12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 17

12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 17

ÖLÇME DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerde geçen yargılar doğru ise D , yanlış ise Y yazınız.
cemalaksoy.org
D, 
D,
D,
2. E
3. SÜRREALİZM AKIMI, varoluşçuluk