12. Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

12.sınıf Türk edebiyatı dersi 1.dönem 1.yazılı sorularını daha önce paylaşmıştık. Lise 4 Türk edebiyatı 1.dönem 2.yazılı sorularını sizler için hazırladık. Öz şiir anlayışı ile ilgili soruların ağırlıkta olduğu bu yazılı sorularımızı çözerek sınavda başarı gösterebilirsiniz. Türk edebiyatı 12.sınıf yazılı sorularını sitemizde bulabilirsiniz. Ortaöğretim Türk edebiyatı örnek yazılı sorularını ve cevaplarını cemalaksoy.org sitesinin yazılı soruları kategorisinden görüntüleyebilirsiniz.Ayrıca diğer 12.sınıf derslerinin yazılı soru ve cevapları da sitemizde mevcuttur.

1)   … Gecenin ilerleyen saatlerinde uykusundan uyanan Erdem, hemen yazı masasının başına geçti. Erdem için bu alışılmış bir durum değildi. Belli ki ilham perisi Erdem’i bu saatte harekete geçirecekti. Çayını yudumlayan Erdem, yazacağı şiirle ilgili şunları düşündü:” Öyle bir şiir yazmalıyım ki bu şiirde ölçü ve kafiye ile ahenk oluşturmalıyım. Kelimelerin çağrışım gücünden faydalanmalıyım. Edebi sanatları kullanarak okuyucunun hayal dünyasına ve düşünce iklimine hitap etmeliyim. Kullandığım kelimeler ile bir imge dünyası oluşturmalıyım. Her şeyden önce şiirin anlamı gizli olmalı. Her okunduğunda farklı anlamları çağrıştırmalı. Anlaşılmak için değil hissedilmek, duyulmak için şiir yazmalıyım.” Bu gibi düşüncelerle Erdem şiirini yazmaya başladı. Erdem için şiir araç değil amaçtı. Sanat ancak sanat için yapılmalıydı…

Yukarıdaki örnek parçada Erdem’in şiir hakkındaki düşünceleri belirtilmiştir. Erdem’in şiir anlayışını dikkate alarak bu şiir anlayışının temsilcilerini yazınız.(10p)

Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı

2)      Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Kenan Hulusi, Cevdet Kudret gibi şairlerin oluşturduğu yedi Meşaleciler topluluğunun özelliği aşağıdakilerden hangisi olamaz?(10p)

A)      Beş Hececiler’in şiirlerini sığ oldukları gerekçesiyle eleştirmişlerdir.

B)      Türk şiirindeki son edebi akımdır

C)      Kendilerinden önceki sanatçılar eleştirmenlerine rağmen Türk şiirine önemli bir yenilik getirememişlerdir.

D)      Fransız şiirini kendilerine örnek almışlardır.

E)      "Samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik" ilkesini benimsemişlerdir.

    3) Aşağıda verilen bilgiler doğru ise(D) yanlış ise (Y) yazınız.(16p)

·         ( Y  )Öz şiir anlayışında “ sanat toplum içindir görüşü hakimdir.

·         ( D ) Öz şiir anlayışında şairler, musıki ve imgelerle insanın estetik duyarlılığını etkilemeyi amaçlarlar.

·         (Y   ) Öz şiir anlayışında şairler hissedilmek için değil, anlaşılmak için yazarlar.

·         (D  ) Türk edebiyatında öz şiir eğilimi Ahmet Haşim’in “ Şiir hakkında Bazı Mülahazalar” adlı yazısıyla başlar.

·         (  D ) Öz şiirde ahenk; kafiye, redif ,söz sanatları, kelime tekrarlarından sağlanmıştır.

·         (  Y )”Beş Şehir”, roman türünde yazılmış bir eserdir.

·         ( D  ) “Bizim Akdeniz”, Gezi yazısı türünde yazılmış bir eserdir.

·         (  Y ) Öz şiirde akıl ve toplumsal yön ağır basar.

 

4) Aşağıdaki eserlerin türlerini ve yazarlarını yazınız.(16p)

                                       Türü                    Yazarı

Düşten Güzel

şiir

Cahit Sıtkı Tarancı

Olvido

şiir

Ahmet Muhip Dıranas

Beş Şehir

gezi yazısı

Ahmet Hamdi T.

Mahur Beste

roman

Ahmet Hamdi T.

Tohum

oyun

Necip Fazıl Kısakürek

Çöle İnen Nur

inceleme

Necip Fazıl Kısakürek

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

roman

Ahmet Hamdi T.

Lavinia

şiir

Özdemir Asaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Şiirlerinde en çok yaşama sevinci ve ölüm temalarına yer vermiştir. Bir şiirinde kendini Dante’ye benzetmiş ve ölüm karşısındaki çaresizliğini işlemiştir. Şiirlerini heceyle yazmıştır. Fransız şairlerinden özellikle Verlaine ve Baudelaire’den etkilenmiştir.

   Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanıtılan sanatçının bir eseridir?(10p)

A)      Gün Eksilmesin Penceremden

B)      Kaldırımlar

C)      Olvido

D)      Bursa’da Zaman

E)      Lavinia

 

  I.  Göl Saatleri

           II. Olvido

           III. Ne İçindeyim Zamanın

           IV. Otuz Beş Yaş

           V. Han Duvarları

        6) Numaralanmış eserlerden hangisi öz şiir anlayışı içinde oluşturulmamıştır?(6p)

 

           Hoyrattır bu akşam üstüler daima

          Gün saltanatıyla gitti mi bir defa

          Yalnızlığımızla doldurup her yeri

          Bir renk çığlığı içinde bahçemizden

          Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan

          Lavanta çiçeği kokan kederleri

          Hoyrattır bu akşam üstüler daima

        7) Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışıyla yazılan bu şiirin özelliklerinden biri değildir?(10p)

A)   Simgelerle yüklü, kapalı bir şiir dili vardır.

B)   İnsan duygularının sonsuzluğu işlenmiştir.

C)   Anlaşılmak için değil duyulmak( hissedilmek) için yazılmıştır.

D)   Okuyucuda estetik haz uyandırılmak istenmiştir.

E)   Toplumsal bir yaklaşımla dizeye önem verilmiştir.

 

        8)    “ Ne doğan güne hükmüm geçer,

              Ne halden anlayan bulunur;

             Ah aklımdan ölümüm geçer;

             Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.”

       Bu dörtlük öz şiir anlayışı açısından incelendiğinde    aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(5p)

A)    Sözcükler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır.

B)   İç ahenkle nağme sağlanmıştır.

C)   İmgeler kullanılmıştır.

D)   Dilde bir rüya âlemi kurulmuştur.

E)    Ritim hece ölçüsüyle sağlanmıştır.

 

        9)   I. Şiir soylu bir sanat olarak kabul edilir.

         II. dilde saflaşma en önemli öğedir.

        III. Öz şiir anlayışını benimseyen ilk grup Garipçilerdir.

        IV. İçsel bir yaklaşımla “insan” anlatılır.

        V. imgelerle yüklüdür.

  Numaralanmış cümlelerde saf(öz) şiir hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?(7p)

 

10)

I. Musıkî, her şeyden önce musıkî

Onun için tekli mısradan şaşma

 

II. Dumanlısı güzeldir türkülerin                                                                     

 Öyle hem seçik olsun hem kapalı

 

   III.   Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek        

           İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar

 

     IV.  Güzel gözler tül ardında görünsün

            Gün ışığı titremeli şiirinde

  

        V. Ara rengin peşindeyiz çünkü biz

             Rengin değil, ara rengin sadece

 

  Numaralanmış dizelerden hangisi öz şiirin örneği olamaz?(10p)

III                

Cevap Ver