2.Dönem 9.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Yazılısı

2.Dönem 9.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Yazılısı

Türk edebiyatı ve dil ve anlatım dersleri için kaynak site olan cemalaksoy.org, yazılı sorularını paylaşmaya devam ediyor. 9.sınıf dil ve anlatım 2.dönem 2.yazılı sorularına sitemizden ulaşabilirsiniz. 9.sınıf dil ve anlatım yazılı sorularını önceden çözerek sınavlarda başarılı olabilirsiniz. 9.sınıf dil ve anlatım yazılı sorularını oluştururken ders müfredatı göz önünde bulunduruldu.9.sınıf dil ve anlatım 2.dönem yazılı sınav soruları kolay, orta ve zor seviyede hazırlanmıştır. Dil ve anlatım 9.sınıf yazılı sorularıtest, klasik , boşluk doldurma ve doğru-yanlış olarak hazırlanmıştır.9.sınıf dil ve anlatım yazılı soruları, dil ve anlatım dersi konuları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup birçok yazılı sınav örneğine sitemizden ulaşabilirsiniz.

“Dalgalar geminin gövdesini dövüyor,gemi direnmeye çalışıyordu.”

1.Yukarıdaki cümlenin öğelerini bulunuz.(10 puan)

özne/ belirtili nesne/ yüklem, özne/ dolaylı tümleç/ yüklem

2.Yukarıdaki cümlenin yapısına göre çeşidini yazınız ve açıklayınız.(10 puan)

 Bağımsız sıralı cümle

3.Aşağıda verilen cümleleri doğru-yanlış durumuna göre değerlendiriniz.(20 puan)

a)”Tarihi kalıntılar insanı eski günlere götürüyor.” Cümlesi nesnel bir anlatımdır.(Y…)

b) “Ne şâir yaş döker,ne âşık ağlar”cümlesi anlamca olumludur.(…Y..)

c)Yüklemi dilek kipleri ile çekimlenmiş cümlelere dilek cümlesi denir.(D…..)

d)Haber cümlelerinde tasarlama anlamı vardır.(…Y..)

4.Aşağıda verilen cümlelerin anlatım bozukluklarını giderip doğru şekillerini alta yazınız.(20 puan)

a)Masanın üzerine tamı tamına birkaç defter vardı.

a)………………çelişen ifadelerin birlikte kullanılması……………………………………….

b)Hiç kimse bir yere kıpırdamasın,yere yatsın.

b)………özne eksikliği………………………………………………..

c)Bana güvensin,sevsin istedim.

c)………………nesne eksikliği………………………………….

d)Bu konuyu bir yeniden bir hafta içinde tekrar görüşeceğiz.

d)……………gereksiz sözcük kullanımı…………………………………………………….

5.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.(20 puan)

a)Nesne alan fiillere…geçişli………………fiil denir.

b)İçerisinde tek bir yargı bulunan cümlelere……basit………..cümle denir.

c)Birden çok cümlenin bağlaçlarla birbirine bağlandığı cümlelere…bağlı………….cümle denir.

d)Bir anlatım birimi olan paragraf,işlediği konuya göre …anlam………….kazanır.

6.Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir.(10 puan)

a)Sonra tekrar şarkısına devam etti.

b)Goethe de hakim,bilge bir şâirdir.

c)Öteki felsefi bir serinkanlılıkla yalnız bizi düşünceye davet eder.

d)Eğitimcilerin ve ruh bilimcilerin de edebiyatın bu özelliği üzerine eğilmeleri gerekir.

e)Gençlerin gelişiminde,kişiliklerinin oluşumunda edebiyatın önemi büyüktür.

7.(1)Anılar yaşadıktan sonra yazılır.(2)Günlüklerse yaşanırken oluşturulur.(3)Kimi günlükler içe

dönük bir nitelik taşır.(4)Anılarla günlükler arasında fark budur.(5)Bu bakımda günlükler anılara göre daha inandırıcıdır.

 Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisi paragrafın akışını bozmaktadır?(10 puan)

a)1                                 b)2                               c)3                               d)4                           e)5                                                                  

Cevap Ver