9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Dil ve Anlatım, Türk edebiyatı derslerine kaynak site olan cemalaksoy.org, Dil ve anlatım ve Türk edebiyatı yazılı sorularını sizlerle paylaşıyor. Dil ve Anlatım dersi 9. Sınıf 1.dönem 1.yazılı ve 2.yazılı sorularıcemal aksoy.com sitesinden takip edebilirsiniz. Dil ve anlatım dersi lise 1 yani 9.sınıfta haftada 2 saat olarak okutulmaktadır. Dil ve anlatım dersi ana derstir. Bu dersin başarılması zorunludur. Bu dersten kalan öğrenci bu dersi vermeden mezun olamaz. Bu nedenle bu dersi iyi anlayıp bol bol soru çözmek gerekir. 2014- 2015 eğitim öğretim yılı 9.sınıflar dil ve anlatım dersi soru ve cevaplarını sizler için derleyip bir araya getirdik. 1.dönem 1.yazılı ve 2.yazılı şeklinde ayrı ayrı hazırlanan .9sınıf dil ve anlatım dersi yazılı sınav sorularını çözerek başarılı olabilirsiniz. Örnek yazılı sorularını karşınıza çıkabilecek yazılı sorularının aynısıdır. Bu soruları anlayarak çözerseniz sınavlarınızda başarılı olabilirsiniz. cemal aksoy, 9.sınıf dil ve anlatım yazılı sorularını paylaşmaya devam edecektir.

 

1.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız?

Eyvah, babam geldi!                                                     HEYECANA BAĞLI İŞLEV

Lütfen sessiz olur musunuz?                                     ALICIYI HAREKETE GEÇİRME İŞLEVİ

Su yüz derecede kaynamaz.                                     GÖNDERGESEL İŞLEV

Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir.             DİL ÖTESİ İŞLEV

Sesim geliyor mu?                                                         KANALI KONTROL İŞLEVİ

2.”Ağır “ve “açık” kelimelerini faklı bağlamlarda, birer cümlede, kullanınız?

BU ÇUVAL ÇOK AĞIRMIŞ.

ÇOK AĞIR SÖZLER SÖYLEDİ.

KAPI AÇIK KALMIŞ.

AÇIK SÖZLÜ BİR ARKADAŞTI.

3. A- Jandarma: Türkçe kelimeler j ile başlamaz.

B- Saat: Türkçe kelimelerde iki ünlü yan yana bulunmaz.

C- Kalem: Türkçe kelimeler büyük ünlü uyumuna uyar.”Kalem” uymuyor.

D- Wat: Türkçe kelimeler w ile başlamaz ve w Türkçe kelimelerde bulunmaz.

E- Rus: Türkçe kelimeler r ile başlamaz.

4.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?

KÖKEN BAKIMINDAN: URAL ALTAY DİL AİLESİNİN ALTAY KOLUNDADIR.

YAPI BAKIMINDAN: SONDAN EKLEMELİ BİR DİLDİR.

5. A- Sabahçı: Ünsüz benzeşmesi   

B- Sağlığımız: Sert ünsüz yumuşaması  

C- Ağlıyorum: Ünlü daralması  

D-Annesi: Kaynaştırma    

E- Hissetmeli: Ünsüz çoğalması

6. Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir.

İletişim Türleri: cemalaksoy.org

* Dille gerçekleştirilen iletişim

* Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim

* Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim

* Simgelerle gerçekleştirilen iletişim

7.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz?         

( D )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır.

( D )Dil göstergeleri(kelimeler) nedensizdir.

( Y )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.

( Y )Dil, zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.

( D ) Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili farklılık göstermez.          

8.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?

Türkçenin ÇUVAŞÇA ile YAKUTÇA olmak üzere iki lehçesi vardır.

Günlük hayatta insanların karşı karşıya geldikleri her an için kullandıkları doğal dile KONUŞMA DİLİ denir.

Bir Urfalı ile Ordulunun farklı konuşmasına AĞIZ denir.

Bir Kırgız ile bir Azeri’nin farklı konuşmasına ŞİVE denir.

Bir toplumda belli kesimlerin kendi aralarında anlaşmayı sağlamak amacıy­la kullandıkları özel dile ARGO denir.

9. Öğretmen:— Çocuklar konuyu anladınız mı?

Çocuklar:— Evet, anladık.

Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz.

GÖNDERİCİ ÖĞRETMEN… İLETİ:”ÇOCUKLAR KONUYU ANLADINIZ MI?”

KANAL: ”SES”…ALICI: ÇOCUKLAR

DÖNÜT:”EVET ANLADIK”…BAĞLAM: SINIF

10. Sosyal gösterge: Bayramlaşma, yaşlıya yer verme…

      Dil göstergesi: Moralini sağlam tut.   

      Doğal gösterge: Palto giymek, çiçeklerin açması

Cevap Ver