9. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Ortaöğretim 9. sınıf dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı sınavlarında çıkabilecek soruların benzerleri aşağıda verilmiştir. Bu benzer soruları aşağıdan görüntüleyerek çözebilirsiniz. lise 1 dil ve anlatım 2. dönem 1. yazılı soru ve cevapları aşağıdadır.

1)      Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. (5p)

a.       “p,ç,t,k” sesleriyle biten kelimeler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında “p,ç,t,k” ünsüzleri  …b,c,d,g…………… ‘ ye dönüşür. Bu ses olayına …………ünsüz yumuşaması………………….    denir.

b.      “biricik, azıcık” kelimelerinde …ünlü türemesi………….. ; “ hissetmek, hallolmak” kelimelerinde …ünsüz türemesi……………………  ses olayı vardır.

c.       Kaynaştırma ünsüzleri; ……y,ş,s,n……………..  harfleridir.  

 

2)      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgiler doğrudur?  ( 3 p  )

a.       Yapı bakımından dünya dilleri ikiye ayrılır.

b.      Köken bakımından dil aileleri üçe ayrılır.

c.       Çin ve Tibet dilleri tek heceli dillere örnektir.

d.      Türkçede yapım ekleri kelimenin başına getirilir.

e.       Ural- Altay dilleri çekimli dillere örnektir.

3)      Aşağıdakilerden hangisi Altay dillerinden biridir?   ( 3 puan )

a.       Fransızca        b. Japonca       c. Tibetçe        d. Almanca     e. Bulgarca

 

4)      Türkçenin köken ve yapı bakımından dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz.(4p)

Ural Altay Dil Ailesi

Sondan Eklemeli Dil

5)      “Gör-“ fiilini şimdiki zamanın rivayetinde şahıs eklerine göre çekimleyiniz. (5p)

görüyormuşum, görüyormuşsun, görüyormuş, görüyormuşuz, görüyormuşsunuz, görüyormuşlar

 

 

 

6)      Sıfat-fiil eklerini yazınız. (5p)

an, ası ,mez ,ar ,dik, ecek, miş

7)      Süreksiz sert ünsüzleri yazınız. (4p)

p,ç,t,k

 

 

 

8)      “Sev-“ fiilini gelecek zamanın hikâyesinde şahıs eklerine göre çekimleyiniz.(5p)

sevecektim, sevecektin, sevecekti, sevecektik, sevecektiniz ,sevecektiler

 

 

 

9)      “ Kalbimde kâinatı mutlu edecek  bir sevgi vardı.” cümlesinde hangi sözcük birden fazla çekim eki almıştır? (5p)

A) Kâinatı            B) kalbimde                C) sevgi          D) vardı          E) edecek

 

10)   “ Sevdan yüreğimin en kuytu köşesinde saklıydı.” cümlesinde hangi sözcük hem yapım eki hem çekim eki almıştır? (4p)

A) köşesinde        B) yüreğimin              C) sevdan       D) kuytu         E) saklıydı

11)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne yoktur? (5p)

A) Sınıfın en çok konuşanını öne oturttu.

B) Onun gözü her zaman yükseklerdeydi.

C) Seni dün yaşlı bir adam aradı.

D) Sevenleri onu hiç yalnız bırakmadı.

E) Sinirlendiğinde gözü kimseyi görmüyordu.

 

12)  “ Büyük sevdaları, okyanuslar gibi yüreğinde taşımışdı.” cümlesindeki yazım yanlışını düzeltiniz.(5p)

taşımıştı

13)  “Akşamüstü mahallenin alt sokağında çok özlediğim arkadaşımı gördüm.” bu cümlenin öğelerini bularak yazınız. (5p)

zarf tümleci, dolaylı tümleç, belirtili nesne, yüklem

 

 

      14)      Aşağıdakilerin hangisinde "isim-fiil,  sıfat-fiil ve zarf-fıil" bir arada kullanılmıştır? (5p)

 

A) Her yere bir temizlik havası hâkim olmak­taydı o gün

B) Okula giderken yolda gördüğü ağaçlar, bu­danmaya başlanmıştı

C) Denizin, gece görünen güzelliği herkesi kendine hayran bıraktı.

D) Giderek bozulan çevreden artık bize yarar gelmeyecek.

E) İçilen çayın  ardından  misafirler kalkmak için izin istemiş.

 

15) “ Sırrımı yüksek bir tepeye çıkarak herkese anlattım.” cümlesindeki ses olaylarını bularak yazınız.(5p)

ünsüz türemesi, ünsüz düşmesi, ünsüz benzeşmesi

 

 

16) “ Annesine olan sevgisi bu dünyadaki her şeyden değerliydi.” Bu cümleyi göz önünde bulundurarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. (10p)

          a)          annesine    ( Bu kelimede yer alan eklerin isimlerini altlarına yazınız.)

          b)        değer  +  li –  y  – di     (Bu kelimede yer alan eklerin isimlerini altlarına yazınız.)

c)      Yukarıdaki cümlede yer alan hâl eklerini bularak yazınız.

yönelme hal eki, bulunma hal eki, ayrılma hal eki

     17) Aşağıdaki birleşik isimlerden hangisi iki ismin bir araya gelmesiyle oluşmuştur? (4p)

A) Kardelen        B) Çekyat           C) Sarayönü       D) Sivrisinek          E) Kahramanmaraş

    18) “Tatlıcıdan iki kilo baklava alarak evime gelmiştim.” Bu cümleyi göz önünde bulundurarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (10p)

      a)    tat   +  lı   + cı  + dan    (  Bu kelimede yer alan eklerin isimlerini altlarına yazınız.)

     b)    al   –    arak               (Bu kelimede yer alan eklerin isimlerini altlarına yazınız.)

     c)     gel  –  miş  – ti  –  m        (Bu kelimede yer alan eklerin isimlerini altlarına yazınız.)

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir bileşik fiil kullanılmıştır? ( 3p)

A) Onun bu sorununu sen halledersin.

B) O filmi büyük bir zevkle seyrettim.

C) bu konuda onu örnek gösterebilirim.

D) Geç de olsa yanıldığını fark etti.

E) En değerli arkadaşlarını bir bir kaybediyordu.

20) Düz, yuvarlak, dar, geniş, kalın, ince ünlüleri sırasıyla yazınız. (5p)

a,e,ı,i                 a,ı,o,u,

o,ö,u,ü              e,i,ö,ü

ı,i,u,ü

o,ö,a,e

Cevap Ver