktay AKBAL       c. Refik Halit KARAY

d. Cemal SÜREYA         e. Ziya PAŞA

6)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

a.    Sıfatlar, genellikle isimlerden önce gelir ve ismi nitelerler.

b.    Dönüşlülük zamiri olan ‘kendi’ aynı zamanda şahıs zamiridir.

c.    Şahıs zamirleri insan dışındaki varlıkların yerini tutabilir.

d.    Zarflar,fiilleri, fiilimsileri ve sıfatları niteleyen sözcüklerdir.

e.    Sıfatlar yapım eki alabilir ama çekim eki alamazlar.

7)   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

a.    Bu akşam güzel yemek yapacağım.

b.    Derste hocamızı sessizce dinliyorduk.

c.    Söyle bakalım, kaçıncı katta oturuyorsun?

d.    Hayalimde güzel bir ev sahibi olmak var.

e.    Geçtiğimiz günlerde mutlu dakikalar yaşamıştık.

8)    Cumhuriyet döneminin genel özellikleri hakkında beş madde yazınız.

9)    İstiklal Marşı’nda yer alan bayrak, vatan, millet, bağımsızlık, kurtuluş gibi değerler sizin için ne anlam ifade ediyor? Bu değerlerin korunması için neler yapabiliriz? Kısaca yorumlayınız. ( Bu sorunun değerlendirilmesinde yazım, imla ve konuyu ifade ediş tarzı göz önünde bulundurulacaktır.)

10)               Aşağıda verilen birleşik adlardan hangisi belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşturulmuştur?

a.    Çatalpınar     b. Gümüşhane         c. Akkiraz      d. Sarayönü   e. Karahisar

12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları Cevapları

1)C

2) D

3) YDDY

4)Ben merkezli bir yazıdır. Yazarın, kendisyle konuşuyormuş gibi bir üslupla kaleme aldığı bir yazı türüdür. Denemede anlatılanları ispat etme kaygısı yoktur.

5) E

6)C

7) A

8) Anadolu ve Anadolu insanı anlatılmış,hece ölçüsü ve serbest ölüçü kullanılmış, konuşma diline yakın bir dil kullanılmış, varoluşçuluk, sürrealizm, toplumcu gerçekçilik gibi edebi akımlar ortaya çıkmış.

9)

10)D

Cevap Ver