12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

1)     I. Yanlış Batılılaşma

II. Aydın- halk ilişkisi

III.Atatürk ilke ve inkılapları

IV.Doğu- batı karşılaştırması

V. Kurtuluş Savaşı

Aşağıdaki eserlerden hangisi Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçıların işlediği yukarıdaki temalardan herhangi biriyle yazılmamıştır?

A)     Yaban

B)      Ateşten Gömlek

C)      Sinekli Bakkal

D)     Kiralık Konak

E)      Kuyucaklı Yusuf

2)       Aşağıdakilerden hangisinde Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A)     Toplum değişim ve gelişmeler gerçekçi bir şekilde yansıtılmıştır.

B)      Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun bir şekilde yazılmıştır.

C)      Genellikle realist bir şekilde yazılmıştır.

D)     Yalın, anlaşılır, yapaylıktan uzak bir dil kullanılmıştır.

E)      Anadolu gerçeğinin anlatılmasının yanında başarılı ruh çözümlemelerinin yapılması dikkat çekmiştir.

3)      Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin romanlarında aşağıdaki akımların hangisinden etkilenmişlerdir?

A)     Sürrealizm

B)      Realizm

C)      Fütürizm

D)     Dadaizm

E)      Klasisizm

4)      I.Panorama       II. Ankara       III. Kiralık Konak

IV. Sodom ve Gomore           V. Yaban

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bu romanlarından hangi ikisi Cumhuriyet sonrasını konu edinmiştir?

A)     I. Ve II.         B) II. Ve III.         C) III. Ve IV.

D) II. Ve IV.        E) I. veV.

5)      Aşağıdakilerden hangisi Murat Çobanoğlu ve Aşık Feymani’nin ortak özelliklerinden biri değildir?

A)     Kars bölgesi halk ozanları olmaları

B)      Şiirlerinde takma ad kullanmaları

C)      Türkülü halk hikayeleri söylemeleri

D)      Aynı edebiyat geleneği içinde yer almaları

E)      Cumhuriyet dönemi halk şairleri içinde yer almaları

6)      1980 sonrası şiirde bir önceki dönemin gözden uzak tutulmaması gereken kabulleri vardır. Bu aşamada her şey şiirin lehine gelişir. Bir önceki dönemde  dışlanan  şiirsel form yeniden önem kazanır, imgenin içeriği daha açık hale getirilir. Bunun için ……………… şiiri yeniden gündeme gelir. İmge, bu dönemin en önemli özelliği olur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)     I. Yeni           BI II. Yeni             C) Hisarcılar       

D) Maviciler       E) Yedi Meşaleciler

Nereye bakıyorsun

İşte yaralı insanların fotoğrafları

İşte yangından çıkarılan çocuk cesetleri

Bu, savaşmış bir atlının sakat kalan ayağı

Bu kesik kol, önemsiz iş kazası

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)     Toplum için sanat anlayışı ile yazılmıştır.

B)      Seslenme ve slogan üslubundan yararlanılmıştır.

C)      Soyut kavramlar sıkça kullanılmıştır.

D)     Anlatılmak istenen açıkça dile getirilmiştir.

E)      Serbest nazım kullanılmıştır. 

8)      Havaya Çizilen Dünya

Çakır’ın Destanı

Şeker Yiyen Resimler

Sivaslı Karınca

Bu eserlerin yazarı hangi şiir anlayışının temsilcisidir?

 Garip dışında yeniliği sürdüren şiir

9)      Bir şiir yarışmasında “Cebbaroğlu  Mehemmed” adlı şiiriyle birinciilik ödülü kazandı ve bu başarısının ardından hızla tanındı ve beğenildi.Çeşitli dergilerde şiirlerinin yanında deneme ve eleştirileri yayımlandı.Edebiyatımızın önemli sanatçıları arasına girdi.Şiirlerinde toplumcu anlayışı bırakmamakla birlikte bireyin duygu dünyasından kesitler verdi.”Abbas Yolcu” adlı eseri gezi yazısı türüne örnektir.

Bu parçada anlatılan yazar kimdir?

 Atilla ilhan

 

10)   I. Sanatçının dili yaşayan dil olmalıdır.

II. Sanatçı bağımsız olmalıdır.

III. Sanat milli olmalıdır.

IV. Sanatta yenilik esastır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki görüşleri savunan edebiyat topluluğudur?

A)     Garip dışında yeniliği sürdüren şiir

B)      Hisarcılar

C)      Maviciler

D)     1. Yeni

E)      2. Yeni sonrası toplumcu şiir

Cevap Ver