9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2015-2016

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

9. Sınıf Dil ve Anlatım 1.  Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2015-2016

2015-2016 eğitim öğretim yılı dil ve anlatım dersi 9. sınıf yazılı soruları ve cevaplarıcemalaksoy.org sitesinden indirebilirsiniz. 9.sınıf dil ve anlatım 1. dönem 1.yazılı sınav sorularımızın cevap anahtarını aaşağıdaki indirme butonuna tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. lise 1 dil ve anlatım 1. dönem 1. yazılı sorularını indirme butonuna tıklayarak bilgisayarınıza indirebilir, dil ve anlatım sınavlarında kullanabilirsiniz.

1)Aşağıdakilerden hangisi, insanların kullandığı en gelişmiş iletişim aracıdır?

A) Rakam      B)Heykel       C)Resim        D)Dil            E)Jest ve mimikcemalaksoy.org

2)Aşağıda verilen bilgileri doğru (D), yanlış (Y) biçiminde değerlendiriniz.

  • (   )Dille ilgili bilgi aktaran iletilerde, dil sanatsal işlevde kullanılır.
  • (   )Heyecana bağlı işlev yalnızca şiirlerde bulunur.
  • (   )Dilin göndergesel işlevde kullanıldığı durumlarda öznel anlatımdan kaçınılır.
  • (   )Bağlam, iletişim öğelerindendir.
  • (   )İlk yazılı metinler Çağatay Türkçesi ile yazılmıştır.

3)Amacı belli olmayan istem dışı ortaya çıkan göstergelere denir. Bu göstergelerde gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki nedenseldir. Örneğin bütün sokak lambalarının yanması, akşam olduğunu gösterir.

Bu parçada aşağıdaki dil göstergelerinin hangisinden söz edilmiştir?

A)Belirti        B)Belirtke      C)Şifre                   D)İkon          E)Simge

4)Aşağıdakilerden hangisi iletişimin türleri arasında yer almaz?

A) Dille gerçekleştirilen iletişim

B)Simgeyle gerçekleştirilen iletişim

C)Sembollerle gerçekleştirilen iletişim

D)Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim

E)Çalışarak gerçekleştirilen iletişim

5)Aşağıdaki ses olaylarını uygun olan sözcüklerle eşleştiriniz.

Ünsüz yumuşaması (   )                         a. Sabahçı

Hece düşmesi   (   )                             b. Oğlum

Ünsüz benzeşmesi (   )                          c. Anayasayı

Ünsüz türemesi (   )                             d. Hürriyet

Kaynaşma (   )                                    e. Kazancımız

6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü türemesine örnek gösterilebilir?

A) Küçücük elleriyle annesine çiçek topluyor.

B) Ufacık boyuyla basket oynamaya çalışıyor.

C) Biricik çocuğuyla bile yeterince ilgilenmiyor.

D) Minicik parmaklarıyla fülüt çalıyor.

E) Kısacık bir hikaye anlatacağım size.

7) “Peki, dediğimi yapma bakalım!”

Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A)Üzüntü       B)Sevinç       C)Kaygı                  D)Abartma              E)Tehdit

8) Türkçenin köken ve yapı bakımından dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz.

9)Türkçeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Vurgu ile sözcüklere “isim, zamir, edat, fiil” gibi görevler yüklendiği

B) Sözcük türetilirken sözcüğün kökünde ses değişiklikleri olduğu

C) Sami ırkının konuştuğu diller arasında yer aldığı

D) Sondan eklemeli bir dil olduğu

E) Dil coğrafyası olarak dünyanın en yaygın dili olduğu

10) Aşağıdaki cümlelerde dilin hangi işlevinin kullanıldığını belirtiniz.

Yere attığınız kağıtları çabuk toplayın. (……………………………………..)

Bu çiçekleri koparmayacaksınız değil mi? ( ………………………………….)

Cemal Aksoy

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

2015-2016 9. Sınıf dil ve anlatım 1. dönem 1. yazılı sınavı cevaplarına ulaşmak için indir butonuna tıklayınız.

                                       İNDİR

4 YORUMLAR

Cevap Ver