12.sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

12.sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

1)       Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde eser vermemiştir?   ( 5p)

a.        N. Fazıl KISAKÜREK        b. Peyami SAFA c. Halit Ziya UŞAKLIGİL

d. Cahit Sıtkı TARANCI            e. Ahmet Kutsi TECER

2)       Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5p)

a.        Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış, dilde sadeleşme çabaları görülür.

b.       Edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karakter kazanmıştır.

c.        Aruzun yerini hece vezni almış, şiirlerde günlük konuşma dili kullanılmıştır.

d.       Bu dönem şairleri gazel, mesnevi , kaside nazım biçimlerinde şiirler yazmıştır.

e.        Şiirin biçimce serbestleşmesi sağlanmıştır.

3)       Aşağıdaki yargılar doğru ise ( D ), yanlış ise ( Y ) işareti koyunuz.  (4p)

a.        Cumhuriyet döneminde dil ve zevkte eski gelenek devam ettirilir. (Y  )

b.       Cumhuriyet döneminde Anadolu coğrafyası ile Anadolu insanının hayatı, zevkleri edebi eserlerde çok fazla işlenmiştir. (D  )

c.        Cumhuriyet döneminde psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır. (D  )

d.  Cumhuriyet dönemi şiirlerinde ölçü olarak yoğun bir şekilde aruz ölçüsü kullanılmıştır. ( Y  )

4)      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? ( 5p)

a.        Fıkra, edebiyatımıza Tanzimat ile birlikte girmiştir.

b.       Fıkra makaleye göre daha kısa yazılardır.

c.        Gezi yazısı, toplumun yaşayış, gelenek ve görenekleri hakkında bilgi verir.

d.       Anadolu Notları adlı eser makale türünde yazılmış bir eserdir.

e.        Makale, her konuyu işleyebilir.

5)       Makale hakkında  beş  madde  yazınız. ( 5p)

 

 

               Bilimsellik, Kelimeler gerçek anlamda, açıklayıcı ,kanıtlayıcı anlatım, fikir ve ispat, bilimsel bir dil

6)      Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi  deneme yazarlarından biri değilidir?

a.        Nurullah ATAÇ b. Oktay AKBAL                c. Refik Halit KARAY

d. Cemal SÜREYA      e. Ziya PAŞA

7)       Makale ile fıkrayı birbirinden ayıran özellikleri üç madde halinde yazınız.

 

 

 Ciddi bir üslup                                                            samimi bir üslup

Nesnel bir yaklaşım                                                   Öznel bir yaklaşım

Ön hazırlık                                                                     güncel konular

8)       Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basit, söz dizimine göre devrik bir cümledir?

a)       Okulda tiyatro çalışması yapmayı düşünüyor.

b)       Şiiri güzel okuyanlar, toplanmış salona.

c)       Herkese laf anlatıyor, kimseyi incitmiyor.

d)       Bir dergi çıkaracağını söylemişti geçen gün.

e)       Hikayelerini bir kitapta topladı bu sene.

9)       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne yoktur?

a) Sınıfın en çok konuşanını öne oturttu.

b) Onun gözü her zaman yükseklerdeydi.

c) Seni dün yaşlı bir adam aradı.

d) Sevenleri onu hiç yalnız bırakmadı.

e) Sinirlendiğinde gözü kimseyi görmüyordu.

10)   Edebiyatımızda ilk makaleyi kim yazmıştır?

Şinasi

Cevap Ver