12.Sınıf türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Test Soruları

12.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 3.Yazılı Test Soruları

1)        Aşağıdakilerden hangisi bir edebiyat topluluğu değildir?

A)       Beş Hececiler

B)        Yedi Meşaleciler

C)        Fecri Ati Edebiyatı

D)       Tanzimat Edebiyatı

E)        Edebiyatçılar Derneği

2)        Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif’in Safahat adlı kitabının yedi bağımsız bölümünden biri değildir?

A)       Üç Şehitler Destanı

B)        Hakkın Sesleri

C)        Asım

D)       Fatih Kürsüsünde

E)        Gölgeler

3)        Yaban adlı eserin türü ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)       Hikaye- Peyami Safa

B)        Şiir- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)        Tiyatro- Halide Edip Adıvar

D)       Roman- Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E)        Hatıra- Mehmet Emin Yurdakul

4)        Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısı türünde eser vermiştir?

A)       Mehmet Akif Ersoy

B)        Halit Ziya Uşaklıgil

C)        Evliya Çelebi

D)       Faruk Nafiz Çamlıbel

E)        Nedim

5)        İlk psikolojik roman ve yazarı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)       Halit Ziya Uşaklıgil

B)        Mehmet Rauf

C)        Namık Kemal

D)       Şemsettin Sami

E)        Reşat Nuri Güntekin

6)        Eserlerinde konu ve olaydan çok, şiirsel etki yaratacak durumları ele alan, genellikle balıkçıları, denizi ve deniz insanını anlatan, Aganta Burina Burinata, Turgut Reis gibi romanları olan yazarımız kimdir?

A)       Haldun Taner

B)        Sait Faik Abasıyanık

C)        Necati Cumalı

D)       Bedri Rahmi Eyüboğlu

E)        Cevat Şakir Kabaağaçlı

7)        Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar’ın eserlerinden biridir?

A)       Yalnızız                                           B) Çile                   C) Dudaktan Kalbe

D)        Ateşten Gömlek                             E) Kiralık Konak

8)        Anadolu’daki öğretmenlik yaşantısı dile getirilen Feride, hangi romanın kahramanıdır?

A)       Mai ve Siyah

B)        Çalıkuşu

C)        Eylül

D)       Aşkı Memnu

E)        Huzur

9)        “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” adlı eserin türü hangisidir?

A)       Roman B) Hikaye            C) Şiir

D)       Tiyatro  E) Deneme

10)     “Ahmet Haşim” hangi edebi akımdan etkilenmiştir?

A)       Sürrealizm                          B) Realizm

C)        Sembolizm                         D) Romantizm

E)        Klasisizm

11)     Aşağıdakilerden hangisi Atilla İlhan’ın bir eseridir?

A)       Sisler Bulvarı

B)        Sakarya Türküsü

C)        Yerçekimli Karanfil

D)       Akşam Şiirleri

E)        Bingöl Çobanları

12)     Aşağıdakilerden hangisi 2.Yeni şiir topluluğunun temsilcisi değildir?

A)       Edip Cansever

B)        Cemal Süreya

C)        Turgut Uyar

D)       Behçet Necatigil

E)        Ülkü Tamer

13)     Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?

A)       Mahur Beste

B)        Ölmez Otu

C)        Sinekli Bakkal

D)       Yılanların Öcü

E)        Bursa’da Zaman

14)      Toplumcu gerçekçi bir yazardır.

Köy edebiyatının önemli sanatçılarından biridir.

Romanları “ nehir roman” özelliği taşır.

 Yorgun Savaşçı, Devlet Ana, Kurt Kanunu eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)       Orhan Kemal

B)        Fakir Baykurt

C)        Kemal Tahir

D)       Necati Cumalı

E)        Tarık Buğra

15)     Aşağıdakilerden hangisi Tarık Buğra’ya ait değildir?

A)       İbiş’in Rüyası

B)        Ekmek Kavgası

C)        Küçük Ağa

D)       Osmancık

E)        Siyah Kehribar

16)     “Türkçem benim ses bayrağım.” Diyerek dile verdiği önemi gösteren sanatçı kimdir?

A)       Fazıl H. Dağlarca                B) Rıfat Ilgaz

C)        Arif Nihat Asya                 D) Cahit S. Tarancı

E)        Orhan Veli Kanık

17)     Oktay Rıfat Horozcu hangi şiirinde soyut konulara yer vererek 2.Yeni şiirine yaklaşmıştır?

A)       Garip

B)        Vazgeçemediğim

C)        Karga ile Tilki

D)       Rahatı Kaçan Ağaç

E)        Perçemli Sokak

18)     Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını ele alan eserlerden biri değildir?

A)       Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

B)        Fahim Bey ve Biz

C)        Huzur

D)       Kürk Mantolu Madonna

E)        Yalnızız

19)     Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)       Sezai Karakoç- Mağara ve Işık

B)        Atilla ilhan- Üvercinka

C)        Kemalettin Kamu- Bingöl Çobanları

D)       Orhan Kemal- Hanımın Çiftliği

E)        Yaşar Kemal- Yer Demir Gök Bakır

20)     Aziz Nesin ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)       Mizah unsuru ağır basan öyküler yazmıştır.

B)        Yapıtlarında toplumun aksayan yönlerini eleştirmiştir.

C)        “Kuyucaklı Yusuf, Değirmen” eserlerinden bazılarıdır.

D)       Gülmece öğelerini eserlerinde sıkça kullanarak Türkiye’nin toplumsal yapısını anlatmaya çalışmıştır.

E)        Toplumcu gerçekçi anlayışına bağlı bir sanatçıdır.

21)     Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Halk Edebiyatı temsilcilerinden biri değildir?

A)       Şeref Taşlıova

B)        Aşık Veysel Şatıroğlu

C)        Murat Çobanoğlu

D)       Karacaoğlan

E)        Aşık Mahzuni Şerif

22)     Kemal Bilbaşar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)       Makineli tarımın köy hayatında doğurduğu terslikleri anlatmıştır.

B)        Bayrak şairi olarak bilinmektedir.

C)        Roman türünde eser vermemiştir.

D)       Bireyin iç dünyasını anlatan eserler yazmıştır.

E)        Milli edebiyat dönemi sanatçılarındandır.

23)      Yaşar Kemal eserlerinde genellikle Anadolu’nun hangi yöresini   anlatmıştır?

A)       Ege Yöresi

B)        İç Anadolu

C)        Çukurova

D)       Batı Anadolu

E)        Doğu Anadolu

24)     Aşağıdaki kavramlardan hangisi İkinci Yeni Şiiri ile ilgili değildir?

A)       Çağrışım                              B) Soyutluk

C)        İmge                                  D) Sıradan insanlar

E)        Sürrealizm

 

25)     Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü farklıdır?

A)       Çalıkuşu

B)        Sodom ve Gomore

C)        Kuyucaklı Yusuf

D)       Eskici ve Oğulları

E)        Okun Ucundan

NOT: Her soru 4 puandır. Süre 40 dakikadır. Başarılar dileriz.

                                         Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi

Cevap 1E,2A,3D,4C,5B,6E,7D,8B,9A,10C,11A,12D,13E,14C,15B,16A,17E,18D,19B,20C,21D,22A,23C,24D,25E,

Cevap Ver