12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

Ortaöğretim 12. sınıf Türk edebiyatı yazılı sınav sorularını sizlerle paylaşıyoruz. lise 4 Türk edebiyatı yazılı soru ve cevapları aşağıdadır. 20 soruluk 12. sınıf Trük edebiyatı 2. dönem 2. yazılı test soru ve cevapları aşağıda verilmiştir. cemalaksoy.org, Türk edebiyatı 12. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularıçözerek edebiyat sınavlarında başarılı olabilirsiniz.

1)   Aşağıdakilerden hangisi bir edebiyat topluluğu değildir?

A)   Beş Hececiler

B)   Yedi Meşaleciler

C)   Fecri Ati Edebiyatı

D)   Tanzimat Edebiyatı

E)    Edebiyatçılar Derneği

2)   Aşağıdakilerden hangisi Attila İlhan’ın bir eseridir?

A)   Sisler Bulvarı

B)   Sakarya Türküsü

C)   Yerçekimli Karanfil

D)   Akşam Şiirleri

E)    Bingöl Çobanları

3)   Aşağıdakilerden hangisi 2.Yeni şiir topluluğunun temsilcisi değildir?

A)   Edip Cansever

B)   Cemal Süreya

C)   Turgut Uyar

D)   Behçet Necatigil

E)    Ülkü Tamer

4)    “Türkçem benim ses bayrağım.” Diyerek dile verdiği önemi gösteren sanatçı kimdir?

A)   Fazıl H. Dağlarca          B) Rıfat Ilgaz

C)   Arif Nihat Asya             D)Cahit S. Tarancı

E)    Orhan Veli Kanık

5)   Oktay Rıfat Horozcu hangi şiirinde soyut konulara yer vererek 2.Yeni şiirine yaklaşmıştır?

A)   Garip

B)   Vazgeçemediğim

C)   Karga ile Tilki

D)   Rahatı Kaçan Ağaç

E)    Perçemli Sokak

6)    Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Halk Edebiyatı temsilcilerinden biri değildir?

A)   Şeref Taşlıova

B)   Aşık Veysel Şatıroğlu

C)   Murat Çobanoğlu

D)   Karacaoğlan

E)    Aşık Mahzuni Şerif

7)   Aşağıdaki kavramlardan hangisi İkinci Yeni Şiiri ile ilgili değildir?

A)   Çağrışım            B) Soyutluk

C)   İmge                D) Sıradan insanlar

E)    Sürrealizm

8)   “Bülbül aşık idi gonca güllere

Arzusun söylerdi esen yellere

Mecnun Leyla için düştü çöllere

Ferhat’a dağları yol etmedi mi”

Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmamıştır?

A)Teşhis       B)Telmih       C)Tenasüp

D)İstifham    E)Nida

9)   “Ahmet Kutsi Tecer tarafından fark edilen ……… Türk şiiri içinde ………. Şiiri geleneğinin devam etmesinde önemli rol oynamıştır.”

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A)Orhan Veli Kanık- Garip

B)Behçet Kemal Çağlar- Memleketçiler

C)İlhan Berk- İkinci Yeni

D)Aşık Veysel- Halk

E)Atilla İlhan- Maviciler

10)               1960- 1980 dönemindeki toplumcu şairler aşağıdakilerden hangisine önem vermişlerdir?

A)Biçim         B)İçerik        C)Uyak

D)Musıki       E)Ritim

11)               Aşağıdakilerden hangisinde aynı toplulukta olan sanatçılar bir arada verilmiştir?

A)Cahit Sıtkı Tarancı- Orhan Veli kanık

B)Edip Cansever- Necati Cumalı

C)Cemal Süreya- Sezai Karakoç

D)Atilla İlhan- Yaşar Nabi Nayır

E)Cevdet Kudret- Ece Ayhan

12)               Aşağıdakilerden hangisi “soyutçular” diye de adlandırılan İkinci Yenicilerin ilkelerinden biri değildir?

A)   Şiirde akıl ve mantık aranmaz.

B)   Sanat toplum içindir.

C)   Yalnızlık, umutsuzluk, bunalım ağırlıklı temalar olmalıdır.

D)   Anlam kapalı ve yorumlanabilir olmalıdır.

E)    Halk kültüründen uzaklaşılmalıdır.

13)               “(I)Benim için güzellik, bir çeşit düzensizliğin düzenidir. (II) Ben başıboşluğu, bir sözün bir sözü tutmasını arıyorum. (III) İkinci Yeni belli bir düşünceyi, konuyu özenle seçip işler. (IV) Önceden düşünülmüş, onun üstüne kurulmuş bir şiire karşıdır. (V) Rastlantıya, değiştirime, us(akıl)u kırmaya bunun için gider.”

Numaralanmış cümlelerden hangisi İlhan Berk’e ait olamaz?

A)I    B)II        C)III      D)IV       E)V

14)               Nazım Hikmet, Orhan Veli Kanık ve Attila İlhan’ın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Yenicilere karşı çıkmaları

B) Halk ve divan şiirinden yararlanmaları

C) Aynı topluluğa bağlı olmaları

D) Serbest nazmı tercih etmeleri

E) Epik şiirler yazmaları

15)               Maviciler topluluğunun öncüsü ve kurucusu sayılabilecek sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Orhan Veli Kanık

B)Cemal Süreya

C)Attila İlhan

D)Kemalettin Kamu

E)Rıfat Ilgaz

16)               Su içerken elimi gördüm

Pembe delikli usulca tüylü

Dedim ki merhaba merhaba elim

Böyle kadeh tut, çatal tut, kalem tut

Sırası geldi mi sakınma

Kılıç tut, tüfek tut

Dayan yiğidim, aslanım, güzelim

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Konuşma dilinin doğallığından yararlanılmıştır.

B)   Serbest nazım kullanılmıştır.

C)   Yeni bir zevke ulaşmak için halkın zevki hiçe sayılmıştır.

D)   Tekrir sanatı kullanılmıştır.

E)    Anlatılmak istenen düşünce temel alınarak şiir oluşturulmuştur.

17)               Aşağıdakilerden hangisi “Birinci Yeni Şiiri”nin özelliklerinden biri değildir?

A) Söz sanatlarının kullanılmasının duyguları engellediğini öne sürdüler.

B) Şiirde vezin ve kafiye yerine iç ahengi önemsediler.

C) Geçim derdindeki insanların problemlerini işlediler.

D) Şiirlerini hece ölçüsüyle yazıp yeni şiir biçimleri denediler.

E) Günlük hayatta olan her şeyin şiire konu olabileceğini iddia ettiler.

18)               Aşağıdakilerden hangisi bağlı olduğu topluluk yönünden diğerlerinden farklıdır?

A)İlhan Berk

B)Sezai Karakoç

C)Ülkü Tamer

D)Ece Ayhan

E) Cevdet Kudret Solok

19)               Aşağıdaki eserlerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A)   Üvercinka

B)   Yerçekimli Karanfil

C)   Abbas Yolcu

D)   Mona Roza

E)    Dostlar Beni Hatırlasın

20)               Aşağıdakilerden hangisi şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır?

A)   Kemalettin Kamu

B)   İlhan Berk

C)   İsmet Özel

D)   Orhan Veli Kanık

E)    Nazım Hikmet

Cevap Anahtarı:1E,2A,3D,4A,5E,6D,7D,8E,9D,10B,11C,12B,13C,14D,15C,16C,17D,18E,19C,20A

Cevap Ver