12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 25

12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 25

1- 7 birimden oluşmuş
2- metnin yazılış amacı: Türk edebiyatının evrensel bir özellik taşımadığını milli ve coğrafi kalıplara sıkıştığı eleştirisinde bulunmak. tüm paragraflar bu düşünceyi desteklemektedir
3-kendisinden öncekilerin milliyetçilik vatanseverlik duyguların ötesine geçmediklerini, evrenselleşmediklerini belirtmekte yani.
4-günümüzde geçerlidir. Günümüzde de edebiyat yazarları eleştirmekte evrensel çizgiye edebiyatımızın yaklaşması ile ilgili olumlu ve olumsuz eleştiriler yapılmaktadır.
5-metnin ana düşüncesi edebiyatımızın evrenselleşmediğidir. yazar 20.yy da yaşamıştır. bu dönemde batılılaşma hız kazanmış, edebiyatın geçirdiği değişim süreci tartışılmıştır. bazı yazar edebiyatın geçmişten tamamen koptuğunu bazıları ise edebiyatın batılılaşmadığını öne sürmüştür. yazarda bu kapsamda düşüncelerini dile getirmiştir.
6-radyo ve televizyon
7-savunduğu düşünce: yazarlarımız belli temaların dışına çıkmadıklarından evrenselleşmediler.
8-
TERİM: edebiyat, felsefe ,şiir roman
KAVRAM: milliyetçilik, zeka, ahlak, varlık, heyecan, bilgi
İFADELER: dünya görüşü, ifade, dava, sevgili, basit, kalite
9-Milli edebiyat geleneği yansıtılmakta. sade bir dil, dönemin nesir dili etkisi var.
4 etkinlik: 
edebi yönü alanına yazınız:
Peyami Safa nın ilk görünen vasfı, kendi kendini yetistirmis, kültürlü, cok yanlı bir yazar olmasıdır. Bu niteligi dolayısıyle bircok bilgi dalında yazabilmis, tartısmalarda agır basmıstır. Estetik ve sosyal bilimlerin hemen her kolunda (resim,musiki,edebiyat…gibi) bilgi ve görüs sahibidir.Bu ilimlerin Dogu ve Batı daki gelismelerini izleyerek fıkra ve makalelerinde, hatta(biraz kusur sayılacak genislikte )romanlarında kullanmıstır. Hele tıp ,sosyoloji ve psikolojideki malumatı bu ilimlerin uzmanlarını imrendirecek kıvamdadır. Romancılıktaki kudreti ölcüsünde roman nazariyelerini de bildigi görülmektedir. Batı yayınlarından okudugu şeyleri aynen tekrarlamayıp kendince bir senteze kavusturması ,seckin ve aydın kisiligini belirtmektedir.

Esele olan ilişkisi alanına yazınız:
Peyami safa eleştirileriyle de tanınan bir yazardır. bu metinde batılılaşma sorununu kendi penceresinden değerlendirmiş çözüm önerilerinde bulunmuştur.

Cevap Ver