2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Dersi Konuları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Dersi Konuları

Bilindiği üzere ocak ayında Talim Terbiye Kurulu tarafından alınan bir karar ile ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim derslerinin müfredatında önemli değişiklikler yapıldı. 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinin birleştirilmesinin ardından kademeli olarak diğer 10.sınıf, 11.sınıf ve 12.sınıf Türk edebiyatı ve dil ve anlatım dersleri de alınan bu karar ile değiştirildi. 2017-2018 eğitim öğretim yuılından itibaren 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı, 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı, 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri yeni eğitim öğretim yılında yer alacak.

10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi, dil ve anlatım ile Türk edebiyatı derslerinin birleştirilmesinden oluşturularak 2017-2018 eğitm öğretim yılında okutulacak. Bu nedenle ilk önce 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi konuları üzerinde durmak gerekir. Konuları sizlere tanıttıktan sonra 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı ders notları konusunda da sizlere yardımcı olacağız. 

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları

10.sınıf Türk dili ve edebiyatı öğretim programı göz önünde bulundurularak bu dersin konularını sizlere tanıtmaya çalışalım.

1.Ünite: Hikaye

Bu ünite için 6 hafta süre belirtilmiştir. 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı ünitelendirilmiş yıllık plan yapılırken bu süre göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ünitede Dede Korkut Hikayeleri'nin genel özellikleri ve örnek bir hikaye incelenecektir. Halk hikayesi ve özellikleri ile örnek bir halk hikayesi üzerinde durulacaktır. Tanzimat dönemi hikayesi ile Milli Edebiyat Dönemi hikaye örnekleri ele alınacaktır. Dilbilgisi konularından ise isim, sıfat, zamir üzerinde durulacaktır.

2.Ünite: Şiir

10.Sınıf türk dili ve edebiyatı müfredat programına göre şiir konusu 8 haftada işlenecektir. Bu ünitede İslamiyet Öncesi Edebiyatı Dönemine ait şiir örnekleri, halk edebiyatından nefes, koşma, türkü gibi nazım şekillerine ait şiir örnekleri ile divan edebiyatına ait gazel, mesnevi, kaside, şarkı nazım şekilleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca öğrencilere söz sanatları( edebi sanatlar) tanıtılır. İlahi ile Yunus Emre üzerinde ayrıca durulacaktır. 

3.Ünite: Destan/Efsane

Bu ünite 4 haftada işlenecektir. Türk edebiyatında destan ve örnekleri hakkında bilgi verilmektedir. Türk edebiyatında efsane üzerinde durulacaktır. İslamiyet öncesi ve sonrası Türk destanları üzerinde durulacaktır. 1923-1980 arasında Türk edebiyatında yazılmış yapma destanlar üzerinde ayrıca durulacaktır. Dilbilgisi konularından fiil ve zarflar üzerinde durulacaktır. 

4. Ünite: Roman (2.Dönem)

6 haftada işlenecek roman konusu kapsamlı olarak ele alınacaktır. Dünya edebiyatında roman, Türk edebiyatında roman, Tanzimat Dönemi Türk edebiyatından bir roman, Servetifünun Döneminden bir roman, Milli Edebiyat Döneminden bir roman örnek olarak incelenecektir. Dilbilgisi konularından edat-bağlaç-ünlem üzerinde durulacaktır.

5.Ünite: Tiyatro

Tiyatro, 5 haftada işlenecektir. Geleneksel Türk tiyatrosu (Karagöz, Meddah, Orta oyunu..) 1860-1923 arası örnek tiyatro metinleri üzerinde durulacaktır. Dilbilgisi konusu olarak cümlenin öğeleri işlenecektir. Keline gruplarının özellikleri ve cümlenin kurulmasındaki rolü üzerinde durulacaktır. 

6.Ünite: Anı (Hatıra)

2 Haftada işlenecek anı konusunda Cumhuriyet Döneminde yazılmış anı örnekleri ele alınacaktır. 

7.Ünite: Haber Metni

2 hafta ayrılan bu ünitede güncel gazete haberlerinden iki örnek seçilerek incelenecektir. Genel ağ (internet) haberleri üzerinde de durulacaktır. Dilbilgisi konularından da cümle türleri konusu ele alınacaktır. 

8.Ünite: Reklam Metin

1 hafta ayrılan bu ünite için güncel gazete, televizyon reklamları ve broşür örnekleri tanıtılacaktır.

9.Ünite: Dilekçe/ Tutanak

2 hafta ayrılan bu ünite için iki dilekçe yazılacak. Bir olay tutanağı, bir toplantı tutanağı tanıtılacak. Dilekçe ve tutanaklardaki dil özellikleri hakkında bilgi verilecektir. 

 

Cevap Ver