2. Dönem Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

2. Dönem Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

ders notları, türk edebiyatı ders notları, dil ve anlatım ders notları, konu anlatımı

Sanatçılar toplumsal sorunlardan uzaklaşmış, “sanat için sanat” anlayışı benimsenmiştir.

Dilde sadeleşme süreci durmuş, dil ağırlaşmıştır.cemalaksoy.org

1.Dönemde ortaya konulan yeni edebiyatın örneklerini bu dönem sanatçıları daha yetkin ve usta bir şekilde yazmaya başlamıştır.

Şiirin konusu genişletilmiş, şiirde biçim bakımından da yenilikler görülmeye başlanmıştır. Batı’dan yapılan şiir tercümeleri ve o tarz yazma çalışmaları karma ve yeni şiir biçimleri ortaya çıkarmış, hatta sone, terza-rima gibi Batı nazım biçimleri denenmiştir.

Şiirde tam ve zengin kafiye kullanılmış, Recaizade Mahmut Ekrem’in “Kafiye göze göre değil, kulağa göre olmalıdır.”ilkesi benimsenmiştir.

Özellikle Abdülhak Hamit Tarhan’ın “serbest müstezat” denemeleri şiirin düz yazıya yaklaşmasının ilk belirtisi olarak değerlendirilmiştir.

Roman ve hikayede, teknik bakımdan güçlü eserler verilmeye  başlanmış, romanda realizm ve natüralizm; şiirde romantizm hakim olmuştur.

Muallim Naci, bu dönemde divan edebiyatını savunan tek büyük sanatçıdır.cemalaksoy.org

Türk tiyatrosunda bu dönemde bir duraklama görülür. Yazılan yapıtların çoğu sahne tekniğine uygun değildir. Sahnelenmek için değil, okunmak için yazılmıştır.

İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası’dır.

Natüralizmin etkisi görülen ve ilk köy romanı kabul edilen Karabibik, bu dönemde Nabizade Nazım tarafından yazılmıştır.

 

 

 

Cevap Ver