9.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

9.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

Tahta Perdedeki Çivi

Kavgacı bir genç varmış. Babası onu bir gün bir tahta perdenin önüne götürmüş.”Arkadaşlarınla kavga ettiğin zaman, bu tahta perdeye bir çivi çak.”demiş. Genç, birinci günde tahtaya otuz yedi tane çivi çakmış. Sonraki günlerde kendi kendini kontrol etmeye çalışmış ve her geçen gün aha az çivi çakmış. Nihayet bir gün hiç çivi çakmamış. Babasına gidip hiç çivi çakmadığını söylemiş. Babası onu yeniden tahta perdenin önüne götürmüş. Gence: “ Bugünden başlayarak kavga etmediğin her gün için bir çivi sök.” demiş. Günler sonra çocuk babasına bütün çivileri söktüğünü söylemiş. Babası ona “Aferin! Ama tahta perdeye dikkatli bak.” demiş. “Artık birçok delik var ve bu tahta perde hiçbir zaman geçmişteki gibi sağlam olmayacak.”

     “Arkadaşlarla kavga edildiği zaman kötü sözler söylenir. Her kötü kelime bir iz bırakır. Arkadaşların seni affedebilir ama bu iz daima kalır.”

1.       Yukarıdaki metinde “gönderici, alıcı, ileti ve dönütü” tespit ederek karşılarına yazınız.

Gönderici:     ……………………………………..                                         

İleti:               ……………………………………………………………………………………………………………

Alıcı:              ………………………………………

Dönüt:         ……………………………………………………………………………………………………………

 

2.       İletişimi tanımlayarak çeşitlerini yazınız.

3.       Dil ile iletişim arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

4.                                       Dilek

Dilerim ki fani dünyada kimse,

Ömrünü mihnetle telef etmesin.

Fakat kâmil adam olmak isterse,

Elem çektiğine esef etmesin.

                       Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI

Dil, yukarıdaki dörtlükte hangi işlevinde kullanmıştır?

5.       Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

·         Tokatlıyla Adanalının konuşurken kelimeleri farklı söylemesine  ……………………. denir.

·         Türkiye’deki insanlarla Kırgızistan’daki insanların dillerindeki farklılıklara ………………………. denir.

·         Geçmişin kültürel değerleri bugüne, bugünün kültürel değerleri geleceğe …………………aracılığı ile taşınır.

·         Türkçenin ilk yazılı metinleri …………………………………………………………dir.

6.       Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini açıklayınız.

7.       Aşağıdaki cümlede vurgu hangi sözcüğün üzerindedir? Gösteriniz.

“ Osman Bey esir yüzbaşının getirdiği haberi, Şeyh Edibali’yle Akçakoca’ya kısaca anlatmış.”

8.       “azıcık, affetmek, oğlum, küçücük” sözcüklerinde görülen ses olaylarını açıklayınız.

                                                                                                                                                                                                           

CEVAP ANAHTARI

 

1.       Gönderici:     Baba                                 

İleti:               İnsanlarla kavga edip, onların kalbini kırmamak gerektiği. Kalp kırmak kötü bir şeydir.

Alıcı:              Oğul

Dönüt :        İnsanlarla kavga etmemeliyiz. Kavgadan sonra barışılabilir ama bunların izi kalır.

2.       İletişim: Varlıkların kendi aralarında anlaşmak için oluşturdukları simgeler sistemine denir.

İletişim Çeşitleri:

·         Dille gerçekleştirilen iletişim.

·         Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim.

·         Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim.

·         Simgelerle gerçekleştirilen iletişim.

3.       İnsan konuşma yetisine sahip bir varlık olduğu için en gelişmiş iletişim aracı dildir. Bu yüzden insanlar anlaşmak için dilini kullanır. Dille gerçekleştirilen iletişim diğer araçlarla gerçekleştirilen iletişimlere göre daha kullanılışlıdır.

4.       Dil, şiirlerde “şiirsel işlevde” kullanılır. Burada da şiirsel işlevinde kullanılmıştır.

5.        

·        ağız

·         şive

·         dil

·         Göktürk kitabeleri

6.       Türkçe, Ural-Altay dilleri ailesinin Altay kolundan gelen sondan eklemeli bir dildir.

7.        

“ Osman Bey esir yüzbaşının getirdiği haberi, Şeyh Edibali’yle Akçakoca’ya kısaca anlatmış.”

8.       azıcık            : az-ı-cık= ünlü türemesi

affetmek    : af-f- etmek = ünsüz türemesi

oğlum          : oğ(u)lum = ses (ünlü) düşmesi

küçücük               : küçü(k)cük = ses (ünsüz) düşmesi.

Cevap Ver