9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 28-29-30 Cevapları Ada Yayıncılık

9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 28-29-30 Cevapları Ada Yayıncılık

Dil ve Kültür İlişkisi

Ada Matbaa 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı 28. Sayfa Cevapları

Hazırlık

1)Atasözleri, masallar ve halk hikayeleri çok eski bir geçmişe sahip türlerdir. Bu türler atalarımızın geçmişteki hayat görüşünü, zevk ve duygularını, değer yargılarını, yaşama tarzlarını yansıttığı için milli kültürümüzün en önemli kaynakları arasındadırlar.

2)Ortak dil bir ülkenin her yerinde ortak olarak kullanılan yazı dilidir. Bölgeden bölgeye farklılık göstermez ve edebi, sosyal, siyasi, bilimsel eserlerde bu ortak dil kullanılır.

9. sınıf dil ve anlatım ders kitabı cevapları ada yayıncılık, 9. sınıf dil ve anlatım kitap cevaplarıAda Matbaa 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı 29. Sayfa Cevapları

1)Dil ait olduğu toplumdaki fertleri birbirine bağlayan, maddi ve manevi değerleri yansıtan, insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin sürdürülmesini sağlayan önemli bir iletişim aracıdır.

2)Dil; kültür ve sanat etkinliklerinin meydana getirilmesinde, yaşatılıp tanıtılmasında önemli bir role sahiptir. Geçmişte yaşamış insanların hayat görüşleri, düşünce tarzları ve duyguları dil yoluyla atasözü, özdeyiş ve deyimlerle kalıplaşarak günümüze kadar gelmiştir. Bunlar dilimizin önemli kültür miraslarıdır.

3)Dil bir toplumun her türlü sosyal ve bireysel etkinliklerini, kültür değerlerini, bilimsel buluşlarını ve tecrübelerini kuşaktan kuşağa aktarır. Dünyadaki diğer milletlerin bilimsel ve sanatsal faaliyetlerini yeni dil yoluyla takip etmekteyiz.

Ada Matbaa 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı 30. Sayfa Cevapları

c)Türkçenin Yakutça ve Çuvaşça olmak üzere iki lehçesi vardır. Lehçeler zamanla ana dilden koparak bambaşka bir dil olma yolunu tutmuştur.

Ç)Okuduğumuz Karadeniz fıkrasında Türkçenin Karadeniz bölgesine ait ağız özellikleri bulunmaktadır.

e)Konuşma dilinde ses tonu, söyleyiş tarzı ve el, yüz, vücut hareketleri önemli bir role sahiptir. Her bölgenin kendine özgü söyleyiş özellikleri vardır.

f)Tarih boyunca kendine özgü medeniyet kurmuş milletler yazı diline sahip olmuşlardır. Yazı dili(ortak dil) bir milletin kurum ve kuruluşlarıyla çağın gerektirdiği her türlü donanıma sahip olduğunu gösterir. Günümüzde sadece köklü devletlerin yazı dili vardır.

g)”Adam sakız mı sakız. Atlatamıyorum adamı.” Cümlesinde “sakız” kelimesi inatçı, ısrarcı, anlamında; “atlatmak” ise “ başından atmak, kurtulmak” anlamında kullanılmıştır.cemalaksoy.org

Lise 1 Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 31 Ada Yayınları İçin Tıklayınız.

2 YORUMLAR

Cevap Ver