9.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

9.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Türk edebiyatı ve dil ve anlatım dersleri için kaynak site olan cemalaksoy.org, yazılı sorularını paylaşmaya devam ediyor. 9.sınıf dil ve anlatım 2.dönem 2.yazılı sorularına sitemizden ulaşabilirsiniz. 9.sınıf dil ve anlatım yazılı sorularını önceden çözerek sınavlarda başarılı olabilirsiniz. 9.sınıf dil ve anlatım yazılı sorularını oluştururken ders müfredatı göz önünde bulunduruldu.9.sınıf dil ve anlatım 2.dönem yazılı sınav soruları kolay, orta ve zor seviyede hazırlanmıştır. Dil ve anlatım 9.sınıf yazılı sorularıtest, klasik , boşluk doldurma ve doğru-yanlış olarak hazırlanmıştır.9.sınıf dil ve anlatım yazılı soruları, dil ve anlatım dersi konuları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup birçok yazılı sınav örneğine sitemizden ulaşabilirsiniz.

  1. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumlu bir cümledir? (5 puan)

a)      Böyleleri ne sana ne bana inanır.

b)      Bu sıkıntıların biteceği yok.

c)      O hiçbir şey bilmiyor değil.

d)    Artık ne gelen var ne beklenen.

  1. İğneyi kendimize batırmaya yanaşmayıp çuvaldızı başkasına batırmaya kalkarsak …………………………… Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? (5 puan)

a)      eleştirilerimiz etkili olmaz.

b)      Kimseye söyleyecek sözümüz kalmaz

c)       Herkes bu davranışımızı eleştirir.

d)     İnsanlar bize olumlu davranır.

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamıyla kullanılmıştır? (5 puan)

a)      Elindeki belgeleri masanın alt gözüne koydu.

b)      Marangoz, dişleri körelmiş testere ile çalışıyordu.

c)     Medya bayat haberlerle gündemi meşgul ediyor.

d)     Adanın kuzeyindeki burunda eski bir fener vardı.

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz bir kelime kullanılmıştır? (5 puan)

a)      Bununla yıkanan çamaşırlar, kar gibi bembeyaz oldu.

b)      Top oynayan çocuklar, ansızın parka doğru koşmaya başladı.

c)       Herhalde bu işten de kazançlı çakacak gibi görünüyor.

d)     Fırtına Doğu Karadeniz Bölgesinde afete sebep oldu.

  1. “Buradaki çamların hepsi yemyeşildi.” cümlesini ögelerine ayırınız. (10 puan)

 özne/ yüklem

  1. “Göz görür, gönül ister” cümlesinin cümle türlerini yazınız. (20 puan)

a)      Yapısına göre: ……sıralı…………………………….

b)      Öge dizilişine göre:……kurallı………………………..

c)       Yükleminin türüne göre:…fiil………………………..

d)      Anlamına gör: …………………olumlu…………………..

  1. Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış durumuna göre değerlendiriniz. (20 puan)

a)      “Biz varken size iş düşer mi?” cümlesi anlamca olumsuzdur. (D…..)

b)      “Türkçe en güzel dildir.” cümlesinde nesnel anlatım vardır. (…Y..)

c)     “Senden ne köy olur, ne kasaba.” cümlesinde önyargı anlamı vardır. (…D..)

d)    Son kaseti daha çok rağbet gördü.” cümlesinde sebep-sonuç ilişkisi vardır. (…Y..)

  1. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarını bularak, cümlelerin doğru şekillerini yazınız. (20 puan

a)      Geçen yıl içinde birçok sorun yaşadı.

………………………………gereksiz sözcük kullanımı…………

b)      Elbette büyükler de hata yapabilir.

………………………çelişen sözcüklerin kullanımı………………………..

c)       Kimliksiz okula girmek yasaktır.

……………………sözcüğün yanlış yerde kullanılması…………………………….

d)      Ben denizi, arkadaşım yaylayı sever.

………………………yüklem eksikliği………………………….

  1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. (10 puan)

a)      Sanatçının, dili kullanma şekline, anlatım biçimine …üslup……….. denir.

b)      Olmamış bir şeyi bir an için olmuş kabul etmeye …varsayım………….. cümlesi denir.

Cevap Ver