9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Ünite Ders Konuları ve Test Soruları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Ünite Ders Konuları ve Test Soruları

2016-2017 eğitim öğretim yılında Türk edebiyatı, dil ve anlatım dersleri birleştirilerek Türk dili ve edebiyatı dersi adını almıştır. Haftada 5 saat olarak okutulan bu ders 10 üniteden oluşmaktadır. 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı MEB yayınları tarafından hazırlanmıştır. 9. Sınıf Türk dili ve edebiyatı öğretim materyalinde, önceki ders kitaplarına nazaran etkinlik çalışmaları daha az tutulmuştur. Okuma, yazma ve sözel becerilerinin hedeflendiği Türk dili ve edebiyatı 9 ders kitabındaki ders konularını, bu konuların alt başlıklarını cemalaksoy.org sitemizde bulabilirsiniz.

Türk dili ve edebiyatı 9.sınıf ders kitabındaki üniteleri, bu ünitelerde yer alan konuları sizler için hazırladık. Yeni 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı 2.ünite konularına ait ders notlarını ve konu anlatımını sizler için hazırladık. İstediğiniz konunun ders notuna ulaşmak için üzerine tıklamanız yeterlidir.

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabında 2. Ünitede hikaye konusu ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Hikayenin tarihsel gelişimi, hikaye türleri, hikayenin unsurları vb. birçok konu Türk dili ve edebiyatı 9.sınıf ders kitabında ele alınmıştır. Hikayenin yanı sıra noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerler, yapısına göre kelime türleri, isim çekim ekleri, kök ve ek bilgisi gibi dil bilgisi konuları da 2. Ünitede bulunmaktadır.

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı 2.ünite test soruları ve cevaplarını da bu yazımızda bulabilirsiniz. Hikaye, hikayenin özellikleri test soruları, noktalama işaretleri test soruları, yapısına göre kelime türleri test soruları, isim çekim ekleri test soruları, kök ve ek bilgisi test soruları gibi birçok 2. Ünite konu testlerine bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Yeni Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf 2. Ünite Konuları ve Ders Notları

Hikaye (Öykü) Hikayenin Genel Özellikleri

Hikaye Türünün Tarihsel Gelişimi

Olay Hikayesi ile Durum Hikayesinin Karşılaştırılması

Hikayede Konu, Tema, Çatışma

Hikayede Anlatım Teknikleri ve Özellikleri

Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı ve Örnekleri

Gözlemci Bakış Açısı ve Örnekleri

Olay Örgüsü Nedir, Olay Örgüsü Örnekleri

Olay Zinciri Nedir, Olay Zinciri Örnekleri

Durum Hikayesi Nedir, Durum Hikayesi Örnekleri

Hikayenin Yapı Unsurları (Öğeleri)

Hikaye Çeşitleri (Türleri)

İsim Çekim Ekleri

Biçim Bilgisi, Kök ve Ek Çeşitleri

Noktalama İşaretleri

Yapısına Göre İsimler

Yeni Türk Dili ve Edebiyatı 9. Sınıf 2. Ünite Test Soruları ve Cevapları

Hikaye, Hikayenin Özellikleri Test 1

İsim Çekim Ekleri Test 1

Kök ve Ek Bilgisi Test 1

Noktalama İşaretleri Test 1

Noktalama İşaretleri Test 2

Yapısına Göre İsimler Test 1