2014-2015 Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93-98-99-101-102-103-104

2014-2015 Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93-98-99-101-102-103-104

Olay Çevresinde Oluşan Metinler

Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Cevapları Sayfa Sayfa 93

Anlatmaya Bağlı Metinler (Hikaye)

Hazırlık Çalışması

Hikayelerde ağır, sanatlı bir dil kullanılmıştır.

Kelimelere gereğinden çok anlam değerleri yüklenerek anlam karışıklığına sebep olmuştur.

Eserlerindeki dil ve üslubun ağır, karışık ve garip olduğunu daha sonraları fark eden Servetifünuncular, 1920’lerde eserlerini sadeleştirmeyi tercih etmişlerdir.

Metin-İnceleme

Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Cevapları Sayfa Sayfa 98

1.Metin-Ferhunde Kalfa

Metnin olay örgüsü üzerinde etkili olan beş temel olay: Hasna’ya görücüler gelmesi, Hasna’nın anne ve babasının Ferhunde’ye bakarak bir şeyler fısıldamaları, Ferhunde’nin efendisinden evlilik belgesi alması, Hasna’nın evlendikten sonra başka bir kişiliğe bürünmesi, Sabit’in doğması büyüyüp evlenmesi

2)Metindeki baş kişiler Ferhunde, Hasna, Sabit ve Hasna’nın babasıdır.cemalaksoy.org

3)Ferhunde ile Hasna birlikte büyüdükleri için ev halkı onları kardeş gibi görmüş, Hasna’ya alınan her şeyin biraz daha hafifi Ferhunde’ye de alınmıştır.

5)Ferhunde, zengin bir Osmanlı ailesinde hizmetçilerin kalfalığını yapmaktadır.

6)Metinde zaman unsuru mekandan daha çok önem kazanmıştır. Olay örgüsünde zamanın Ferhunde üzerindeki yıkıcı etkileri adeta kronolojik bir sırayla verilmiştir.

Zaman unsurunun en somut göstergesi Ferhunde’nin saçlarıdır.cemalaksoy.org

7)Metinde kurgulanan aile yaşantısı 19. Yüzyıl Osmanlı dönemine aittir. Yazar, bu dönemde zengin ailelerin emrinde çalışan hizmetçilerin acılarını, beklentilerini ve kimsenin ilgilenmediği duygu ve hayallerini ön plana çıkarmak amacıyla bu hikayeyi yazmıştır.

8)Ferhunde, Hasna’ya görücüler gelmesinden kendine de pay çıkarıyor.

9)Hasna, istediği her şeyi almıştır.

10)Metinde zaman Ferhunde’nin yaşamı etrafında akıp gitmektedir.

11)Metinde çatışmalar, Ferhunde’nin iç dünyasında olup bitenlerle açıklanabilir.

12)Metinde temel çatışması “özgürlük” teması üzerine kurulmuştur.cemalaksoy.org

13)Metnin bakış açısı ilahi bakış açısıdır.

Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Cevapları Sayfa Sayfa 99

15)Ferhunde’nin yaşamında insana özgü gerçeklikler olarak şu özelliklerden söz edebiliriz:

Başkasına imrenme, zengin-fakir ayrımı, özgür-tutsak ayrımı, özgür olma, kendi hakkında karar verme arzusu, evlenme, yuva kurma isteği

16)Ferhunde’nin hayal kırıklığı, Servetifünuncuların hayal kırıklığına benzer.

17)Hikayede zaman-mekan-insan arasında uyum vardır.

18)Ferhunde’nin hayal kırıklıkları içinde bir hayat yaşamasında yaşadığı ailenin sorumluluğu vardır.

19)İyi niyetli bir kıskançlık ve imrenme psikolojisi içindedir.

Kendi sosyal statüsünden rahatsızdır, hep zengin gibi yaşamayı arzular.

Sahip olduğu imkanların azlığını ve özgür olmadığını hatırlamak istemez.

Aşırı hayalcidir.

Tek amacı mutlu bir evlilik yapmaktır.

Çekingen, kırılgan ve naiftir.

Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Cevapları Sayfa Sayfa 101

2.Metin-Hep Onlar İçin

2)Metindeki kişiler:

Bedri Bey: Devlet memurudur. Kısıtlı bir maaşı ve eşinin babasından miras kalan bir dükkanın kirası ile geçimini sağlamaya çalışır.

Vildan: Bedri Bey’in kızıdır. İhtiraslı ve inatçı bir kızdır.

Müjgan: Bedri Bey’in diğer kızıdır. Kardeşine göre daha ılımlı ve olgundur.

3)Metinde anlatılan olaylar Bedri Bey’in evinde, sevimli kızlarının odalarında başlıyor. Bedri Bey’in evinin dışında geçen tek mekan “sokak”tır.

4)Mekan hakkında pek tasvir yapılmamış olsa da mekanların gerçeğe uygun olduğunu söyleyebiliriz.

5)Metin, 19.yüzyılın sonlarında Osmanlı dönemi ailelerinden birinin günlük yaşamını aktarmaktadır.

6)Bedri Bey’in ve ailesinin hayatında “zaman” unsuru önemli bir etkendir.

7)Metinde zamana ait özellikler metnin yazıldığı dönemi işaret etmektedir.

8)Metnin teması çocuk sevgisidir.

Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Cevapları Sayfa Sayfa 102

9)Verilen parçada somut gerçeklik savaş ve toplumda baş gösteren ekonomik sıkıntılardır.

10)İlahi bakış açısı

12)Metinde anlatılan aile, metnin yazıldığı dönemin sosyal ve siyasi koşullarından dolayı sıkıntılı bir dönem yaşamaktadır.

13)Servetifünun edebiyatı hikaye geleneğine göre yazılmıştır.

Hep Onlar İçin:

Bağlı olduğu hikaye tarzı: durum hikayesi

Hikayenin tekniği bakımından özellikleri: Serim, düğüm, çözüm bölümleri yoktur.

Bütünlüğü olan bir olay değil, hayattan ya da günlük yaşamdan bir kesit aktarılır.

Ruh betimlemelerine, iç  tahlillere geniş yer verilir.

Olaylar belli bir sonuca bağlanmaz.

Olaydan çok duygu, düşünce izlenimler ön plandadır.

14)Metinde dile getirilen duygu ve düşünceler, bir babanın çocuklarına gösterdiği hassasiyeti ifade  eder.

Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Cevapları Sayfa Sayfa 103

Anlama- Yorumlama

1)

 

Ferhunde Kalfa

Hep Onlar İçin

Ait Olduğu Gelenek

Servetifünun hikayeciliği (olay hikayeciliğine yakındır.)

Servetifünun hikayeciliği (durum hikayeciliğine yakındır.)

Geleneğin nitelikleri

Serim-düğüm- çözüm planına göre yazılmıştır.

Belli bir olay anlatılır ve olay örgüsü bir sonuca bağlanır.

Ağır ve süslü b ir dilivardır.

Günlük yaşamdan bir kesit aktarılır.

Olay belli bir sonuca ulaşmamıştır.

Psikolojik tahlillere yer verilmiştir.

Ağır ve süslü b ir dili vardır.

 

Lider Yayınları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders kitabı Cevapları Sayfa Sayfa 104

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)Kahraman anlatıcı bakış açısı

2)C

3)1,2,3,4

4)Hayat koşullarının zorluğu

5)D

6)D

7)DDD

8)Eylül-Mehmet Rauf

Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106-109-110-111-112-113 Cevapları İçin Tıklayınız.

33 YORUMLAR

  1. […] 2014-2015 Lider Yayıncılık 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93-98-99-… Öğün Yayınları 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132-133-134-135-136-137-138-139 2014-2015 Ekoyay Yayınları 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 127-130-132-135-139-140-141-144-146-147-148 Cevapları Nova Yayıncılık 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 118-120-121-125-126-127 Cevapları Ada Matbaa 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 108-114 (5.Ünite) Cevapları 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 90-91-92 Cevapları Lider Yayınları […]

Cevap Ver