12. Sınıflar Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

12. Sınıflar Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

 

              1 -Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.( 10 p )

·         Hikâye, olay eksenli bir yazı türüdür.  (  D )

·         Kesit öyküsünün dünya edebiyatındaki öncüsü Rus sanatçı A. Çehov’dur. (  D )

·         Avrupaî tarzda ilk hikâyeler, Divan Edebiyatı döneminde görülür. ( Y )

·         Maupassant Tarzı Hikâyeler bir olayı değil günlük yaşamın her hangi bir kesitini ele alıp anlatan öykülerdir ( Y )

·         Roman bir edebi tür olarak Orta Çağ'ın sonlarına doğru gelişmeye başlamıştır. (   D )

              2 -Aşağıdaki  sorularda  boş  bırakılan  yerleri  doldurunuz (10p )

·         Edebiyatımızda fabl türünün ilk örneği Şeyhi’nin HARNAME sayılabilir.

·         Romanda bir özelliği diğer bütün özelliklerini örten kahramanlara…TİP….denir.

·         Türk edebiyatında Maupassant tarzı hikâyeciliğin en büyük temsilcisi …ÖMER SEYFETTİN’’dir.

·         Halk hikayeleri …SÖZLÜ   edebiyatın ürünleridir.

  •  Orhan Veli Kanık, …AİSOPOS   ’tan fabl tercümeleri yapmıştır.

              3-Aşağıdaki metinde hangi bakış açısının kullanıldığını  yazınız.(10)

Erdem arkasına bakmadan yürüyordu.  Sinirliydi. Belli ki onu çok kızdırmışlardı. Öfkesi her halinden belli oluyordu. Eliyle garip işaretle yaparak hızlı hızlı yürüyor, bir yandan da eve gidince neler yapacaklarının bir bir planını yapıyordu. İntikamını mutlaka almalıydı. Bu yapılanlar asla onların yanına kalmamalıydı. İlk olarak Ahmet’e nasıl bir ceza verebileceğini düşündü. Mutlaka işe Ahmet’ten başlamalı diyordu içinden. Çünkü onu en çok onun kalleşliği yıkmıştı. Hâlbuki Ahmet onun yıllardır can ciğer dostuydu. Yediği içtiği ayrı gitmezdi. Ne oldu da böyle iki kanlı bıçaklı düşman olmuşlardı

….İLAHİ-HAKİM ANLATICI

             4-Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluğunu düzeltiniz. (20)

•Yorulmamıza rağmen basamaklardan yukarı hızlı hızlı çıkıyorduk.

•Heyecandan paçaları tutuştu.   (ETEKLERİ TUTUŞTU)

•Vatandaşlarımız arasında din ,dil,ırk ayrıntısı yapılamaz. (AYRIMI)

• Parktaki yeşil çimenlere basınca bekçiyi kızdırdık.

•Garip kimselerin güç durumlara düşmesini istemezdi.

Garip, kimselerin güç durumlara düşmesini istemezdi. – Noktalama İşareti Yanlışlığı

?

?

?

?

?

?

?

?

             5- Aşağıda verilen romanların yazarlarını ve  türlerini karşılarına yazınız.( 20)

ROMAN

Monte  Criesto

Cingöz  Recai

Toros  Bulba

Zehra

Felatun  Bey  İle   Rakım  Efendi 

YAZARI

ALEKSADIR DUMAS

PEYAMİ SAFA

GOGOL

NABİZADE NAZIM

AHMET MİTHAT EFENDİ

TÜRÜ

TARİHİ

MACERA

TARİHİ

PSİKOLOJİK (TAHLİL)

SOSYAL

 

 

          6-Aşağıdaki parçanın anlatımında hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?(10)..KARŞILAŞTIRMA

 

Orhan Kemal de Yaşar Kemal gibi   Güney Anadolu bölgesinde doğmuş   ve  büyümüştür. Onlar romanlarında  iyi   bildikleri o yörenin insanlarına eğilmiş, sorunlarını hassasiyetle dile getirmişlerdir.Orhan Kemal’in karakterlerini daha çok   Adana’daki  işçilerden, memurlardan seçmesine karşılık Yaşar Kemal  köylülerden, ırgatlardan seçer. Ama yazarlar arasındaki asıl   ayrım yarattıkları kurmaca dünya ile gerçeklik arasındaki bağdır.

          

7-Yukarıdaki metinde geçen altı çizili sözcüklerin türünü aşağıdaki tabloya yazınız.(20p)

İSİM

SIFAT

ZAMİR

ZARF

EDAT

BAĞLAÇ

ÜNLEM

FİİL

GÜNEY

AYRIM

BAĞDIR

O

ADANA’DAKİ

ARASINDAKİ

KURMACA

ARASINDAKİ

ONLAR

İYİ

HASSASİYETLE

DAHA ÇOK

GİBİ

KARŞILIK

DE

VE

FAKAT

İLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————

DOĞMUŞ

EĞİLMİŞ

Cevap Ver