12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 42

12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Lider Yayıncılık Sayfa 42

2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise karşılarına “D”, yanhş ise “Y” yazınız.

• Denemelerde öznel bir anlatıma yer verilir. (  D )

• Makalede, konunun ciddiyetine bağlı olarak tarafsız ve bilimsel bir üslup kullanılır. ( D )

• Fıkrada, görüş ve düşünceleri kanıtlama amacı güdülür. ( Y )

• Röportaj gazete çevresinde oluşan öğretici metinlerdendir. (  D )

• Eleştiride eser, yazar, uygulamalar ve dönem ele alınır. ( D )

• Günlükler, yaşanılanların ve görülenlerin günü gününe yazılması sonucu ortaya çıkan metinlerdir. ( D )

3. —. Montaigne (Monteyn)’in kendine dönük, söyleşi havasında, gelişigüzel yazılmış duygusu uyan­dıran; Bacon (Beykın)’ın ise nesnel, özlü, betimleyici denemeler yazdığı söylenir. İki denemecinin yalnızca biçiminin değil, bakıp yorumladıkları dünyanın da farklı olduğu görülebilir. Montaigne (Monteyn)’in denemelerini, “kendi benliğini anlamak için” oluşturduğu, Bacon (Beykın)’ınsa “deği­şik alanlarda edindiği gözlem ve deneyimleri insanların yararlanabileceği bir bilgelikle” yazdığı, de­nemelerinden anlaşılmaktadır.

Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Denemenin dokusu yazardan yazara değişir.

B) Her denemecinin anlatım biçimi kendine özgüdür.

C) Denemenin konuşma tadı taşıması dilin kullanımıyla ilgilidir.

D) Her denemecinin bir çıraklık bir de ustalık dönemi vardır.

E) Deneme, kişiselliğe dayalı, rahat okunan bir yazı türüdür.

(2009/ÖSS)

Cevap: D

Cevap Ver