9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerde yay(ayraç) içine hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Gösteriniz.

* Ümit YENGÜÇİ (  ) başarıya dair şu sözü söylemiştir (   ) (   ) İnanmak (  ) başarmanın yarısıdır (  ) (  )

* Muhtaç olduğun kudret (  ) damarlarındaki asîl kanda (  ) mevcuttur (  )

 

2. Aşağıda yazımı yanlış olarak verilen sözcükleri bularak doğru yazılışlarını gösteriniz.

orta asyada yaşayan Türkler, Anadolu Türkleri ve İran’lıların yıl başı olarak kabul ettikleri güne, yeni gün anlamına gelen “nevruz” adını vermişlerdir. Nevruz İran’lılara maledilmekte ise de “ Oniki Hayvanlı Türk Takvimi” nde görüldüğü üzere Türklerdede çok eskiden beri bilinmekde ve törenlerle kutlanmakdadır.

 

3. Aşağıdaki sözcüklerin köklerini bulup ne tür kök olduğunu yazınız.

     annelerinden                               oğlancağız                                 demeçlerini

 

4. Aşağıdaki kelimelerin yapısı yönünden çeşitlerini yazınız.

     otur :……………………….. okuyordu :………………………….. görüştü :……………………………….. gelebildin :………………………………….

 

5. Aşağıdaki kelimelerde hangi ses olayı görülmektedir? Belirtiniz.

    ufacık :……………………………….. sabret :………………………………… hisset :………………………………… başlıyor:……………………………….

 

6. Aşağıdaki kelimelerdeki kök ve yapım eklerini çeşitleriyle gösteriniz.(sözcüğün altına eki kökü ayırarak)

     üşütmüşüm                                     ağzında                                       görgüsüz    

 

7. Aşağıdaki diller köken bakımından hangi dil ailesine mensuptur?

     Türkçe   :…………………………………………………………………………………………………….

      Almanca:…………………………………………………………………………………………………….

 

8. Aşağıdaki diller yapı bakımından hangi grubuna mensuptur?

     Moğolca ve Korece :…………………………………………………………………………………

 

9. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

     Çorumluyla Kayserilinin konuşurken kelimeleri farklı söylemesine …………… denir.

     Türkiye’deki insanlarla Kazakistan’daki insanların dillerindeki farklılaşmaya ………………… denir.

      …………………. insanların geçmişten bugüne birbirlerini etkileyerek oluşturdukları değerler bütününe denir.

      ………………… anlaşmayı sağlayan, seslere dayanan, canlı ve değişken milli bir unsurdur.

      Konuşma sırasında sesimizin yükselip alçalmasına ……………………… denir.

 

10.Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) yazınız.

     (   ) Türkçe, Ural-Altay dil grubunun Ural koluna girer.

     (   ) Türkçenin ilk yazılı örnekleri Göktürk dönemine aittir.

     (   ) Türkçe kelimelerde vurgu genellikle son hece üzerinde olur.

     (   ) Türkçenin Çuvaşça ve Yakutça olmak üzere iki lehçesi vardır.

     (   ) İki nokta, kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.

 

CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki cümlelerde yay(ayraç) içine hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Gösteriniz.

* Ümit YENGÜÇİ ( , ) başarıya dair şu sözü söylemiştir (  : ) (  ) İnanmak ( , ) başarmanın yarısıdır ( . ) ( )

* Muhtaç olduğun kudret ( , ) damarlarındaki asîl kanda ( , ) mevcuttur ( ! )

 

2. Aşağıda yazımı yanlış olarak verilen sözcükleri bularak doğru yazılışlarını gösteriniz.

orta asyada yaşayan Türkler, Anadolu Türkleri ve İran’lıların  yıl başı olarak kabul ettikleri güne, yeni gün anlamına gelen “nevruz” adını vermişlerdir. Nevruz İran’lılara maledilmekte ise de “ Oniki Hayvanlı Türk Takvimi” nde görüldüğü üzere Türklerdede çok eskiden beri bilinmekde ve törenlerle kutlanmakdadır.

 

3. Aşağıdaki sözcüklerin köklerini bulup ne tür kök olduğunu yazınız.

     annelerinden                               oğlancağız                                 demeçlerini

   anne: isim kökü                 oğul: isim kökü                  de- : fiil kökü

 

4. Aşağıdaki kelimelerin yapısı yönünden çeşitlerini yazınız.

     otur :…basit sözcük… okuyordu :…basit sözcük….. görüştü :…türemiş sözcük.. gelebildin :……birleşik sözcük

 

5. Aşağıdaki kelimelerde hangi ses olayı görülmektedir? Belirtiniz.

    ufacık :…ünsüz düşmesi.. sabret :…hece(ünlü)düşmesi… hisset :…ünsüz türemesi… başlıyor:…ünlü daralması….

 

6. Aşağıdaki kelimelerdeki kök ve yapım eklerini çeşitleriyle gösteriniz.(sözcüğün altına eki kökü ayırarak)

     üşü    _    t  _    müş       _ üm              ağ(ı)z     _  ı    _      n    _  da               gör  _   gü     _  süz  

   f.k.   f.f.y.e  öğ.g.z.e.  1.t.ş.e.       i.k.   3.t.ş.iye.e.  kayn. bul.hal e.     f.k.    f.i.y.e.   i.i.y.e.

 

7. Aşağıdaki diller köken bakımından hangi dil ailesine mensuptur?

     Türkçe   :…Ural-Altay dil grubunun Altay koluna …………………………….

      Almanca:…Hint-Avrupa dil ailesinin Avrupa koluna ………………………….

 

8. Aşağıdaki diller yapı bakımından hangi grubuna mensuptur?

     Moğolca ve Korece :……Yapı bakımdan Eklemeli diller grubuna girerler……

 

9. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.

     Çorumluyla Kayserilinin konuşurken kelimeleri farklı söylemesine …ağız… denir.

     Türkiye’deki insanlarla Kazakistan’daki insanların dillerindeki farklılaşmaya ……şive…… denir.

      …Kültür…. insanların geçmişten bugüne birbirlerini etkileyerek oluşturdukları değerler bütününe denir.

      …Dil… anlaşmayı sağlayan, seslere dayanan, canlı ve değişken milli bir unsurdur.

      Konuşma sırasında sesimizin yükselip alçalmasına …tonlama… denir.

 

10.Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) yazınız.

     ( Y ) Türkçe, Ural-Altay dil grubunun Ural koluna girer.

     ( D ) Türkçenin ilk yazılı örnekleri Göktürk dönemine aittir.

     ( D ) Türkçe kelimelerde vurgu genellikle son hece üzerinde olur.

     ( D ) Türkçenin Çuvaşça ve Yakutça olmak üzere iki lehçesi vardır.

     ( D ) İki nokta, kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.

Cevap Ver