12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. sınıf türk edebiyatı yazılı soru ve cevapları aşağıdadır. Ortaöğretim lise 4 yazılı sınav soruları Türk edebiyatı dersinde sorulabilecek soruları sizler için bir araya getirdik. e-okul lise yazılı sınav soruları, kitap cevapları paylaşımlarına devam edecektir.

1)   Aşağıda verilen cümlelerin karşısına doğru ise(D), yanlış ise (Y) yazınız.(12p)

·         (    )Garip şiirinde halkın konuştuğu dil kullanılmıştır.

·         (     )Garip şiirinde ölçü ve kafiyeye bağlı kalınmıştır.

·          (    )II. Yeni şiirinde imgeye, çağrışıma, hayal gücüne önem verilmiştir.

·         (    )II. Yeni şairleri, natüralizm ve realizm akımından etkilenmişlerdir.

·         (    ) II. Yeni ismini ilk kez Atilla İlhan Mavi dergisinde kullanmıştır.

·         (    ) Necip Fazıl Kısakürek, II. Yeni şiir topluluğuna başlı bir sanatçıdır.

 

2)      Bir insan daha var, çok şükür, evde

  Nefes var,

  Ayak sesi var;

  Çok şükür, çok şükür.

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(10p)

A)   Divan şiiri geleneğini yansıtmaktadır.

B)   Şairanelikten uzak bir anlatım benimsenmiştir.

C)   Ölçü ve uyağa yer verilmemiştir.

D)   Günlük dilde kullanılan kelimelere yer verilmiştir.

E)    Sıradan bir konu ele alınmıştır.

 

3)   Aşağıdakilerden hangisi II. Yenicilerle Garipçilerin ortak özelliklerinden değildir?(8p)

A)   Sürrealizm akımından etkilenmeleri

B)   Ölçü ve kafiyeyi önemsiz görmeleri

C)   Biçim özgürlüğünü sürdürmeleri

D)   Şiir geleneklerini reddetmeleri

E)    Konuşma diline sırt çevirmeleri

 

4)    “Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu”

Yukarıdaki şairler, hangi şiir anlayışının temsilcileridir, yazınız.(6p)

 

5)    I. Kundurası vurmadığı zamanlarda

Anmazdı ama Allah adını,

Günahkar da sayılmazdı

Yazık oldu Süleyman Efendi’ye (…………………………..)                                

 

II. Orda bir köy var uzakta

O köy bizim köyümüzdür

Gezmesek de tozmasak da

O köy bizim köyümüzdür (……………………………………)

 

III. Hem nice şiirlerde nice aşklarda

Tarar saçımızı ölüm

Aşk ki bazen solgun bir ilçedir

Sürdürür derinliğini (………………………………………..)

 

IV. Hasretinle geçiyorken bu gençlik çağım

Ey sevdiğim, ben ümitsiz değilim gene

Aşk düşünce saçlarının kumral rengine

Kollarında son âşıkın ben olacağım.( ……………………….)

Yukarıda numaralanmış şiirler, hangi şiir anlayışına örnektir?( Öz şiir, Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir, Garip Şiiri, İkinci Yeni)(12p)

 

6)   Aşağıdaki boşlukları uygun sözlerle tamamlayınız.(8p)

·         Garip şairleri batı edebiyatındaki …………………………… akımından etkilenmişlerdir.

·         II. Yeni şairleri , şirde ahenk unsurları olan ……………… ve ……………..  önemsiz görmüşlerdir

·         Cemal Süreya,       ……………………………   şiir topluluğuna bağlı bir sanatçıdır.

·         Garip Şiiri’nin diğer adı ………………….. dir.

 

7)   Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin ayraç içinde belirtilen sanatçıya ait olduğu söylenemez?(8p)

A)   Eğilmiş arza, kanar, muttasıl güller

Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller( Ahmet Haşim)

B)   Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum

Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum(Turgut Uyar)

C)   Biz dalgalar, fırtınalar kahramanı yiğitleriz

Ufuklardan ufuklara haber sorar, gezeriz(Enis Behiç Koryürek)

D)   Bir kudret-i külliye var ulvi ve münezzeh

Kudsi ve mualla, ona vicdanla inandım(Tevfik Fikret)

E)    Bedava yaşıyoruz bedava

Hava bedava bulut bedava( Orhan Veli Kanık)

 

8)   Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni Şiiri içinde yer almaz? (6p)

A)   Orhan Veli Kanık

B)   Ece Ayhan

C)   İlhan Berk

D)   Sezai Karakoç

E)    Edip Cansever

 

9)    “İnsan yüreğinden, zihninden geçen her şeyi hiçbir kurala bağlı kalmadan söylemeli. Söylerken de amacı toplumu eğitmek, toplumun kültürünü yansıtmak olmamalı. Şiir, insanın yüreğinden hiçbir engele takılmadan özgürce ifade edilmeli. Şair, belirli kalıpların arasına sıkışmamalı. Sözcüklerle adeta oynamalı. Şiirde mantık aranmamalı. Ölçü ve kafiye şairin özgürlüğünü sınırlandırmamalı.” Şiir hakkındaki düşünceleri böyle olan Yusuf, masaya geçer aşağıdaki şiirini yazar:

Aydınlığına hasretim,

O karanlık gecelerin.

Gittin gideli,

Isınmaz yüreğim.

Sessiz bir çığlık kemirir yüreğimi.

Bekledim, dönmedin geri.

          (SİYABEND)

Yukarıdaki sözler ve şiir, aşağıdaki şairlerin hangisinin şiir anlayışına uygundur?(10p)

A)   Ziya Paşa

B)   Cenap Şahabettin

C)   Arif Nihat Asya

D)   İlhan Berk

E)    Faruk Nafiz Çamlıbel

 

10) Aşağıdaki eserlerden hangisi 1. Yeni döneminde yazılmamıştır?(6p)

A)   Garip

B)   Vazgeçemediğim

C)   Perçemli sokak

D)   Çile

E)    Kitab-ı Seng-i Mezar

 

11) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşısına yazınız.(14p)

Üvercinka:

Mona Roza:

İstanbul’u Dinliyorum:

Rahatı Kaçan Ağaç:

Kayayı Delen İncir:

Güneşi Yakanların Selamı:

Yerçekimli Karanfil:

       NOT: Her sorunun puan değeri karşısında yazmaktadır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dilerim.(Herkesin söyleyecek bir sözü vardır; ama kimsenin duymadığı bir söz hâlâ vardır.)                                                                                                       Türk Dil ve Edebiyatı Zümresi

 

Cevap Anahtarı

1)DYDYYY,

2)A

3)E

4)Garip Şiiri

5)Garip, milli edebiyat, 2. yeni, saf şiir

6) sürrealizm, ölçü-kafiye, 2. yeni, 1. yeni

7)B

8)A

9)D

10)D

Cevap Ver