2016 2017 11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

2016 2017 11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

2016 2017 eğitim öğretim yılı Türk edebiyatı dersi 11.sınıflar 1.dönem ve 2. Dönem yazılı sorularının paylaşıldığı ve hazırlandığı cemalaksoy.org sitesinde en özgün kaliteli Türk edebiyatı yazılı sorularını bulabilirsiniz. 11.Sınıf Türk edebiyatı dersi 11.sınıfta yani lise 3 seviyesinde haftada 3 saat veya 4 saat olarak okutulmaktadır. Meslek liseleri veya bazı lise türlerinde 3 saat okutulmaktadır. 1 saat ilave olarak seçmeli Türk edebiyatı adı altında okutulmaktadır. 1.dönem ve 2.dönem 1.yazılı, 2.yazılı, 3.yazılı olmak üzere toplam 6 yazılı yapılmaktadır. 11.Sınıf Türk edebiyatı 1.dönem yazılı sorularının çoğunun da cevap anahtarı mevcut olup kolaylıkla yazılı sorularını çözebilirsiniz. Çözümlü Türk edebiyatı 12.sınıf yazılı sorularını çözerek sınavlarda daha iyi not alabilirsiniz.

11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

Aşağıdaki soruların doğru mu,  yanlış mı olduklarını yanlarındaki kutucuklara işaretleyiniz. (  10 p. )

·          Şinasi, Ziya Paşa ve Namık Kemal’in eserlerinde genellikle “Sanat sanat içindir” anlayışı hâkimdir (     )

·         Tanzimat şairleri divan şiiri ve halk şiiri geleneklerine ait kalıplaşmış imgeleri kullanmışlardır. (     )

·         Roman, öykü, makale gibi düzyazı türleri Türk edebiyatına Tanzimat döneminde girer. (     )

·         Recaizade Mahmut Ekrem’in Zemzeme ile Takdir-i Elhân’daki eleştirilerine,  Nabızade Nazım “Demdeme” ile  cevap vermiştir. (     )

·         Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa klasizmden etkilenmişlerdir. (     )

Aşağıdaki eserlerin yazarlarını belirtiniz. (  10 p. )

Küçük Şeyler     :

Kamus-ı Türkî   :

Letaif-i Rivayet :

Durub-ı Emsal-i Osmaniye   :

Makber                              :

Ahmet Mithat Efendi’in hayatı ve edebi kişiliği hakkında kısaca bilgi veriniz. (  10 p. )

Tanzimat dönemi edebiyatımızın genel özelliklerini belirtiniz. (  10 p. )

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. (  15 p. )

·         Sergüzeşt’in baş kahramanı ………………………..

·         Şair Evlenmesi’nin konusu ……………………………………………………………..

·         Edebiyatımızda ilk hikaye örnekleri ……………………

·         Abdülhak Hamit’in “Sahra” şiiri edebiyatımızda ilk ………………………..şiirdir.

·         Tanzimat Dönemi Edebiyatı ………. – ……….. tarihlerini kapsar.

 Destan ve romanı, mekan ve zaman özellikleri yönünden karşılaştırınız. (  10 p. )

Yeni edebiyatın öncülerindendir. Dönemin sanatçıları romantizmin etkisinde kalsa da o, klasisizmden etkilenmiştir. Gazeteciliğiyle tanınsa da şiir, tiyatro, inceleme, eleştiri gibi türlerde yapıt vermiştir. ( 5 p. )

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Ahmet Vefik Paşa                                B) Namık Kemal                               C Ahmet Mithat Efendi

D) Ziya Paşa                       E) İbrahim Şinasi

 

 Şair Evlenmesi’ ndeki kişilerin isimlerinin özelliği nedir? (  10 p. )

“Görünen dağlar başında ebr-i baran sanmanuz

Dağlar saçın çözüp ben hasta içün ağlar” (Zati)

“Billahi söyleyin bana ey âhuvân-ı deşt

Sizden mi nev-i beşerden mi sevdiğim “(Arifî)

 

Yukarıdaki beyitlerde geçen söz sanatlarını bulunuz. (  10 p. )

( ebr : bulut/ baran : yağmur / sanmanuz : sanmayınız )—( ahuvan-ı deşt : çölde yaşayan ceylanlar / nev-i beşer : İnsan türü)

 

Geleneksel Türk tiyatrosuyla modern tiyatro arasındaki farkları belirtiniz. ( 5 p. )

 

      11. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi şair­lerinin özelliklerinden biri değildir? ( 5 p. )

A) Aruz veznini hece veznine göre daha az kullanmışlardır. .

B) Fransız İhtilali’nin etkisiyle özgürlük, adalet gibi kavramları işlemişlerdir.

C) Genellikle romantizm akımından etkilenmişlerdir.

D) Sanat toplum içindir görüşünü benimsemişlerdir.

E) Dilde sadeleşmeyi amaç olarak benimseseler de bu amaca ulaşamamışlardır.

 

Not :  Puanlama sorular üzerinde gösterilmiştir. Süre bir ders saatidir. Başarılar  dilerim.

 

                           11.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Cevapları

 (  10 p. )

·          (  Y   )

·          (  Y  )

·          (  D   )

·          (  Y   )

·          (  D   )

 (  10 p. )

Küçük Şeyler     : Sami Paşazade Sezai

Kamus-ı Türkî   : Şemsettin Sami

Letaif-i Rivayet : Ahmet Mithat

Durub-ı Emsal-i Osmaniye   : İbrahim Şinasi

Makber                              : Abdülhak Hamit

 

(  10 p. )  Ahmet Mithat Efendi (1884 – 1912)

Edebiyat, tarih, coğrafya, ziraat, iktisat alanlarında eserler vermiştir.

Edebiyat yapmak için değil, okuma zevki aşılamak ve halkı eğitmek gayesiyle yazmıştır.

En velût yazarımız odur. Yazı makinesi olarak bilinir.

Asıl ilgi alanları, gazetecilik, romancılık ve hikâyeciliktir.

Otuz altısı roman olmak üzere iki yüze yakın eseri vardır. Romanları tür bakımından çeşitlilik gösterir: macera, aşk, polisiye, tarih…

Dili sadedir, çünkü eser vermekteki amacı halkı eğitmektir. Hatta romanlarında olayın akışını keserek okuyucuya bilgiler de vermiştir.

Eserleri:

Romanları: Hasan Mellâh, Hüseyin Fellâh, Felâtun Bey’le Rakım Efendi, Paris’te Bir Türk, Yeniçeriler…

Çıkardığı gazeteler: Bedir, Devir, Tercüman-ı Hakikat

Hikâyeleri: Letaif-i Rivayet

(  10 p. )

I. Bu dönemde yazılan eserlerin dili, daha öncekilere göre sadedir.

                II. Bu dönemde sanat yapmak değil topluma faydalı olmak amaçlanmıştır.

                III. Bu dönemde, Batı edebiyatından gelme roman,tiyatro gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.

IV. Bu dönem şiirlerinde, şekilden çok temada değişiklikler yapılmıştır.

                V. Bu dönemde sadece bireysel temalar üzerinde durulmuştur.

 (  15 p. )

Dilber / Görücü  usulü ile evliliğin yanlışlığı / Letaif –i Rivayet / Pastoral / 1860-1896

 

(  10 p. )

Destanlarda mekanlar hayali ve olağanüstü özellikler taşır; romanlarda ise gerçekçi, betimlenmiş mekanlar kullanılır.

Destanlarda zaman belirsiz bir şekilde ifade edilir; romanlarda ise belirli ve dolaylı zaman ifadeleri kullanılır.

 (  5 p. )                 E) Şinasi

                 

 (  10 p. ) Şair Evlenmesi’ndeki kahramanlara kişilik özellikleri ve yaptıkları işler dikkate alınarak isimler verilmiş.

 (  10 p. )  Birinci beyitte dağların ağlama sebebi şairin durumuna duyulan üzüntüye bağlanıyor (Hüsn-i talil)

İkinci beyitte Tecahül-i Arif , Nida var.

 (  5 p. )  Geleneksel Türk tiyatrosunda yazılı metin yoktur, doğaçlamaya ya da tuluata dayalıdır. Klasikleşmiş mekan ve dekor kullanılır. Yerel söyleyişlere çokça yer verilir. Konular halkı ilgilendiren güncel meseleler üzerinedir.  Kahramanlar hep aynıdır sadece işlenen konu değişir.

(  5 p. )  A)