9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları 2015-2016

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları 2015-2016

A) Aşağıdaki  noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. (25 puan)

1) Bir moda dergisinde yer alan elbise ve takı fotoğrafları dildışı göstergelerden………………………..

2) ………………..anlam alışverişidir.

3) Karahanlı dönemi eserleri şunlardır?……………………………………………………………………………………………………..

4) Destansı hikayelerden oluşan “Dede Korkut Kitabı” ……………………………………..ile yazılmıştır.

5) 15. yy. sonlarından 20.yy. başlarına kadar Anadolu, Kırım, Irak, Suriye, Adalar, Rumeli ve Kuzey Afrika’da kullanılan Türk yazı diline……………………………………………..adı verilir.

 

B) Aşağıdaki testleri cevaplayın? (10 puan)

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken "de" bitişik yazılmıştır?
A) Bursa'da birçok akrabam var.
B) Duvarda ki resmi kim yaptı?
C) Emeklilik ikramiyesiyle evden sonra arabada almışlar.
D) Her gece periler uyur odamda.
E) Karanlık avluda döner bir çıkrık

 

2)   Gelmiş geçmişle gelecek iç içe

Bu darağacı keser dalı ömrü uzasın diye

Bu bir kültür hazinesidir

Çilesiz çabasız elbet gelmez dile

Bu dörtlükte, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi         B) Ünsüz yumuşaması

C) Ünlü daralması      D) Kaynaştırma       E) Ulama

 

C)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10 puan)

1) (     ) İletişim türlerinden birisi arabayla iletişimdir.

2) (     ) Ateş ve öksürük hastalığın göstergesidir.

3) (     )Çekimli fiiller cümlede yüklem göreviyle kullanılır.” Cümlesi  dil ötesi işleviyle kullanılmıştır.

4) (     )Fransızca Latince’den doğan dillerden birisi değildir.

5) (     ) Boğumlama kusurlarından birisi tutukluktur.

 

D)Aşağıdaki kavramları ilgili olanlarla eşleştiriniz. (10 puan)

Ööörencilerimiz           yazı dili

Kitap                            konuşma dili

Sooora                        argo

Özbekçe                      ağız

Konya dili                     şive

 

E)Aşağıdaki soruları cevaplandırınız?  (45 puan)

1) “Postacının bize ulaştırdığı bir mektup örneği” üzerinde iletişimin ögelerini gösteriniz.

2) Kökeni bakımından diller kaç gruba ayrılır? Türkçe hangi dil grubuna girmektedir?

3) Bir telefon görüşmesinde muhatabına “Sana sesleniyorum, orada mısın? Bak beni dinle?” gibi iletiler gönderiyor ve “Dostum, hey kardeş!” gibi hitap cümleleri kullanıyorsa dili daha çok hangi işlevde kullanır?

 

4) “yiyecek, kaybettim,aklımdan,yaktı,sıcacık” kelimelerinde görülen ses olaylarını açıklayınız.

 

5) Şivenin tanımını yaparak, iki tane örnek veriniz.

6) Aşağıdaki kelimelerin büyük ve küçük sesli uyumuna uyup uymadıklarını gösteriniz.

                               BÜU                         K Ü U    

yürüyordu          uymaz                  uymaz                                 

göstermelik

ayakkabı

gelincik

anlattıklarımın

geliyor

 

7)Tabloda verilen kelimelerde yazım yanlışı yapılmıştır. Kelimelerin doğru şeklini ve yanlış yazılış sebebini tabloya yazınız.

Yanlış yazılmış kelimeler

Kelimelerin doğru yazımı

Yanlış yazılış sebebi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAŞARILAR DİLERİM.

A) Aşağıdaki  noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. (25 puan)

1) Bir moda dergisinde yer alan elbise ve takı fotoğrafları dildışı göstergelerden görsel gösterge (ikon)dur.

2) İLETİŞİM anlam alışverişidir.

3) Karahanlı dönemi eserleri:KUTADGU BİLİG, DİVANI LÜGATİ’T-TÜRK, ATABETÜ’L-HAKAYIK, DİVAN-I HİKMET.

4) Destansı hikayelerden oluşan “Dede Korkut Kitabı”  ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ ile yazılmıştır.

5) 15. yy. sonlarından 20.yy. başlarına kadar Anadolu, Kırım, Irak, Suriye, Adalar, Rumeli ve Kuzey Afrika’da kullanılan Türk yazı diline OSMANLI TÜRKÇESİ adı verilir.

 

B) Aşağıdaki testleri cevaplayın? (10 puan)

1) Doğru cevap D şıkkıdır.

2) Doğru cevap C şıkkıdır.

 

C)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (10 puan)

1) ( Y ) İletişim türlerinden birisi arabayla iletişimdir.

2) ( D )Ateş ve öksürük hastalığın göstergesidir.

3) ( D ) Çekimli fiiller cümlede yüklem göreviyle kullanılır.” cümlesi dil ötesi işleviyle kullanılmıştır.

4) ( Y ) Fransızca Latince’den doğan dillerden birisi değildir.

5) ( D )Boğumlama kusurlarından birisi tutukluktur.

 

D)Aşağıdaki kavramları ilgili olanlarla eşleştiriniz. (10 puan)

 

Ööörencilerimiz   →        konuşma dili

Kitap                     →        yazı dili

Sooora                 →        konuşma dili

Özbekçe          →         şive

Konya dili       →          ağıc

 

E)Aşağıdaki soruları cevaplandırınız?  (45 puan)

1) “Postacının bize ulaştırdığı bir mektup örneği” üzerinde iletişimin ögelerini gösteriniz.

     

     Gönderici  →             ileti →                    alıcı →              kanal

           ↓                          ↓                            ↓                      ↓

 Mektubu yazan             Mektup                            Biz                   Posta        

 

2) Kökeni bakımından diller kaç gruba ayrılır? Türkçe hangi dil grubuna girmektedir? (10 puan)

Kökeni bakımından Hint-Avrupa, Sami-Hami, Çin-Tibet,Bantu, Ural-Altay dil ailesi gruplarına ayrılır. Türkçe Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna girer.

 

3) Kanalı Kontrol işlevinde.

4)  yiyecek (y-e-yecek) →    ünlü daralması

     kaybettim (kay-ı-p ettim) →   hece düşmesi, sessez yumuşaması, ünsüz benzeşmesi

     aklımdan (ak-ı-lımdan) →    hece düşmesi

     yaktı (yakt(d) ı) →    ünsüz benzeşmesi

     sıcacık (sıcak(k) cık) →    ünsüz düşmesi

5) Şive: Bir dilin bilinen tarihi gelişimi içinde ses ve biçim ayrılıkları göstermiş koluna ‘şive’ denir.

Örnek: Azeri Türkçesi, ,Kazak Türkçesi  .

 

6)                             BÜU                             K Ü U    

yürüyordu              uymaz                       uymaz                                       

göstermelik              uyar                                     uymaz                             

ayakkabı                  uyar                        uyar                             

gelincik                    uyar                         uyar                             

anlattıklarımın         uyar                                      uyar                             

geliyor                     uymaz                                    uymaz                             

 

7)Tabloda verilen kelimelerde yazım yanlışı yapılmıştır. Kelimelerin doğru şeklini ve yanlış yazılış sebebini tabloya yazınız.

Yanlış yazılmış kelimeler

Kelimelerin doğru yazımı

Yanlış yazılış sebebi

biliyoruzki

biliyoruz ki

Bağlaç olan ki ayrı yazılır.

yirmibir

yirmi bir

Sayılar daima ayrı yazılır.

üst teğmen

üstteğmen

Üst sözüyle yapılan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

hasta hane

hastahane

Hane sözüyle yapılan birleşik kelimeler bitişik yazılır.

koşakoşa

koşa koşa

İkilemeler ayrı yazılır.

       

Cevap Ver