12. Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1)        1923’ten 1940’a değin şiir ortamımız sürekli bir devinim içindedir. Bu süre içerisinde şiir yazanlar belirli topluluklar oluşturmuştur. Bu topluluklar arasında ………………………..  sayabiliriz.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?(LYS 2012)(7p)

A)        Hececileri                                  B) Halka Yönelenleri

C)        Öz Şiircileri                                D) Garipçileri

E)        Serbest Şiircileri

 

2)        Uyandım baktım ki sabah

               Güneş vurmuş içime

               Kuşlara yapraklara dönmüşüm

                Pır pır eder durur, bahar rüzgarında

Bu dizeler Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine örnek gösterilebilir?(8p

           A)   Edebi sanatlara yer vermemesine

          B)  Nükteli bir söyleyişi yeğlemesine

         C)  Doğa betimlemesine başvurmasına

         D)  Ölçü ve uyağa önem vermemesine

         E)   Toplumsal sorunlara değinmesine

 

3)        Aşağıda verilen cümlelerin karşısına doğru ise(D), yanlış ise (Y) yazınız.(8p)

·          (  D  )Garip şiirinde halkın konuştuğu dil kullanılmıştır.

·          ( Y    )Garip şiirinde ölçü ve kafiyeye bağlı kalınmıştır.

·          (  Y  ) Fazıl Hüsnü Dağlarca, “Ben Sana Mecburum” şiiriyle tanınmıştır.

·          (  D  )II. Yeni şiirinde imgeye, çağrışıma,hayal gücüne önem verilmişitir.

·          (  Y  )II. Yeni şairleri, natüralizm ve realizm akımından etkilenmişlerdir.

·          (  Y  ) II. Yeni ismini ilk kez Atilla İlhan Mavi dergisinde kullanmıştır.

·          ( Y   ) Necip Fazıl Kısakürek, II. Yeni şiir topluluğuna başlı bir sanatçıdır.

·          ( D   ) Abbas Yolcu, gezi yazısı türünde yazılmış bir eserdir.

 

 

4)        Durup dururken aklına gelmez yağmak yağmurun

                Gitsen nereye gidebilirsin h3alâ bilmem

                Bizans’ta olmak belki iyi belki fena

                Belki bunu da diyemem

                Ben küçük dükkanlarsız, kahvelersiz

                Sokakları sevmem

                Odaları, duvarları sevmem

İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir?( ÖSS 2009)(8p)

A)    A)    İlhan Berk                                               B) E. Behiç Koryürek            C)        Ahmet Kutsi Tecer    D) Yusuf Ziya Ortaç

E)    E) Cahit Sıtkı Tarancı

 

5)        Aşağıdakilerden hangisi II. Yenicilerle Garipçilerin ortak özelliklerinden değildir?(8p)

A)        Sürrealizm akımından etkilenmeleri

B)        Ölçü ve kafiyeyi önemsiz görmeleri

C)        Biçim özgürlüğünü sürdürmeleri

D)       Şiir geleneklerini reddetmeleri

E)        Konuşma diline sırt çevirmeleri

 

6)        Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir şiir anlayışıyla yazılmıştır?(8p)

A)        Vazgeçemediğim                                             B) Garip    

C)        Perçemli Sokak                                               D) Rahatı Kaçan Ağaç

E)        Yerçekimli Karanfil 

7)        Aşağıdakilerden hangisi Garip akımına bağlı sanatçılar için söylenemez?(7p)

A)        Şiirlerini serbest ölçüyle yazdılar.

B)        Halktan kişileri, sokaktaki insanı anlattılar.

C)        Karamsarlık, ümitsizlik gibi temaları işlediler.

D)       Toplumdaki düzensizlikleri şiir yoluyla eleştirdiler.

E)        Söz oyunlarını, gösterişli sözleri kullanmadılar

 

8)        Çeşitli illerde edebiyat öğretmenliği yapan sanatçının ilk şiiri Varlık dergisinde çıktı.İlk şiirlerinde biçim, ölçü ve kafiye vardır.İlk şiir kitabı olan “ Kapalıçarşı”da geleneğin izleri görülür.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?(7p)

A)       A) Fazıl Hüsnü Dağlarca                                               B) Behçet Necatigil

C)       C) Cahit Zarifoğlu                                                         D) Atilla ilhan

E)       E) Hilmi Yavuz

 

9)        Şiirlerinde  öz Türkçe  kelimeler yanında kendi türettiği kelimelerde kullanır. Güçlü bir Türkçe tutkusu olan sanatçı için “ Türkçenin ses bayraktarı, Türkçenin ulu çınarı” gibi tabirler kullanılmıştır. Türk edebiyatının en üretken şairlerinden olan sanatçı ”Çocuk ve Allah”, “Havaya Çizilen Dünya” gibi eserler yazmıştır.Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir?(7p)

 Fazıl Hüsnü Dağlarca

 

10)     Garip ve II. Yeni şiirine karşı çıkmıştır. Mavi dergisinde Maviciler diye bilinen toplumsal gerçekçi akımının sözcüsüdür ve kurucusudur. Şiirlerinde büyük harf ve noktalama işaretlerini kullanmamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanıtılan sanatçının bir eseri değildir?(6p)

A)        A) Üvercinka                                               B) Sisler Bulvarı           C)Kurtlar Sofrası

D)        E) Ben Sana Mecburum                              E) Yağmur Kaçağı

 

11)     I. Kundurası vurmadığı zamanlarda

                   Anmazdı ama Allah adını,

                 Günahkar da sayılmazdı

                 Yazık oldu Süleyman Efendi’ye (……I. Yeni……………………..)                                

 

               II. Orda bir köy var uzakta

              O köy bizim köyümüzdür

              Gezmesek de tozmasak da

              O köy bizim köyümüzdür (…………Milli edebiyat zevk ve anlayışını s. ş…………………………)

 

            III. Hem nice şiirlerde nice aşklarda

              Tarar saçımızı ölüm

             Aşk ki bazen solgun bir ilçedir

             Sürdürür derinliğini (…………II. Yeni……………………………..)

 

              IV. Hasretinle geçiyorken bu gençlik çağım

              Ey sevdiğim, ben ümitsiz değilim gene

              Aşk düşünce saçlarının kumral rengine

              Kollarında son âşıkın ben olacağım.( ……Öz şiir………………….)

Yukarıda numaralanmış şiirler hangi şiir anlayışlarına örnektir?( Öz şiir, Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir,Birinci Yeni, İkinci Yeni)(12p)

 

12)     Aşağıdaki boşlukları uygun sözlerle tamamlayınız.(6p)

·          ……S. Kudret Aksal………………………’ın  “Gazoz Ağacı” adlı öykü kitabı 100 Temel Eser’de yer alır.

·          ………B. Rahmi Eyüboğlu……………………………….. edebiyatımızın ressam şairlerindendir.

·          Garip şairleri batı edebiyatındaki …………sürrealizm………………… akımından etkilenmişlerdir.

·          II. Yeni şairleri , şirde ahenk unsurları olan …ölçü…………… ve ……kafiye………..  önemsiz görmüşlerdir

·          Cemal Süreya,       ……II. Yeni………………………   şiir topluluğuna bağlı bir sanatçıdır.

13)     Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin ayraç içinde belirtilen sanatçıya ait olduğu söylenemez?(8p)

A)      A)   Eğilmiş arza, kanar, muttasıl güller

          Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller( Ahmet Haşim)

B)      B)   Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum

          Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum(Turgut Uyar)

C)     C)   Biz dalgalar, fırtınalar kahramanı yiğitleriz

          Ufuklardan ufuklara haber sorar, gezeriz(Enis Behiç Koryürek)

D)     D)   Bir kudret-i külliye var ulvi ve münezzeh

         Kudsi ve mualla, ona vicdanla inandım(Tevfik Fikret)

E)     E)   Bedava yaşıyoruz bedava

         Hava bedava bulut bedava( Orhan Veli Kanık)

       NOT: Her sorunun puan değeri karşısında yazmaktadır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dilerim.(Herkesin söyleyecek bir sözü vardır; ama kimsenin duymadığı bir söz hâlâ vardır.)                                      

Cevap Ver