1980 Sonrası Şiir Genel Özellikleri, Temsilcileri

1980 Sonrası Şiir Genel Özellikleri, Temsilcileri

1980 sonrasında çıkan şiir ve edebiyat dergilerinde kendini gösteren birçok yeni şair vardır ve bunların şiir çalışmaları oldukça dağınık bir görünüm sergilemektedir.(cemalaksoy.org) Dönem, sosyal ve siyasi olarak büyük değişim içinde olduğundan, belirli ve ortak özelliklere sahip yeni bir edebi bir hareket yoktur. Türk şiir birikimini yeniden ve bütün olarak değerlendirme çabası vardır.cemalaksoy.org

Genel Özellikleri

  1. Uzak çağrışımlarla yüklü imgelere değer verilmesi yönüyle ikinci yeni şiirinin imge anlayışı devam ettirilmiştir.
  2. Bireyci, toplumcu, imgeci, anlatımcı, modernist, gelenekçi diyebileceğimiz farklı anlayışlara uygun örnekler verilmiştir.
  3. Yapı ve söyleyişe, içerikten çok fazla önem verilmiştir.
  4. Kapalı ve karmaşık bir anlatım benimsenmiştir.
  5. İdeoloji, şiirlerde öncelikli bir öğe olarak görülmemiştir.
  6. Şiir, düz yazıya yakınlaştırılmıştır.
  7. Anlatmaya imkan veren temalara yer verilmiştir.
  8. Biçim ve ölçü bakımından halk ve divan şiiri geleneklerine dönüş başlamıştır.
  9. Kültür ve medeniyet tarihimizin konu ve kavramlarına imge düzeyinde göndermeler yapılmıştır.

1980 Sonrası Şiir Sanatçıları

Haydar  Ergülen

Hüseyin Atlansoy

Sedat Umran 

Cevap Ver