19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Siyasi, Sosyal, Ekonomik Yapısı(11. Sınıf Türk Edebiyatı)

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Siyasi, Sosyal, Ekonomik Yapısı(11. Sınıf Türk Edebiyatı)

11. sınıf Türk edebiyatı dersinin ilk konusu olan 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin siyasi, sosyal yapısı hakkında hazırladığımız konu anlatımı ders notumuz aşağıdadır. 

Asırlarca dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti, 16. yüzyılın sonlarına doğru yozlaşmaya başlayan toplum yapısı, lüks hayat cazibesi karşısında eski gücü ve önemini yitirmeye başlamıştı. Eğitimsiz, entrikalara alet olmuş deneyimsiz padişahların tahta geçmesiyle bu çöküş daha da hızlanmıştı. Devlet bünyesinde yer alan bütün kurumlar bu olumsuzluktan etkilenmişti. Zaman zaman devleti tekrar eski gücüne ulaştırmaya çalışan devlet adamları çıksa da topyekün bir mücadele olmadığı için bu tedbirler de kısa sürmüştü. Kazanılan topraklar birer birer kaybedilmiş, savaşlarda alınan yenilgilerin sayısı bir hayli artmıştı.cemalaksoy.org

Asırlarca birçok farklı milletin kardeşçe yaşadığı Osmanlı Devleti,  19. yüzyılda Fransız İhtilali'nin tüm dünyada yaygınlaştırdığı ulusçuluk akımlarıyla bu milletleri teker teker kaybediyordu. 19. yüzyılda belli aralıklarla çıkan ulus isyanlarıyla Osmanlı'nın çöküşü daha da hızlanmıştı. Devletin çöküşünü engellemek isteyen devlet adamları 19. yüzyılda Avrupa'yı, Avrupa medeniyetlerini yakından tanımak istemişti .Bu amaçla Avrupa'ya elçiler gönderilmiş, Avrupa'dan uzmanlar getirilerek askeri, sosyal alanlarda yeni düzenlemeler yapılmıştı. Yeni eğitim öğretim kurumları açılmış, Batı tarzı eğitim yaygınlaştırılmıştı. Halkı aydınlatmak, biliçlendirmek için batı edebiyatı türleri edebiyatımıza uygulanmıştı. Tanzimat Fermanı gibi padişahın yetkilerini kısıtlayan, halka kanun önünde eşitlik, birtakım özgürlükler getiren kanunlar çıkarılmıştı. Bu sosyal ve siyasi ortam içerisinde Tanzimat edebiyatı dönemi Türk edebiyatında yeni bir başlangıç olmuştur. 

Cevap Ver