12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

1)Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz(D/Y)(12p)

( Y   ) İkinci Yeni şairleri herkesin anlayabileceği bir dil seçerler,imgeyi saf dışı bırakırlar.

( Y   ) Atilla İlhan bireysel temaları işlememiş bir şairimizdir.

(  D  ) Hisarcılar, manevi değerlerin şiirde yer alması için mücadele vermişlerdir.

(  Y ) İkinci Yeni şairleri eserlerinde toplumsal konulara yönelmiş,toplumsal sorunlar ve bunların çözümüne yer vermişlerdir.

(  D  ) İkinci Yenici şairler bireyin yalnızlığını ,sıkıntılarını ve çevreye uyumsuzluklarını işlemiştir.

(  D  ) İkinci Yeni,şiiri duyguya ve yoğun çağrışımlara dayandırır.

2)Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(15p)

La Fonteine’in fabllarını,Nasreddin Hoca’nın fıkralarını …Orhan Veli Kanık……………………………………… şiirleştirmiştir.

-Atilla ilhan Mavi şiir anlayışında …………Garip şiiri……………………………ve …………İkinci Yeni ……………………………….şiirine karşı çıkmıştır.

-Birinci Yeni’nin öncülerinden olan ……Oktay Rıfat………………………………,………Perçemli Sokak………………………………adlı eseriyle İkinci Yeniye yaklaşmıştır

4) “Her şeyden önce şunu itiraf edelim ki şiirde anlamdan ne kastedildiğini bilmiyoruz. “Düşünce”dedikleri bayağı görüşler yığını mı, öykü mü, mazmun mu ve “açıklık” bunların sıradan kavrayışa göre anlaşılması mı demektir? Şiir için bunları gerekli sayanlar, şiiri tarih, felsefe, söylev, güzel ve etkileyici konuşma (belagat) gibi bir sürü “söz” sanatları ile karıştıranlar ve onu gerçek yüzü ve belirtileriyle seçip tanımayanlardır.

Yukarıdaki görüşler dikkate alındığında bu görüşlerin Cumhuriyet Dönemi’nde hangi edebi toplulukla benzerlik gösterdiği söylenebilir?(10p)

……………Garip şiiri…………………………………………

5)  -“ Adam şapkasına rastladı sokakta                        Yanda Cemal  Süreya’nın  şiirinden bir birim verilmiştir.Bu

           Kim bilir kimin şapkası                                          birimdeki  İkinci Yeni şiirine özgü özellikleri belirleyerek

           Adam ne yapıp yapıp hatırladı                            maddeler halinde yazınız.(20p)

           Bir kadın hatırladı sonuna kadar beyaz

           Bir kadın açtı pencereyi sonuna kadar

           Bir kadın kim bilir kimin karısı

           Adam ne yapıp yapıp hatırladı .

Ölçüsüz ve kafiyesiz bir şiirdir. Şiirde ahenk kelime tekrarlarıyla ve asonans, aliterasyonlarla sağlanmıştır. İmge kullanılmış, kelimelerin çağrışım gücünden faydalanılmıştır. Bireysel konular üzerinde durulmuştur.
 

6) Aşağıdakieserleri uygun biçimde eşleştiriniz.(15p)

a)Sisler Bulvarı                Necati Cumalı(…c…….)

b)Kapalı Çarşı                      Melih Cevdet Anday(…e…..)

c)Tütün Zamanı                   Atilla İlhan (…a……)

d)Yenisi                               Behçet Necatigil(…b……)

e)Mikado’nun Çöpleri           Orhan Veli Kanık(…d……)

 

7)Aşağıdaki boşluklara uygun isimleri yazınız.(12p İlkşiirlerini Çınaraltı dergisinde yayımlayan grup yaklaşık otuz yıl bir arada kalmış ve sanat ilkelerinden hiç ödün vermemiştir.Sanat anlayışları Milli Edebiyat zevk ve anlayışına çok yakın olmakla birlikte özellikle ölçü konusunda sınırlandırmalara karşıdırlar.Mehmet Çınarlı,İlhan Geçer,Yavuz Bülent Bakiler grubun üyelerinden bazılarıdır……Hisarcılar…………………………………….

 

Yazdığı bir hikâye ile 13 yaşındayken birincilik kazanmış ve hikâye “Yeni Adana” dergisinde yayımlanmıştır.1960-1964 yılları arasında “Türkçe”isimli aylık dergiyi çıkarmıştır.Şair,”Türkçe’nin Ses Bayrağı”olarak tanınmıştır.Yetmişi aşkın kitabıyla Türk edebiyatının en üretken şairidir.Kurtuluş Savaşı ile ilgili destansı lirik şiirleriyle de tanınır………Fazıl Hüsnü Dağlarca………………………………………………..

 

Şair daha çok roman ve öyküleriyle tanınmıştır.Roman ve öykülerinde Ege Bölgesi’nin köy ve kasabalarında yaşayan insanların sorunlarını dile getirmiştir. Dilâ Hanım,Susuz Yaz öykülerinden bazılarıdır……Necati Cumalı…………………………………………………………

Cemal AKSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Cevap Ver