12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1. “Yazar, romanında ulusal anlayışı benimsemedikleri için iki eşinden ayrılmış bir kadını anlatmaktadır. Yaşadığı dönemde savaş sonrası ortamda ortaya çıkan menfaatçiliği halkın değerlerine tercih eden insanlar eleştirilir. Ve bu anlayışla yapılan mücadele anlatılır.”

Yukarıdaki eseri yazan sanatçı hangi anlayışla eserini yazmış olabilir?

                                                (10 Puan)

Milli zevk ve anlayışı benimseyen bir yazardır.

 

2.  Aşağıdaki yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.       (5 Puan)

a. ( Y )”Efendilik Savaşı” Fakir Baykurt’un romanıdır.                               

b. ( D ) ”Kağnı” ve “Değirmen” adlı öyküler Sabahattin Ali’nin eserleridir.  

c. ( Y) Toplumcu gerçekçiler ulusal ve gerçekçi konular üzerinde durmuşlardır.        

d. ( Y ) Toplumcu gerçekçi anlayış Yakup Kadri’nin Ankara romanıyla başlar.       

e. ( Y )”Eski Bir Yara” hikayesi bir Durum Öyküsüdür.        

 

3. Aşağıdaki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz.          (10 Puan)

a. Yakup Kadri’nin ERENLERİN BAĞINDAN ve OKUN UCUNDAN adlı eserleri, onun mensur şiirleridir.

b. Yakup Kadri’nin Ankara romanının teması: İŞGAL YILLARINDA ANKARA’dır.

c. Reşat Nuri’nin “Eski Bir Yara” adlı öyküsünün teması: ANADOLU İNSANI’dır.

d. Reşat Nuri, ROMAN, ÖYKÜ, TİYATRO, GEZİ YAZISI türünde eserler vermiştir.

e. Sabahattin Ali’nin en önemli romanlarından biri de KUYUCAKLI YUSUF’tur.

 

4. “Yazar romanında kasabada yaşayan ve geçimini çiftçilikle sağlayan bir babanın hayat mücadelesi ve kasabanın zenginleriyle çatışmalarını anlatmıştır. Halkı sömüren zengin kesimin halka yaşattıkları ifade edilmek istenmiştir.” 

Yukarıda bahsedilen roman hangi anlayışla kaleme alınmıştır?    (10 Puan)

Cevap:  Toplumcu Gerçekçi anlayış.

 

5.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi şiirinin etkilenip kaynak olarak seçtiği anlayışlardan biri değildir?          ( 5 Puan)

A) Sezgicilik                   

B) Realizm

C) Dadaizm                   

D) Egzistansiyalizm                  

E) Divan Şiiri

 

6.  “Şiirde “İnsan Sevgisi” tema olarak seçilmiştir. Ses akışı, ahenk ve anlatım uyum içindedir. Şiirde aynı zamanda kutsal yer isimleri de geçmektedir ve böylece dini çağrışımlar yer almaktadır. Şiirin yapısı ve söyleyişi içeriğinin önüne geçmiştir. Toplum içinde kalan birey işlenmiştir.”  

  Yukarıda bahsedilen şiir hangi anlayışla yazılmıştır?        (10 Puan)

Cevap: 1980 Sonrası Bağımsız Bireyci Söylem.

 

 7.     BİR SABAH TANIDIK BİR


        ŞEHRE GİRERKEN


Bir sabah tanıdık bir şehre girerken


Sıcak ve dost şeyler düşünür insan


Tanıdık bir yatak bekler sizi


Bir çocuk yüzü gülümser anılardan


 


Dost şehirler, sevgili, anne şehirler


Nice anılar, nice mutluluklar yaşadım her birinizde


Delikanlı bir sevinçle sokaklarınızdan geçtiğim oldu


Kederli günlerim oldu aklımı yitiresiye


Sonsuz kareli bir film gibi


Yaşamım geçiyor belleğimden


Tekrar etmek duygusu


Her şeyi yeniden, yeniden…

Yukarıdaki şiir Cumhuriyet Dönemindeki hangi şiir anlayışına göre yazılmıştır?                             (10 Puan)


   II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiiri


8. Aşağıda kısaca tanıtılan sanatçıların adlarını yazınız.        ( 15 Puan )


a) Dar çevre şairi olarak bilinir , İlk şiir kitabı Kapalı Çarşıdır.Günlük dilden ustaca yararlanır Evler , Yaz Dönemi  diğer şiir kitaplarından bazılarıdır……BEHÇET NECATİGİL


b) Mavi hareketini başlatarak birinci ve İkinci Yeni şiir akımlarına tepki gösterdi. Şiirde toplumcu gerçekçi anlayışı coşkulu duyarlı bir anlatımla ve yeni bir ses ile dile getirdi ATTİLA İLHAN


c) Yakın bir zamanda öldü. Hiç bir şiir akımına katılmadan  insanı ve evreni anlatır. Çocuk ve Allah Havaya Çizilen Dünya Üç Şehitler Destanı en tanınmış esreleridir………FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA


 d) 1939’da Maraş’ta doğdu. İlkokul ve Lise öğrenimini burada tamamladı. Mavera dergisinin yönetimini üstlendi. İslâmî ton bir “leit-motiv” halinde bütün şiirlerine yayılmıştır. Şiirleri Açı (K. Maraş), Çıkış (Ankara), Yeni İstiklâl, Büyük Doğu, Diriliş, Edebiyat, Mavera ve Yedi İklim dergilerinde yayınlanmıştır…………ERDEM BAYAZIT


e) 1936 yılında İstanbul'da doğdu.Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra gazeteciliğe başladı.Lise yıllarında şiir yazmaya başladı ve bazılarını Dönüm dergisinde neşretti. Milliyet Yeni Ortam gazetelerinde eleştiri ve inceleme yazıları yazdı.Bu yazılarının bazılarında Ali Hikmet müstearını kullandı. Şiir Kitapları:Bakış Kuşu (1969), Bedrettin Üzerine Şiirler (1975), Doğu Şiirleri (1977), Yaz Şiirleri (1981), Gizemli Şiirler (1984), Zaman Şiirleri Halen zaman gazetesinde yazmaya devam etmektedir………HİLMİ YAVUZ.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi İsmet Özel’i yansıtan özelliklerden biri değildir? ( 5 Puan)

A)Üzerinde en çok durduğu konu haklin direnişidir.

B)Yazdıklarıyla kendine özgü bir şair olmayı başarabilmiştir.

C)Şiiri, okur ile haykırış arasında bir köprü olarak seçer.

D)Şiirinde uzak çağrışımlara başvurmamış ve belirgin imgeler kullanmıştır.

E)Toplumu belirleyen faktörleri belirleyip şiirlerine taşımıştır.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinin edebi türü diğerlerine göre farklıdır?     ( 5 Puan)

A) Huzur

B) Yalnızız

C) Kalp Ağrısı

D) Sinekli Bakkal

E) Göl Saatleri

 


11. “Uyandım baktım ki sabah
     Güneş vurmuş içime
     Kuşlara yapraklara dönmüşüm
     Pır pır eder durur, bahar rüzgarında” dizelerinde Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisine kesinlikle örnek gösterilebilir?   ( 5 Puan)
A) Edebi sanatlara yer vermemesine
B) Nükteli bir söyleyişi yeğlemesine
C) Doğa betimlemesine başvurmasına
D) Ölçü ve uyağa önem vermemesine
E) Toplumsal sorunlara değinmesine


 

12.       ESKİ BİR YARA

“Sonradan anlattılar ki babamı, elleri kelepçeli olduğu halde ,süngülü askerler arasında kasabadan çıkarmışlar…Bastonu elinde olmadığı için topal ayağıyla arkadaşlarına yetişemiyormuş…”

Yukarıdaki hikayenin sonuç bölümüne ait kısımdan yola çıkarak hikayedeki çocuğun sebep olduğu durumu yazınız.     (10 Puan)

Söylediği yalan yüzünden babasının ölümüne neden olmuştur.


 

“ Her sorunun puan değeri sorunun yanında belirtilmiştir. Toplam 100 puan değerindedir.

 Sınav süresi 40 dakikadır.”                               

                              AHMET AYLANÇ

“ Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.” 

Cevap Ver