9.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

9.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

 1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükleri  aşağıda belirtilen kriterlere göre adlandırınız. ( 10 p )a.Yan Anlam, b.Gerçek Anlam, c.Mecaz  Anlam, d.Terim Anlam, e. Soyut Anlam

 • Biz geldiğimizde salonda epeyce boş koltuk vardı.      (……gerçek………….…..)  

 • Yalnızlığın acısı içine çöktü.                                        (……mecaz………………)   

 • Böyle insanlardan uzak durun.                                      (………yan……………) 

 • Maçın son dakikasında penaltıdan golü yedik.            (……terim………………) 

 • Geceleri yalnız kalınca içime büyük bir korku dolar.  (…………soyut…………)  

2.   Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.( 10 p )

             DEYİMLER                        ANLAMLARI


 

a.   Gözdağı vermek         Gücü yetmemek  (…b.)


 

b.   Başa çıkamamak                    Diklenmek          (…c.)


 

c.   Kafa tutmak                      Korkutmak          (a….)


 

d.   Küplere binmek          Çok konuşmak    (…e.)


 

e.   Çenesi düşmek           Çok sinirlenmek  (d….)

 1. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanıyla doldurunuz.( 20 p )

“Dolaylama, zıt anlam, ad aktarması, intak, güzel adlandırma, istiare,

  sesteş sözcük, yakın, kişileştirme ,duyular arası aktarma”

 • “Marmara’da her yelken uçar gibi neşeli.”cümlesindeki altı çizili kelimede …ad aktarması………………………………..sanatı vardır.

 • “Yeni aldığım kitaplarım bana güzel hikayeler anlattı.”cümlesinde……intak…………….sanatı vardır.

 • Kara elmas Zonguldak halkının geçim kaynağıdır.” cümlesinde altı çizili kelimeyle…dolaylama……………………. yapılmıştır.

 • “Çok sevdiği dayısı hayata veda etti.” cümlesinde altı çizili kelime grubuyla …………güzel adlandırma………………………….yapılmıştır.

 • “Murat arkadaşıyla ileri geri onuştu.” cümlesinde altı çizili sözcüklerde…………zıt anlam…………..vardır.

 • “Emek vermek” ve “çalışmak” sözcükleri………yakın.………anlamlı sözcüklerdir.

 • Güneş gülüyor bana,bulutlar anlatıyor aşkımızı,cümlesinde “güneş” ve “bulut” sözcükleri……kişileştirme……………….….. örneğidir.

 • Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır,cümlesinde “tatlı dil”………duyular arası aktarma………………………….örneğidir.

 • El elin eşeğini türkü çağırarak arar,cümlesinde “el” sözcüğü……sesteş sözcük………………….örneğidir.

 • Bir aslan siperden atılarak kayboldu,cümlesinde “aslan” sözcüğü mecaz türlerinden……istiare…………..……..örneğidir.


 

4.   Aşağıdaki cümlelerde koyu olarak belirtilen  kelime gruplarının türlerini belirleyerek ilgili olan kelime gruplarıyla eşleştiriniz.( 20 p )

      Örnek Cümleler                                                                 Kelime Grupları

1. Güzel dağlar vardı orada.   (…G..)                                         A.Tekrar grubu

2. Arabanın lastiği patlamış.  (…B..)                                        B.İsim tamlaması

3.Duygu kitabını ve çantasını evde unutmuştu.(…H..)             C.Unvan grubu

4. Akşama doğru pazara gideceğim.(…I..)                             D Eylem grubu

5. Ey Türk gençliği! (…İ..)                                              E. Sayı grubu

6.Samet Ağa köyün muhtarıydı o zaman.(…C..)                   F. Fiilimsi grubu

7.Şairliğe on beş yaşında başlamış.(E…..)                          G.Sıfat tamlaması

8.Hava yavaş yavaş kararıyordu.(…A..)                     H.Bağlama grubu

9.Sınava katılmadığını fark etmişti.(D….)                              I. Edat grubu

10.Düzenli ders çalışmak başarıyı da getirir.(F…..)            İ. Ünlem grubu

 

 1. Aşağıdaki cümleleri  aşağıda belirtilen kriterlere göre inceleyerek adlandırınız. ( 10 p )

        a. Hayıflanma anlamı b. Varsayım anlamı c. Sitem anlamı d. Tasarı anlamı   e. Olasılık anlamı

·         Diyelim ki üniversiteyi kazanamadın ne yapacaksın? (……varsayım………………)  

·         Sanıyorum çocukken ağır bir hastalık geçirmiş.          (……olasılık………..……..)  

·         Yılların su gibi geçip gittiğini nasıl da anlayamadım? (……hayıflanma…….………..)  

·         Beni anlamak için hiçbir çaba harcamadın ki.              (………sitem….………..)  

·        Okul bitince tatile gitmeyi düşünüyorum.                    (……tasarı…….………..)  


 

6.   Aşağıdaki cümleleri anlamlarına göre eşleştiriniz. ( 10 p )

 

                          Cümleler                                                                        Anlamları


 

a.   Hemen yemeğe oturalım                                (…istek……….)               Soru


 

b.   Bir gün sonra Ankara’ya dönmeliyim            (……gereklilik……..)            Emir


 

c.   Nerden çıktın be adam!                                  (…ünlem……….)              İstek


 

d.   Niye bu manzarayı resmetmiyorsunuz?         (…soru……….)                 Ünlem


 

e.   Dünya bu saatten sonra daha yavaş dönsün   (…emir……….)              Gereklilik


 

{7.   Aşağıdaki cümleleri olumluluk ve olumsuzluk yönünden anlamca ve biçimce değerlendiriniz.     ( 10 p 


 

a.   Bu resim çok güzel.                                                       Anlamca:olumlu                         Biçimce:olumlu


 

b.   Seni şimdiye kadar hiç hatırlamadım diyemem.           Anlamca:olumlu                         Biçimce:olumsuz


 

c.   Biz senin gibileri tanımayız.                                          Anlamca: olumsuz                        Biçimce:olumsuz


 

d.   Dün akşam yolda biri öldü.                                           Anlamca: olumlu                        Biçimce:olumlu


 

e.  Yani bu markette yok yok.                                            Anlamca:olumlu                         Biçimce:olumsuz

 1. Aşağıdaki açıklamalara uygun olan atasözlerini açıklamaların altlarına yazınız. ( 10 p )


 

a.   Dikensiz gül olmaz. b. Güneş balçıkla sıvanmaz.  c. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

d.Görünen köy kılavuz istemez. e. Taşıma su ile değirmen dönmez.

 • Açıkça meydana çıkmış, hemen herkesin bildiği gerçeği inkâr etmek, gizlemeye çalışmak, yalan dolanla değiştirmeye yeltenmek mümkün değildir. (güneş balçıkla sıvanmaz)

 • Hoşumuza giden, bizi sevindiren, fayda temin ettiğimiz hemen her güzel şeyin kusurlu, eksik ve kötü bir yanı da bulunabilir. Eğer bunları elde etmek istiyorsak, hoşa gitmeyen ve bize sıkıntı veren bu yanlarını da hoş görmeliyiz.(dikensiz gül olmaz)

 • Bir işin yapılmasında güç, emek ve sermaye çok önemlidir. İşi yapacak olan bunlardan yoksunsa, başkalarının küçük katkılarıyla, derme çatma yardımlarıyla sürekli ve büyük bir işi yürütemez.( taşıma su ile değirmen dönmez)

 • Bir olaydan gerekli dersi alan, zarar gören kimse, ona benzer bir işle karşılaştığında uyanık davranır; tedbirli olur.(sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer)

 • Apaçık ortaya çıkan belli gerçekler karşısında duraksamak, ayrıcı bir açıklama yapmaya kalkışmak yersizdir.(görünen köy kılavuz istemez) 

 “ Her sorunun puan değeri soruların yanında belirtilmiştir.Toplam 100 puan değerindedir.Sınav süresi 40 dakikadır. “                                                                                        

“Ne fark eder ki kör insan için, elmas da bir, cam da.Sana bakan bir kör ise, sakın kendini camdan sanma. “ 

 

                                                                                                      Başarılar dilerim.    

                                                                                                       Ahmet AYLANÇ

Cevap Ver