11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Cemal Aksoy'un hazırladığı 11. sınıf dil ve anlatım dersi sorumluluk sınavı soruları aşağıdadır. Sınav sorularının cevaplarına ulaşmak için sayfanın altındaki linke tıklayınız.

  1. Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz? (10 puan)

(     ) Dünya edebiyatının en tanınmış deneme yazarı Montaigne ve Bacon’dur

(     ) Edebiyatımızdaki ilk makaleyi Ziya Paşa yazmıştır.

(     ) Gezi yazısında görülenler genellikle üçüncü kişinin ağzından yani anlatılır.

(     ) Edebî mektuplarda, mektubun yazıldığı dönemin edebiyat ve düşünce olayları yer alır.

(     ) Makale; daha uzun yazılır, kesin bir yargı ve kanıtlamaya gider. Buna karşılık, fıkra; kısa, etkili ve  

dokunaklı bir sonuca varmak amacını güder.

 

  1. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (10 puan)

Makale edebiyatımıza ……………………döneminde girmiştir.

Öğretici metinlerde dil ……………………işlevde kullanılır.

  1. Mektup türlerini yazınız.    ( 10 puan )

 

  1. Aşağıdaki cümledeki anlatım bozukluğunu düzelterek cümlenin doğrusunu ve bozukluğun nedenini yazınız.                     (10 Puan)

         Cümle:  "Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini  bilirim."

Doğrusu:

Nedeni:

5) Aşağıdaki cümlelerde geçen ses olaylarını  bularak  bunları cümlelerin karşılarına yazınız.   (10 puan)

  • Lütfen bu bahsi kapatalım.             ………………………………………………………….           
  • Sevdiğine kavuşamadı,yazık.          ………………………………………………………….  

6)  Bir gerçeğin araştırma, inceleme, gezip görme ve soruşturma yoluyla yansıtıldığı yazılardır. Öğretici bir niteliği bulunan bu tür yazılarda açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. Bu türde kalem oynatmak isteyen kişi, gerektiği durumlarda konuyla ilgili resim, fotoğraf ve grafiklerin ispatlayıcı özelliklerinden yararlanmalıdır.

Parçada sözü edilen düz yazı türü hangisidir?

 

7) “Bu evlerin bahçesinde her mevsim aynı çiçekler açar.” cümlesini ögelerine ayırınız.

 

8)   Aşağıda verilen tanımların karşılığını yazınız.

  • Gezilip görülen yerle ilgili bilgi ve gözlemlerin anlatıldığı yazılara denir. (……………………………….)
  • Bir konuda bilgi verirken veya bir gerçeği savunurken, türlü kanıtlardan faydalanan bilimsel biçimde inceleyen gazete ve dergi yazılarına denir. (……………………………….)

9) Türk edebiyatının “Söylev” türündeki en önemli eserini yazarıyla birlikte yazınız.

 

10) . Yazarların yaşadıkları önemli olayları, duygu ve düşünceleri bir deftere günü gününe yazarak oluşturdukları eserin “adı aşağıdakilerden hangisidir? (10 puan)

 A) Anı          B) Günlük             C) Otobiyografi    D)  Biyografi       E) Gezi Yazısı

2015-2016 11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Sorumluluk Sınavı Cevaplarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Cevap Ver