12.Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Sayfa 53 Cevapları

12.Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Sayfa 53 Cevapları

Ortaöğretim Türk edebiyatı 12 ders kitabı cevaplarının bu bölümünde sayfa 53'ü sizler için hazırladık. Fırat yayıncılık sayfa 53 cevapları aşağıdadır.

1)

a)Sosyal, siyasi, idari, adli ,askeri, dini güçlerin oluşturdukları duygu, anlayış ve zevk

Sivil toplum örgütlerinin oluşturdukları duygu, anlayış ve zevk

Ticari hayatın oluşturduğu duygu, anlayış ve zevk

Eğitim etkinliklerinin oluşturdukları duygu, anlayış ve zevk

b)Her şiir, yazıldığı dönemin zihniyet özelliğini yansıtır. Zihniyet ise bir toplumun belli bir dönemdeki sosyal, siyasi, askeri, dini ,idari, ekonomik özelliklerinin oluşturduğu anlayış sistemidir. Zihniyet kavramı içinde eğitimin de önemli bir işlevi vardır.

2)

a) Nazım birimi benttir.

Bentler üç dizeden oluşmuştur.

Şiirde altı birim vardır.

Bazı dizeler ahenk arayışı nedeniyle bir sonraki bentte tekrar edilmiştir.

Şiir 7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

b)Şiiri meydana getiren birimler arasında hem anlam hem de yapı bakımından ilişki vardır. Şiirde tekrarlanan dizeler şiire bir tekerleme havası katmış, ahenkli ve akıcı bir ifade katmıştır.

c)Şiir terzarima nazım şekliyle yazılmıştır.

3)

b) Geçen Dakikalarım: Zamanın geçişi

Mavi, Maviydi Gökyüzü: Özlem

Bir Başka Tepeden: İstanbul sevgisi

c)Geçen Dakikalarım şiirinde zamanın çabucak geçmesinden doğan üzüntü, Mavi Maviydi Gökyüzü şiirinde tabiat unsurlarıyla bütünleşmiş bir özlem duygusu vardır. Bu iki şiirin teması bireysel boyuttadır. Bir Başka Tepeden adlı şiirde ise bireysellik çizgisinden daha geniş bir duygu olan İstanbul sevgisi işlenmiştir.

Ç)Zamanın hızı ve özlem temaları evrenseldir. İstanbul sevgisi ise milli ve yerel bir temadır.

d)Necip Fazıl Kısakürek, evrensel bir kavram olan zaman temasını kendi bireysel duyuş tarzıyla birleştirerek işlemiştir. Şiirde “dakika” kelimesi bir imge olarak kullanılmıştır. “dakika” imgesi eskiyen, geride kalan, giden” her şeyi karşılar. En akıcı şiir bu şiirdir.

Fırat Yayıncılık Türk Edebiyatı 12 Sayfa 54 Cevapları

Cevap Ver